Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

EM cimeres logo ARANY HU

Gyakornokok az OHÜ-ben

Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter Úr és Dr. Illés Zoltán Környezetügyért Felelős Államtitkár úr védnöksége alatt a Vidékfejlesztési Minisztérium egy kiemelt gyakorlati program létrehozásáról döntött. A program részeként a kiválasztott 12 gyakornok megismerkedett a VM Környezetügyért Felelős Államtitkársággal és annak háttérintézményeivel. A 6 hét gyakorlat alatt a résztvevők átfogó képet kaphattak a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályairól, az Országos Meteorológiai Szolgálat Intézményéről, a Nemzeti Környezetügyi Intézet munkájáról, a Duna-Ipoly Nemzeti Park tevékenységéről, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségről, valamint az OHÜ munkásságáról.

Bővebben...

Mi legyen a hulladékkal? Inverz logisztikai szekció az MLBKT kongresszusán

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság idei kongresszusán külön szekció foglalkozik az inverz logisztikával, a hulladékgazdálkodással.

Bővebben...

Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny

Megjelent a Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny versenykiírása és jelentkezési lapjai.

A verseny háromfordulós: iskolai, területi/fővárosi/regionális és országos döntőből áll.

 1. Iskolai forduló: 2014. január 15. szerda
 2. Területi elődöntők: 2014. március 20 - április 10. között
 3. Kárpát-medencei döntő: 2013. június 05-06. csütörtök-péntek

Nevezési határidők:

 • Iskolai forduló: 2013. november 30.
 • Területi elődöntő: 2014. január 24.
 • Kárpát-medencei döntő: 2014. április 30.

3./2013.09.03. számú ÜFB döntés

Tájékoztatjuk a tisztelt Partnereinket, hogy az OHÜ Ügydöntő Felügyelő Bizottsága által meghozott döntés értelmében, a partnerekkel megkötött szerződések alapján a nem teljesítőkkel szemben a szerződésben foglalt kötbért minden nem szerződésszerű teljesítés esetén érvényesítjük.

Hasznosítói adatbázis frissítése

Értesítjük, hogy a Hasznosítói adatbázis frissítése feltöltésre került. A bejelentkezéshez szükséges adatok nem változtak, az adatbázist az OHÜ-vel szerződésben álló Partnerek/Közszolgáltatók érhetik el.

2013. évi közszolgáltatói elszámoláshoz kapcsolódó nyomtatványok

Tisztelt Közszolgáltatók!

Feltöltésre került a havi jelentés 2.1.-es legfrissebb verziója.

Frissítések:

 • Kiválasztható az 500 és 2000 sorral bővített havi jelentés
 • A főlap tájékoztatórész oszlop neve átjavítva (vállalt 2 sz. mell.)
 • Tájékoztatórészbe figyelmeztető üzenet jeleni meg az időszaki teljesítésre
 • „Hiánypótlás iktatószám" szöveg javítva OHÜ hiánypótlás....
 • Minden lap bal oldalára került a „Kifizetési kérelem" és a „hiánypótlás" szövegezés, iktatási hely miatt
 • Alul-túl_telj_módosítással_ segéd tábla feltöltésre kerül

III. ÖKOINDUSTRIA szakkiállítás

okoindustria logo

2013. szeptember 25-27. között a SYMA Rendezvényközpontban kerül megrendezésre az ÖKOINDUSTRIA III. A Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. Több mint 100 kiállító hazai és külföldi szakcég és a kísérő rendezvények sora várja az érdeklődőket. A „Megelőzés, újrahasználat" konferencia a szakkiállítás első napján kerül megtartásra. Részletes program a Szakkiállítás honlapján: www.okoindustria.hu

A kiállításra és a konferenciákra a belépés díjmentes, de regisztrációhoz kötött.

 Forrás: kszgysz.hu

 

 

Közszolgáltatói teljesítések ábrázolása hisztogramok segítségével

Bevezetés

A hazai termékdíj köteles termékekből képződött hulladékok egy teljes naptári évre keletkező mennyiségének nyomon követésére, gyűjtésére, szállítására és hasznosítására vonatkozó feladatok teljesítése az OHÜ számára törvény által előírt kiemelt feladat, melynek érdekében elkészíti az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet. Ez a dokumentum tartalmazza az OHÜ által a tárgyév során elérendő országos gyűjtési és hasznosítási mennyiségeket (a továbbiakban: célérték). Az elérendő célértékek dinamikus tervezési folyamat eredményeként kerülnek meghatározásra, mely során az OHÜ megvizsgálja a kibocsátási és a hasznosítási oldal tényadatait is. A pontos termék kibocsátási adatok is alapvető jelentőségűek a hulladékbegyűjtés és hasznosítás tervezéséhez, az előírt célok teljesítéséhez.

Bővebben...

Közszolgáltatók elszámolási nyomtatványai

Tisztelt Közszolgáltatók!

Feltöltésre került a havi jelentés 2.0.-as legfrissebb verziója.

Frissítések:

 • főlap tájékoztató adatat táblába a vállalt mennyiség a vegyes papírnál automatikusan kiszámolja 39%-ot, a kitöltőnek elegendő a szerződésben vállalt bruttó mennyiséget beírni
 • a tájékoztató részbe beépült a figyelmeztetés ha a tárgyhónapban elszámolt mennyiség túl lépi az 1/12-et, fontos, hogy ezt a figyelmeztetést a korábbi időszakról áthozott göngyölítéseknél nem kell figyelembe venni
 • az allapon a hulladékgazdálkodás típusa választási lehetőségeibe visszakerült a KERESKEDÉS a törvényi változásoknak megfelelően
 • 4. sz. mellékleten a nyilatkozat szövege javításra került (mennyiség)
 • Alul-túl teljesítés segéd tábla feltöltésre kerül

Felhívás szakmai konferenciára

Tisztelt Partnereink!

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. meghívja Önt a „Közszolgáltatói Havi Jelentés összeállítása" című bemutató előadására.

Konferencia helye: Budapest 1095, Kvassay Jenő út 1. (http://www.szelektivinfo.hu/kapcsolat)
Konferencia időpontja: 2013. július 4. 10:00

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Tisztelt Közszolgáltató!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 78. § (3) bekezdése alapján – a települési önkormányzattal egyeztetett – közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet a Közszolgáltatónak az OHÜ részére be kell nyújtania.

Kérjük, hogy a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet – annak elkészültét követő 30 napon belül – a 1380 Budapest, Pf. 1172 címre küldjék meg egy példány nyomtatott formátumban, valamint cd-n.

Alkategóriák