Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

Tájékoztató a 2021. évi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési egyedi támogatásokról

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési támogatás elnyerése érdekében egyedi támogatási lehetőséget tesz közzé.

A támogatás célja, hogy a Magyar Állam az SA.58312 számú bizottsági határozaton alapuló, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével/előkezelésével/hasznosításával foglalkozó, vagy a támogatással létrejövő fejlesztés révén azt megvalósító mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások COVID-19 járvány (koronavírus-járvány) következtében kialakult likviditási nehézségeit enyhítse a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő hazai komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának, fejlesztésének, hatékonyságnövelésének, továbbá a másodnyersanyagok felhasználásának ösztönzése által, a hulladék-újrafeldolgozáshoz nyújtott beruházási támogatás segítségével.

Egyedi kérelem alapján támogathatóak egyrészt a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok kezelését/előkezelését és további kezelésre történő átadását/hasznosítását végző, másrészt e hulladékok kezelését/előkezelését és további kezelésre történő átadását/hasznosítását jelenleg nem végző, de a támogatási kérelemben szereplő fejlesztés eredményeképpen azt megvalósító gazdálkodó szervezetek.

A támogatás a támogatói okirat kiállítását követően egy összegben, támogatási előleg formájában kerül kifizetésre, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

Az egyedi kérelmek benyújtási határideje: 2021. október 21.

1.    Tájékoztató a 2021. évi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési egyedi támogatásokról

2.     Átláthatósági nyilatkozat

3.      Támogatói Okirat sablon és mellékletei

4.      KKV minősítés megállapítására vonatkozó nyilatkozat

5.      Adatkezelési Tájékoztató

 

Nyilatkozatminták a 2021. évi hulladék anyagáram közbeszerzési szerződésekhez

 

A nyertes ajánlattevőkkel kötendő szerződések

  • VIII.2. pontja és a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a Hulladékkezelő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen, cégszerűen aláírt és papír alapon benyújtott nyilatkozat formájában az ITM-nek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében;
  • X.4. pontja alapján a Hulladékkezelő köteles nyilatkozni, hogy kíván-e élni az előleg igénylési lehetőséggel. Hulladékkezelő a nemleges nyilatkozatot is köteles benyújtani.

A fentieknek megfelelően az alvállalkozók bejelentéséhez az ITM 2 db, az előleg igényléséhez 1 db nyilatkozatmintát készített, amelyeket a http://www.szelektivinfo.hu/2021-evi-kozbeszerzesi-eljarasokhoz-kapcsolodo-nyomtatvanyok menüpont alatt a nyertes ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

 

Megjelent a 2021. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT'21)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elkészítette a 2021. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet.

 

 

Tájékoztató a 2020. évi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok ellátására fordítható egyedi támogatásokra vonatkozó döntésről

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztériuma termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok ellátására fordítható egyedi támogatásokra nézve 2020. november 4-én meghozta a támogatási döntést. A támogatást a Magyar Állam az Európai Bizottság SA.58312 számú bizottsági határozatán alapuló, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás keretében nyújtja.

 

TÁMOGATOTT KÉRELMEK

Kérelmező neve

Elnyert támogatás összege (Ft)

1.      GREEN TYRE Zrt.

109 866 895

2.      ReMat Zrt.

285 363 260

3.      MAFA Bt.

14 040 773

4.      TEPLÁN ELEKTRONIK Kft.

32 192 065

5.      ROLFIM Kft.

23 658 034

6.      TISZA-BÉRC Kft.

38 946 549

7.      M KFT.

16 357 551

8.      PANDAN KFT.

16 593 312

9.      APLICATOR PLAST Kft.

11 567 125

10.  FE-GROUP INVEST Zrt.

171 330 927

11.  EL-SZABÓ Kft.

11 704 325

12.  E-ELEKTRA Zrt.

115 886 181

13.  Loacker Hulladékhasznosító Kft.

16 954 583

14.  Globus Viridis Kft.

10 200 000

15.  JÁSZ-PLASZTIK Kft.

106 680 000

16.  ENVIROINVEST Zrt.

45 224 762

17.  HOLOFON Zrt.

118 615 359

18.  INTER-METAL Recycling Kft.

156 160 282

19.  SELECTOR Kft.

193 245 264

20.  MÜ-GU Kft.

135 464 787

21.  ALCUFER KFT.

134 024 698

22.  Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.

281 895 723

23.  GEOCONSTANS Kft.

120 734 303

24.  Vasi Consulting Kft.

38 569 133

25.  POLYTER-MIX Kft.

45 022 211

26.  RE-GLASS Kft.

205 572 488

27.  NEW ENERGY Kft.

42 728 002

28.  FEHÉRVÁR PLASTIC & CLEANING Kft.

32 139 471

29.  UD STAHL RECYCLING Kft.

37 608 390

30.  FALCO Zrt.

157 963 920

31.  WALORE SOLUTIONS Kft.

12 909 942

32.  ÉLTEX Kft.

162 043 395

33.  HAMBURGER Hungária Kft.

285 854 800

34.  METALLOGLOBUS Területi Kft.

7 086 600

35.  Hamburger Recycling Hungary Kft.

5 865 200

36.  ARW MAGYARORSZÁG Kft.

217 213 857

37.  Sárvári HUKE Kft.

44 450 000

38.  Woodrec Kft.

17 068 323

39.  ECO-INERT Kft.

12 493 437

40.  ALBA-FÉM Kft.

8 034 952

41.  WOOD & PALLETS RECYCLING Kft.

6 827 329

42.  BAKONY-FÉMKER Kft.

63 261 395

NEM TÁMOGATOTT KÉRELEM

      Serenity Solution Kft.

 

 

 

Tájékoztató a 2020. évi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok ellátására fordítható egyedi támogatásokról

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok ellátására fordítható támogatás elnyerése érdekében egyedi támogatási lehetőséget tesz közzé.

 

A támogatás célja, hogy a Magyar Állam az SA.58312 számú bizottsági határozaton alapuló, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével/előkezelésével/hasznosításával foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások COVID-19 járvány (koronavírus-járvány) következtében kialakult likviditási nehézségeit enyhítse.

 

Egyedi kérelem alapján támogathatóak a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékoknak (akkumulátor, gumiabroncs, műanyag, üveg, fa, papír és társított csomagolási hulladék, elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti kezelését/előkezelését és további kezelésre történő átadását/hasznosítását végző gazdálkodó szervezetek.

 

A támogatás a támogatói okirat kiállítását követően egy összegben, támogatási előleg formájában kerül kifizetésre, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

 

Az egyedi kérelmek benyújtási határideje: 2020. október 6.

 

Tájékoztató a 2020. évi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok ellátására fordítható egyedi támogatásokról

 

Átláthatósági nyilatkozat

 

Támogatói Okirat sablon

 

Adatlap

 

Költségterv

 

Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás dokumentumai (Jelentés és Kitöltési útmutató; Számlaösszesítő)

 

Kérelmet benyújtó nyilatkozata

 

Összeférhetelenségi nyilatkozat

 

Adatkezelési Tájékoztató a Támogatói Okirathoz

 

Adatkezelési Tájékoztató a kérelemhez

Megjelent a 2020. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT'20)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja értelmében előkészítette a 2020. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet. A tervet a hazai termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékok egy teljes naptári évre keletkező mennyiségének nyomon követésére, gyűjtésére, kezelésére, hasznosítására vonatkozó feladatok teljesítése érdekében szükséges összeállítani, mely világosan bemutatja, hogy a Kormány az adott évre vonatkozóan milyen gyűjtési és hulladékgazdálkodási mennyiségekkel számol, továbbá milyen fejlesztési potenciál marad az alapfeladatok ellátása mellett a rendszerben.

A 2020. évi Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv itt érhető el.

 

Alkategóriák