Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

EM cimeres logo ARANY HU

Megjelent az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020.

Az OHT tartalmazza hazánk hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakmapolitikai elképzeléseit, jogszabályi hátterét, majd hulladékáramonként feltárja az adott hulladékáram kezelésének jelenlegi helyzetét, a tapasztalt hiányosságokat, meghatározva az elérendő célokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket, intézkedéseket. Összességében az OHT kitér valamennyi jelentős hulladékáramra és biztosítja a hatékony hulladékgazdálkodáshoz szükséges háttérismeretet, hosszú távú tervezési célokat, valamint azok megvalósításának lépéseit.

Bővebben...

AZ OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett kérdésekkel kapcsolatos közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz az érdeklődők részéről beérkezett kérdésekkel , megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB).

Azon kérdések megválaszolására nem térünk ki az alábbiakban, amelyekre a választ a pályázati dokumentáció egyértelműen, közvetlenül tartalmazza. Kérjük tisztelt érdeklődőinket, hogy tanulmányozzák át a pályázati dokumentáció minden elemét.

A pályázatokat az IPB folyamatosan értékeli, az értékelés eredményéről a pályázókat értesíti, valamint közzéteszi azt saját honlapján.

Bővebben...

Emelkedett a VM a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázatának keretösszege

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására.

Bővebben...

2014. évi szolgáltatás-vásárlási szerződés - adatlap frissítés

2014. évi szolgáltatás-vásárlási szerződés mellékletét képező adatlap file a mai napon frissítésre került, mivel több közszolgáltató visszajelzése alapján a szerződés 4. számú adatlapján eredetileg megadott 260 sort 400 sorra bővítettük.

Pályázattal kapcsolatos közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázattal kapcsolatos közlemény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a pályázat 2. melléklete elérhetővé vált!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az OHÜ-IFPR-2013-001 számú ("2013. évi iparfejlesztési pályázat") pályázaton a települési önkormányzatok mellett a megyei önkormányzatok is részt vehetnek!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az OHÜ-IFPR-2013-001 számú ("2013. évi iparfejlesztési pályázat") pályázat pályázóinak a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje, a kiírásban található adatnak megfelelően, legkésőbb 2014. április 30.

A pályázati felhívás elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek

Képcsöves berendezések (információs (IT) és távközlési berendezésekhez, valamint szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó képcsöves berendezések - nyomtatványok

Feltöltésre kerültek a „Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható képcsöves berendezések (információs (IT) és távközlési berendezésekhez, valamint szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó képcsöves berendezések) (EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő „
közbeszerzési kiírás elszámoláshoz kapcsolódó nyomtatványok.

Kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések hulladékai - nyomtatványok

Feltöltésre kerültek a „Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 160216) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő átadása"közbeszerzési kiírás elszámoláshoz kapcsolódó nyomtatványok.

Lakossági üveg csomagolási hulladékok - nyomtatványok

Feltöltésre kerültek a „Magyarország közigazgatási területén keletkező lakossági üveg csomagolási hulladékok" közbeszerzési kiírás elszámoláshoz kapcsolódó nyomtatványok.

Ipari üveg csomagolási hulladékok - nyomtatványok

Feltöltésre kerültek a „Magyarország közigazgatási területén keletkező ipari üveg csomagolási hulladékok" közbeszerzési kiírás elszámoláshoz kapcsolódó nyomtatványok.

Fogyasztói üveg csomagolási hulladékok - nyomtatványok

Feltöltésre kerültek a „Magyarország közigazgatási területén keletkező fogyasztói üveg csomagolási hulladékok" közbeszerzési kiírás elszámoláshoz kapcsolódó nyomtatványok.

Ipari társított csomagolási hulladékok - nyomtatványok

Feltöltésre kerültek a „Magyarország közigazgatási területén keletkező ipari társított csomagolási hulladékok" közbeszerzési kiírás elszámoláshoz kapcsolódó nyomtatványok.

Alkategóriák