AZ OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett kérdésekkel kapcsolatos közlemény

 

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz az érdeklődők részéről beérkezett kérdésekkel, megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB).

Azon kérdések megválaszolására nem térünk ki az alábbiakban, amelyekre a választ a pályázati dokumentáció egyértelműen, közvetlenül tartalmazza. Kérjük tisztelt érdeklődőinket, hogy tanulmányozzák át a pályázati dokumentáció minden elemét. Külön jelezzük azon tisztelt érdeklődőinknek, akik olyan kérdést tettek fel, amellyel azonos kérdést az IPB már megválaszolt, hogy ezen válaszokat a pályázati információs rendszerben közzétett közleményekben megtalálják!

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázatban szerepeltetett beszerzéseket minden esetben árajánlattal kell alátámasztani! Az így alá nem támasztott beszerzéseket a pályázat elbírálása során nem tudjuk figyelembe venni! Amennyiben egy ajánlat nem forintban lett megadva, úgy az ajánlattevő köteles az ajánlatban szereplő, idegen devizában kifejezett mennyiségeket az ajánlat kibocsátásnak napján érvényes MNB árfolyamon forintra átváltani. Az árfolyamváltozás kockázatát a pályázó viseli.

 

A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2014. április 30, amelyet követően pénzügyi elszámolást semmilyen módon nem fogadunk be. Az elszámolásnak legkésőbb e határnapon be kell érkeznie Ajánlatkérőhöz. Elszámolással, kifizetési igényléssel kapcsolatos ügyintézés személyesen is végezhető. Ismételten felhívjuk arra a tisztelt pályázók figyelmét, hogy ezen határnapig nem csak a beszerzés előkészítési, illetve a kifizetés műveleteit kell lezárni, hanem a beszerzett javak leszállítását a pályázatban megjelölt helyszínre, valamint a tulajdonba / birtokbaadását is teljesíteni szükséges! Járművek esetén a jármű forgalomba helyezése, valamint a forgalmi engedély pályázó nevére történő kiállítása is szükséges, melynek másolatát az elszámoláshoz mellékelni szükséges.

 

A pályázaton részt vehetnek azon közszolgáltatók / vállalkozások is, amelyek bejegyzés / változás iránti kérelme a Cégbírósághoz benyújtásra került, azzal a megkötéssel, hogy a benyújtott kérelmet a pályázathoz mellékelniük kell! Ajánlatkérő fenntartja a jogát ahhoz, hogy addig nem köt szerződést, amíg a közszolgáltató / vállalkozó partner cégbírósági bejegyzése le nem zárult.

Felhívjuk a tisztelt pályázók, leendő pályázók és érdeklődők figyelmét arra, hogy a pályázaton kizárólag építési / létesítési cél nem finanszírozható, az kifejezetten a hulladékgazdálkodás fejlesztése érdekében beszerzett eszközök működtetéséhez kapcsolódóan fogadható el. Így például kizárólag könnyűszerkezetes csarnok létesítése önmagában nem támogatható, azonban ha a csarnok kifejezetten valamely a pályázat keretén belül beszerzett eszköz, például gyűjtőedényzet, vagy feldolgozó műtárgyak elhelyezésére szolgál, akkor az eszközök beszerzése és installálása mellett ez a részcél is támogatható.

Közszolgáltatók számára akkor sem szükséges a 9. melléklet kitöltése, ha egyébként KKV-nak minősülnek.

Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek részt vesznek a közszolgáltatási tevékenység elvégzésében, ugyanakkor nem minősülnek közszolgáltatónak, a Pályázati Felhívás, 1.4 fejezet c) pont szerinti 100%-os intenzitású támogatásban nem részesülhetnek.

Önkormányzatok esetén a 2. típusú Pályázati Adatlapon szükséges a pályázatot benyújtani.

A 11. számú mellékletet minden pályázónak be kell nyújtania, azzal a megjegyzéssel, hogy amely pályázóra a melléklet nyilatkozata nem értelmezhető, annak elegendő a nemlegesség („pl. „Nem releváns!") feltüntetése.

Minden tisztelt érdeklődőnek a pályázaton sikeres részvételt kívánunk!

Iparfejlesztési Pályázati Bizottság

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

A pályázati felhívás elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek