Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

logo

Az OHÜ módosítja és ismételten megnyitja az OHU-IFPR-2013-001 sz. iparfejlesztési pályázatát

Tájékoztatás az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázat módosításáról és ismételt megnyitásáról

 

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, leendő pályázókat és érdeklődőket, hogy az OHU-IFPR-2013-001 (2013. XII. 23.) számú pályázat a mai napon módosul, az alábbi feltételek szerint:

A pályázat 1.1 fejezet 4.1 céljában kikötésre került, hogy a támogatás célja nem lehet szintetikus-szál ipari alkalmazás.

A pályázat 1.1 fejezet 4.3.2 részcéljában kikötésre került, hogy a támogatás csak akkor adható, ha a fejlesztés megfelel az induló beruházás fogalmának.

A pályázat 1.4 fejezet c) pont kiegészült a 2012/21/EU számú bizottsági határozat szerinti (közszolgáltatókra vonatkozó) megkötésekkel, valamint a d) pont (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére nyújtott támogatás esete) kiegészült azzal, hogy a pályázaton nyertes kedvezményezett az elszámolt költségek legalább 25%-át minden támogatástól mentes saját forrásból kell, hogy biztosítsa. Ugyanezen pontban a kis- és középvállalkozás (KKV) fogalma került tisztázásra.

A pályázat 1.6 fejezet kiegészült az önkéntes hiánypótlás szabályainak pontosításával.

 

Bővebben...

Európai Bizottság kérdőíve

bigstock-Mouse-Connected-To-A-Survey-Qu-46646110Ezt a kérdőívet az Európai Bizottság az európai állampolgárok környezettudatos hozzáállásának, azon belül is a hulladék-keletkezés megelőzésével, újrahasználattal és újrahasznosítással kapcsolatos véleményeik megismerésének érdekében hozta létre.

Bővebben...

AZ OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett kérdésekkel kapcsolatos közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz az érdeklődők részéről beérkezett kérdésekkel, megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB).

Azon kérdések megválaszolására nem térünk ki az alábbiakban, amelyekre a választ a pályázati dokumentáció egyértelműen, közvetlenül tartalmazza. Kérjük tisztelt érdeklődőinket, hogy tanulmányozzák át a pályázati dokumentáció minden elemét. Külön jelezzük azon tisztelt érdeklődőinknek, akik olyan kérdést tettek fel, amellyel azonos kérdést az IPB már megválaszolt, hogy ezen válaszokat a pályázati információs rendszerben közzétett közleményekben megtalálják!

A Pályázati Felhívás 1.4 b) pontban kizárólag a Pályázati Felhívás 3.2.4 a) pontja szerinti eszközök (edények) beszerzése lehetséges. E pont esetében nem vehető figyelembe a Pályázati Felhívás 3.2.4 b) pontja.

 

Bővebben...

Az OHU-IFPR-2013-001 sz. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzések megkezdésére vonatkozó tájékoztatás

A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzéseket megkezdésére vonatkozó tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a 800/2008/EK bizottsági rendelet 8. cikk (2) bekezdése alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.

Tekintettel arra, hogy a Pályázati Felhívás módosítása rövidesen várható, kérjük, vegyék fokozottan figyelembe a 800/2008/EK bizottsági rendelet 8. cikk (2) bekezdését és a projekteket a pályázat formai megfelelőségről szóló döntésig a rövid határidők ellenére se kezdjék meg.

Megértésüket és türelmüket megköszönve,

Iparfejlesztési Pályázati Bizottság

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

A pályázati felhívás, valamint a felfüggesztő hirdetmény elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek

 

Zöldülő Kincstár

A környezettudatosságra és a fenntarthatóság tanulására is odafigyelnek ezentúl a Magyar Államkincstárnál. A szervezet Projektirodája évente szervez ehhez kapcsolódó eseményeket, amelyek megtartását a horizontális feladataihoz kapcsolódóan vállalt.

Bővebben...

AZ OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett kérdésekkel kapcsolatos közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz az érdeklődők részéről beérkezett kérdésekkel, megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB).

Azon kérdések megválaszolására nem térünk ki az alábbiakban, amelyekre a választ a pályázati dokumentáció egyértelműen, közvetlenül tartalmazza. Kérjük tisztelt érdeklődőinket, hogy tanulmányozzák át a pályázati dokumentáció minden elemét. Külön jelezzük azon tisztelt érdeklődőinknek, akik olyan kérdést tettek fel, amellyel azonos kérdést az IPB már megválaszolt, hogy ezen válaszokat a pályázati információs rendszerben közzétett közleményekben megtalálják!

A pályázathoz csatolandó hivatalos dokumentumokat a Pályázati Felhívás 6. pontja tartalmazza (2 táblázat). Eredeti, vagy hiteles másolat elfogadható.

 

Bővebben...

Tájékoztatás az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázat egyes feltételeinek módosulásáról

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, leendő pályázókat és érdeklődőket, hogy az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázat Pályázati Felhívása, valamint a kapcsolódó két Pályázati Adatlap megváltozott!

A pályázat keretösszege 1.900 millió forintra bővült.

A pályázat feltételei az alábbiak szerint változtak:

A pályázaton igényelhető támogatás alsó határa 100.000,- Ft-ra módosult. Eredetileg alsó korlát nem lett megadva (1.3 fejezet).

A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke az Pályázati Felhívás 1.4 fejezet d) pontjában megváltozott. Főszabályként az eredetileg általánosan megadott 50% érték megmaradt, de középvállalkozások esetén a Nyugat-dunántúli és a Közép-magyarországi régiók esetében 40%-ra, Budapesten 20%-ra, továbbá nagyvállalkozások esetén a Közép-dunántúli régió esetében 40%-ra, a Nyugat-dunántúli és a Közép-magyarországi régiók esetében 30%-ra, Budapesten 10%-ra mérséklődött.

 

Bővebben...

Megjelent az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020.

Az OHT tartalmazza hazánk hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakmapolitikai elképzeléseit, jogszabályi hátterét, majd hulladékáramonként feltárja az adott hulladékáram kezelésének jelenlegi helyzetét, a tapasztalt hiányosságokat, meghatározva az elérendő célokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket, intézkedéseket. Összességében az OHT kitér valamennyi jelentős hulladékáramra és biztosítja a hatékony hulladékgazdálkodáshoz szükséges háttérismeretet, hosszú távú tervezési célokat, valamint azok megvalósításának lépéseit.

Bővebben...

AZ OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett kérdésekkel kapcsolatos közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz az érdeklődők részéről beérkezett kérdésekkel , megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB).

Azon kérdések megválaszolására nem térünk ki az alábbiakban, amelyekre a választ a pályázati dokumentáció egyértelműen, közvetlenül tartalmazza. Kérjük tisztelt érdeklődőinket, hogy tanulmányozzák át a pályázati dokumentáció minden elemét.

A pályázatokat az IPB folyamatosan értékeli, az értékelés eredményéről a pályázókat értesíti, valamint közzéteszi azt saját honlapján.

Bővebben...

Emelkedett a VM a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázatának keretösszege

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására.

Bővebben...

2014. évi szolgáltatás-vásárlási szerződés - adatlap frissítés

2014. évi szolgáltatás-vásárlási szerződés mellékletét képező adatlap file a mai napon frissítésre került, mivel több közszolgáltató visszajelzése alapján a szerződés 4. számú adatlapján eredetileg megadott 260 sort 400 sorra bővítettük.

Alkategóriák