Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett kérdésekkel kapcsolatos közlemény

 

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz az érdeklődők részéről beérkezett kérdésekkel, megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB).

Azon kérdések megválaszolására nem térünk ki az alábbiakban, amelyekre a választ a pályázati dokumentáció egyértelműen, közvetlenül tartalmazza. Kérjük tisztelt érdeklődőinket, hogy tanulmányozzák át a pályázati dokumentáció minden elemét. Külön jelezzük azon tisztelt érdeklődőinknek, akik olyan kérdést tettek fel, amellyel azonos kérdést az IPB már megválaszolt, hogy ezen válaszokat a pályázati információs rendszerben közzétett közleményekben megtalálják!

A közszolgáltatói státusszal nem rendelkező gazdasági társaságok a pályázaton 50%-os támogatási intenzitással lehetnek kedvezményezettek.

Ha a pályázó a pályázat tárgyához kapcsolódó engedélykérelmet beadta, de még nem kapta kézhez, a pályázaton részt vehet a Pályázati Felhívásban közölt feltételekkel.

 

 

Cégbírósági bejegyzés alatt álló pályázók is részt vehetnek a pályázaton, a Pályázati Felhívásban közölt feltételekkel.

A megpályázott projekthez kapcsolódó társadalmi tudatformálással kapcsolatos tevékenységekre részletes megkötés nincs, a pályázó maga dönt annak felhasználásáról.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége nem elszámolható költség a pályázatban.

Felhívjuk tisztelt érdeklődőink figyelmét arra, hogy nem tudunk külön tájékoztatást adni senki részére, hogy megfelel-e a pályázat feltételeinek.

A pályázat tartalma módosítható, így például a beszerezni kívánt eszközök mennyisége változtatható (növelhető, csökkenthető) önkéntes hiánypótlás keretében.

Amennyiben a megpályázott támogatásban meghatározott értéknél alacsonyabb áron kerül beszerzésre egy eszköz/szolgáltatás, úgy a támogatás mértéke arányosan csökkenni fog. Amennyiben a beszerzett eszköz/szolgáltatás ára magasabb lesz, mint a pályázatban meghatározott érték, a különbözetet a pályázónak kell fedeznie!

Ismételten felhívjuk ezúton is a figyelmét tisztelt pályázóinknak, hogy amennyiben a pályázó új eszköz, így például jelentős értékű új jármű beszerzését nem tudja kellő időben biztosítani, célszerű megfontolni használt jármű beszerzését. Kérjük tisztelt pályázóinkat, hogy a 2014. február 04-én közzétett figyelemfelhívó közleményt szíveskedjenek áttanulmányozni!

Kérjük tisztelt pályázóinkat, hogy az önkéntes hiánypótlás keretében a Pályázati Adatlap 1.01-es verzióját töltsék ki és nyújtsák be részünkre. Ennek eltévesztése azonban nem jelent kizárást a pályázatról.

Felhívjuk ezúton is a figyelmét tisztelt érdeklődőinknek, hogy a pályázat 2014. február 04-én 24 órai határidővel felfüggesztésre került, ez időpontot követően új pályázatok befogadására már nincs mód, kizárólag az önkéntes hiánypótlás szabályai szerint benyújtott hiánypótlásokat áll módunkban befogadni.

Külön jeleznénk minden olyan pályázónk részére, aki 2014. január 17-ig nyújtotta be a pályázatát, hogy számukra az önkéntes hiánypótlás határideje a mai napon, 2014. február 06-án 24 órakor lejár!

 

 

Minden tisztelt érdeklődőnek a pályázaton sikeres részvételt kívánunk! 

Iparfejlesztési Pályázati Bizottság

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

A pályázati felhívás elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek