Tájékoztatás az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázat egyes feltételeinek módosulásáról

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, leendő pályázókat és érdeklődőket, hogy az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázat Pályázati Felhívása, valamint a kapcsolódó két Pályázati Adatlap megváltozott!

A pályázat keretösszege 1.900 millió forintra bővült.

A pályázat feltételei az alábbiak szerint változtak:

A pályázaton igényelhető támogatás alsó határa 100.000,- Ft-ra módosult. Eredetileg alsó korlát nem lett megadva (1.3 fejezet).

A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke az Pályázati Felhívás 1.4 fejezet d) pontjában megváltozott. Főszabályként az eredetileg általánosan megadott 50% érték megmaradt, de középvállalkozások esetén a Nyugat-dunántúli és a Közép-magyarországi régiók esetében 40%-ra, Budapesten 20%-ra, továbbá nagyvállalkozások esetén a Közép-dunántúli régió esetében 40%-ra, a Nyugat-dunántúli és a Közép-magyarországi régiók esetében 30%-ra, Budapesten 10%-ra mérséklődött.

 

A Pályázati Felhívás 2.1 fejezete 3. pontjában (Jogi személyiséggel rendelkező, közszolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaság, melyben a köztulajdon mértéke meghaladja az 50%-ot) a lehetséges gazdálkodási forma szerinti osztályozási kódlista kiegészül az 572-es kóddal.

 

Mindkét Pályázati Adatlapon a 2.2 adatcsoport címe „A pályázó levelezési címe"-ről „A pályázó székhelye"-re módosult, a 2.3 adatcsoport címe „A pályázó posta címe"-ről „A pályázó levelezési címe"-re módosult.

Mindkét Pályázati Adatlapon a 2.3 adatcsoport kétszer tartalmazza a 2.3.1 sorszámú „Irányítószám" mezőt, amelynek a második előfordulása törlésre került.

A pályázat 1.6 pontjában helytelenül „A borítékra kizárólag az alábbiakat kérjük ráírni:" szerepel, ehelyett helyesen „A borítékra az alábbiakat kérjük ráírni:".

A pályázat 2.1 pontja a konzorciumokkal kapcsolatos egyes szabályokkal lett bővítve.

A pályázat 2.2.1 pontjában az n) pontot követően beszúrásra került egy új pont, a többi pont számozása egy ponttal továbblépett. Az új o) pont tartalma: „Az Ávr. értelmében az átláthatóságról a pályázónak nyilatkoznia kell."

A Pályázati Felhívás 3.2.1 fejezet b) pontjában és 3.2.2 fejezetben a használt járművek maximálisan elfogadható kora 5 évről 3 évre csökkent.

A pályázat 5.3 b) pontjában az „A Kedvezményezett az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles bejelenteni, ha a szerződéskötéshez szükséges adataiban változás történt." mondatban az 5 nap 8 napra változott.

A pályázat 5.4 pontjában rögzítésre került, hogy a 100.000,- forint összeghatár alatti számlákat is be kell nyújtani elszámolásra a szerződést kötött pályázónak.

A pályázati feltételek megváltozása a beadási határidőket nem érinti!

Azon pályázók, akik pályázatukat már beadták, az önkéntes hiánypótlás szabályai szerinti önkéntes hiánypótlással élhetnek, ha úgy ítélik meg, hogy a pályázati feltételek miatt pályázatuk módosításra szorul. Az így végrehajtott önkéntes hiánypótlás a beérkezés eredeti sorrendiségét nem érinti!

A Pályázati Adatlapok módosulása formai jellegű, tartalmi elemeket nem érint, ezért kizárólag emiatt önkéntes hiánypótlásra nincs szükség!

Minden tisztelt érdeklődőnek a pályázaton való sikeres részvételt kívánunk!

Iparfejlesztési Pályázati Bizottság
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

A pályázati felhívás elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek