AZ OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett kérdésekkel kapcsolatos közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz az érdeklődők részéről beérkezett kérdésekkel, megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB).

Azon kérdések megválaszolására nem térünk ki az alábbiakban, amelyekre a választ a pályázati dokumentáció egyértelműen, közvetlenül tartalmazza. Kérjük tisztelt érdeklődőinket, hogy tanulmányozzák át a pályázati dokumentáció minden elemét. Külön jelezzük azon tisztelt érdeklődőinknek, akik olyan kérdést tettek fel, amellyel azonos kérdést az IPB már megválaszolt, hogy ezen válaszokat a pályázati információs rendszerben közzétett közleményekben megtalálják!

A pályázathoz csatolandó hivatalos dokumentumokat a Pályázati Felhívás 6. pontja tartalmazza (2 táblázat). Eredeti, vagy hiteles másolat elfogadható.

 

A pályázathoz csatolandó üzleti terv elegendő, ha csak a megpályázott projekttel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik.

 

A Pályázati Adatlap 10. táblázat 10.1.1 sorában a 2013. év, mint a projektet megelőző év, 0 értékkel töltendő ki (a Pályázati Adatlap ezt előzetesen tartalmazza), egyebekben a táblázatot értelemszerűen kell kitölteni. A 12. táblázatban a „Bázis év" oszlopot nulla értékkel kell kitölteni.

A pályázat célrendszerében „Városias lakókörnyezet vizuális szennyezése" alatt civilizációs eredetű szennyezést kell érteni, ezért zöldhulladék hasznosításához eszköz beszerzése e célrendszerhez kapcsolódóan nem szerepel a támogatható körben. Jelen pályázat általában nem vonatkozik zöldhulladékok kezelésére.

Abban az esetben, ha a pályázó olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek nem eredményez tételesen kimutatható létszám és bérnövekményt, illetve többlet árbevételt, megtakarítást, vagy hatósági áras, a pályázatban ezt kell bemutatni.

Könyvvizsgáló alkalmazása a projekt kiírás szerint nem kötelező elem.

A Pályázati Felhívás 3.2.6 pontjában jelezett 5%-os felső korlát együttesen értelmezendő.

Ismételten felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás 2. mellékletében specifikált gyűjtőedények beszerzési forrását a pályázónak magának kell felkutatnia, biztosítania, ebben az OHÜ segítséget nem tud nyújtani.

Települési folyékonyhulladék kezeléséhez kapcsolódó eszközök és szolgáltatások beszerzése jelen pályázat keretében nem támogatott.

A jogelőd adatai a pályázat során figyelembe vehető.

A konzorcium formában pályázók mindegyikének meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplő gazdálkodási formakódok valamelyikének.

Az 573 gazdálkodási formakóddal rendelkező társaságok pályázatunk szempontjából azonos besorolás alá esnek az 572-es gazdálkodási formakóddal rendelkező társaságokkal.

Támogathatók azon építmények, létesítmények létesítése, fejlesztése, amelyek a szelektív hulladékgyűjtés és feldolgozás érdekében valósulnak meg, függetlenül attól, hogy eszközbeszerzés kapcsolódik-e hozzá.

A pályázatban támogatható meglévő rendszerek fejlesztése és új rendszerek létesítése egyaránt.

Sütőolaj gyűjtő rendszer fejlesztése önmagában nem támogatott, ugyanakkor a sütőolaj gyűjtésére szolgáló PET palackok gyűjtése és hasznosítása igen.

Minden tisztelt érdeklődőnek a pályázaton sikeres részvételt kívánunk!

Iparfejlesztési Pályázati Bizottság

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

A pályázati felhívás elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek