Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó figyelemfelhívó közlemény

A 2014. április 30-i véghatáridővel kapcsolatos figyelemfelhívás

 

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett pályázatok kiértékelése során tapasztalt nagyszámú ellentmondásra tekintettel az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB) az alábbi figyelemfelhívó közleményt bocsát ki.

Ismételten felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázatban szerepeltetett beszerzésekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2014. április 30, amelyet követően pénzügyi elszámolást semmilyen módon nem fogadunk be. Az elszámolásnak legkésőbb e határnapon be kell érkeznie Ajánlatkérőhöz. Elszámolással, kifizetési igényléssel kapcsolatos ügyintézés személyesen is végezhető. Ismételten felhívjuk arra a tisztelt pályázók figyelmét, hogy ezen határnapig nem csak a beszerzés előkészítési, illetve a kifizetés műveleteit kell lezárni, hanem a beszerzett javak leszállítását a pályázatban megjelölt helyszínre, valamint a tulajdonba / birtokbaadását is teljesíteni szükséges! Járművek esetén a jármű forgalomba helyezése, valamint a forgalmi engedély pályázó nevére történő kiállítása is szükséges, melynek másolatát az elszámoláshoz mellékelni szükséges.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy az előbbiekre tekintettel, azon pályázatok megvalósíthatóságát, amelyek ezt a feltételt nem teljesítik, az IPB nem tekinti biztosítottnak! Különösen vonatkozik ez például arra az esetre, ha a beszerezni kívánt járművekkel kapcsolatos árajánlatokból az állapítható meg, hogy az eszköz/berendezés leszállítására várhatóan 2014. április 30-i határidőt követően kerül sor.

Minden tisztelt érdeklődőnek a pályázaton sikeres részvételt kívánunk!

 

Iparfejlesztési Pályázati Bizottság

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

A pályázati felhívás elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek