Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

A 2023. évi közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szolgáltatás-megrendelési szerződések alapján benyújtandó nyomtatványokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

 

A jelentés nyomtatvány Főlap összesítő Kbt. kitöltésével kapcsolatban értesítjük, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 138. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő alvállalkozó alkalmazása esetén az alvállalkozói teljesítést követően köteles bejelenteni az ajánlatkérőnek az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés

-        tényleges százalékos arányát,

-        az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és

-        a kifizetett ellenszolgáltatás értékét.

 

A bejelentést a szerződés IX. fejezet 3. pontja szerinti jelentés(ek) benyújtásával egyidejűleg szükséges megtenni, amelynek elkészítéséhez a minisztérium nyertes ajánlattevők számára a nyomtatvány részeként elkészítette a Főlap összesítő Kbt. allapot. Amennyiben az allap kitöltése valamilyen oknál fogva ajánlattevő részéről nem lehetséges, abban az esetben bármilyen olyan bejelentés elfogadásra kerül a minisztérium részéről, amelyek a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti információkat tartalmazzák. Amennyiben az ajánlattevők részére szükséges a Főlap összesítő Kbt. allap füzetvédelemmel el nem látott változata, kérjük, az ismert elérhetőségek valamelyikén jelezzék felénk.

 

Végezetül felhívjuk a nyertes ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdés utolsó mondata szerinti bejelentést az alvállalkozó részére kifizetett ellenszolgáltatás teljesítését követően haladéktalanul meg kell küldeni az Energiaügyi Minisztérium részére.

Megjelent a 2023. I. félévre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 2. számú változata (OGyHT'23 v2)

 
A 2023. I. félévi terv módosítását az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által tárgyidőszakban indított közbeszerzési eljárások eredményei, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer átalakítása okán szükségessé váló további finanszírozási feladatok, valamint az egyes tevékenységek közötti forrásátcsoportosítás indokolta.

 

A 2023. I. félévi Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 2. számú változata itt érhető el.

Megjelent a 2023. I. félévre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT'23)

 

A Technológiai és Ipari Minisztérium, mint állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elkészítette a 2023. I. félévre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet, amely bemutatja, hogy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet az adott időszakra vonatkozóan milyen hulladékgazdálkodási mennyiségekkel számol, és az egyes hulladék anyagáramok tekintetében mekkora összegű finanszírozást biztosít, milyen összeget szán e területen iparfejlesztésre és szemléletformálásra.

A 2023. I. félévi Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv itt érhető el.

Megjelent a 2022. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT'22)

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elkészítette a 2022. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet, amely bemutatja, hogy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet az adott évre vonatkozóan milyen hulladékgazdálkodási mennyiségekkel számol, és az egyes hulladék anyagáramok tekintetében mekkora összegű finanszírozást biztosít, milyen összeget szán e területen iparfejlesztésre és szemléletformálásra.

A 2022. évi Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv itt érhető el.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közreműködésével az ÉMI Nonprofit Kft. a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési támogatás elnyerése érdekében egyedi támogatási programot tett közzé.

 

A támogatás célja, hogy a Magyar Állam az SA.58312 számú bizottsági határozaton alapuló, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével/előkezelésével/hasznosításával foglalkozó, vagy a támogatással létrejövő fejlesztés révén azt megvalósító mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások COVID-19 járvány (koronavírus-járvány) következtében kialakult likviditási nehézségeit enyhítse a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő hazai komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának, fejlesztésének, hatékonyságnövelésének, továbbá a másodnyersanyagok felhasználásának ösztönzése által, a hulladék-újrafeldolgozáshoz nyújtott beruházási támogatás segítségével.

Egyedi kérelem alapján támogathatóak a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok kezelését/előkezelését és további kezelésre történő átadását/hasznosítását végző, vagy a támogatási kérelemben szereplő fejlesztés révén azt megvalósító gazdálkodó szervezetek.

A Tájékoztató, továbbá a támogatási kérelmek benyújtásának feltételei elérhetőek a https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/ZO7T6X.html weboldalon. Az egyedi kérelmek benyújtási határideje 2022. március 7.

 

Tájékoztató a 2021. évi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó támogatói döntésről

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési egyedi támogatásokra nézve 2021. december 3-án meghozta a támogatási döntést. A támogatást a Magyar Állam az Európai Bizottság SA.58312 számú bizottsági határozatán alapuló vissza nem térítendő költségvetési támogatás keretében nyújtja.

Nyertes támogatási igényt benyújtó gazdálkodó szervezet Elnyert támogatás összege (Ft)
ReMat Hulladékhasznosító Zrt.                      333 818 197   
Éltex Kft.                      107 362 500   
Vasi Consulting Kft.                      108 819 357   
TISZA-BÉRC Kft.                        54 545 948   
Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.                        70 454 160   
Green Tyre Zrt.                      136 792 888   
VITA GLASS Kft.                        65 535 740   
DOMBO-TRADE Kft.                        13 979 000   
Sárvári HUKE Kft.                        98 758 559   
UD STAHL Recycling Kft.                      246 897 796   
Fe-Group Invest Zrt.                      119 108 416   
Woodrec Kft.                        17 171 145   
Bv. Holding Kft.                      398 500 000   
Jáger Comp Kft.                        95 000 000   

 

Alkategóriák