A hazai települési szilárd hulladékgazdálkodás jogszabályi kerete

A fejlesztési feladatok megvalósítása a hatályos jogszabályi környezet és az ebből következő feltételrendszer figyelembevételével lehetséges. Ezért a konkrét feladatok meghatározása előtt célszerű áttekinteni e jogszabályi feltételrendszert. Az Európai Unió által a TSZH területén meghatározott kötelezettségek az alábbiak:

  Kötelezettség Joghely Határidő EU minimális elvárás 2013. év  
EU.1 Gumiabroncs hulladékok kezelése 1999/31/EC, 5. cikk, (3) bekezdés, d) pont 2006.12.31 Tilos az elhasznált gumiabroncsok lerakása 83,3% gyűjtés, lerakás megszüntetve  
EU.2 A hulladékhierarchia érvényesítése 2008/98/EK, 4. cikk 2011.12.31 A szabályozás bevezetése A szabályozás bevezetve, a végrehajtás folyamatban  
EU.3 Csomagolási hulladékok hasznosítása, összesen 94/62/EK 2012.12.31 60% hasznosítás, amelyből legalább 55% anyagában hasznosítás 60,3% hasznosítás, ebből 49,2% anyagában hasznosítás  
 
EU.4 Csomagolási papír hulladékok hasznosítása 94/62/EK 2012.12.31 60% anyagában hasznosítás 83,1% anyagában hasznosítás  
EU.5 Csomagolási fém hulladékok hasznosítása 94/62/EK 2012.12.31 50% anyagában hasznosítás 94,6% anyagában hasznosítás  
EU.6 Csomagolási műanyag hulladékok hasznosítása 94/62/EK 2012.12.31 22,5% anyagában hasznosítás 30,8% anyagában hasznosítás  
EU.7 Csomagolási üveg hulladékok hasznosítása 94/62/EK 2012.12.31 60% anyagában hasznosítás 32,4% anyagában hasznosítás  
EU.8 Csomagolási fa hulladékok hasznosítása 94/62/EK 2012.12.31 15% anyagában hasznosítás 13,7% anyagában hasznosítás  
EU.9 Ipari és gépjármű elemek és akkumulátorok hasznosítása 2006/66/EK, III. melléklet B rész 2012.12.31 100%-os gyűjtés, 65%-os hasznosítás teljesítve  
EU.10 Elhasználódott járművek hasznosítása 2000/53/EK, V. melléklet 2014.12.31 95% újrahasználat és hasznosítás, ebből 85% újrahasználat és anyagában történő hasznosítás

89,88% újrahasználat és hasznosítás, ebből 87,67% újrahasználat és anyagában történő hasznosítás

(2012-es adat)

 
EU.11 Üveg, papír, műanyag, fém elkülönített gyűjtésének biztosítása 2008/98/EK, 11. cikk, (1) bekezdés 2014.12.31 3154 település

2429 település (a lakosság 90%-a)

(2014-es adat)

 
EU.12 Elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtése 2012/19/EU, 7. cikk, (1) bekezdés 2015.12.31 Előző három év átlagában legalább 4 kg/fő/év gyűjtés 4,83 kg/fő/év gyűjtés  
EU.13 Elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtése 2012/19/EU, 7. cikk, (1) bekezdés 2016.12.31 45% gyűjtés 45,6% gyűjtés  
EU.14 Elektromos és elektronikus hulladékok hasznosítás 2012/19/EK, V. melléklet 2015.12.31 Hasznosítás:
Háztartási nagygépek és adagoló automaták: 85%
IT, szórakoztató el.: 80%
Egyéb kategóriák: 75%

Hasznosítás:
Háztartási nagygépek 84,1%

 adagoló automaták: 93,2%
IT, szórakoztató el.: 90%-ot meghaladta
Egyéb kategóriák 80%-ot meghaladta

 
EU.15 Biológiailag bomló hulladékok eltérítése a lerakótól 1999/31/EC, 5. cikk, (2) bekezdés, c) pont 2016.07.31 A TSZH-val lerakásra kerülő biológiailag bomló hulladék mennyiséget az 1995-ben képződött mennyiséghez képest 35%-ra kell csökkenteni, azaz 820 000 tonna alá A lerakott biológiailag bomló hulladék mennyisége 944 ezer tonna (1995 50%-a) alá csökkent  
EU.16 Hordozható elemek és akkumulátorok gyűjtése 2006/66/EK, 10. cikk, (2) bekezdés 2016.09.26 45% gyűjtés 32%  
EU.17 Elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtése 2012/19/EU, 7. cikk (1) bekezdés 2019.12.31 65% kibocsátásra, vagy 85% keletkezett hulladékra vetített gyűjtés 45,6% kibocsátásra vetített gyűjtés  
EU.18 Háztartásoknál képződött TSZH papír, fém, műanyag, üveg komponensek hasznosítása 2008/98/EK, 11. cikk, (2) bekezdés, a) pont 2020.12.31 50% újrahasználat + újrafeldolgozás 2011/753/EU  határozat szerinti számítási módszertől függ. Számítási módszer kiválasztása szükséges.  
EU.19 Építési és bontási hulladékok hasznosítása 2008/98/EK, 11. cikk, (2) bekezdés, b) pont 2020.12.31 70% hasznosítás kb. 60% hasznosítás, de pontosan nem ismert  

Forrás: OKTF NHI

A kötelezettségek közül – 2013. évi adatok ismeretében – több még nem teljesült, de nagyrészük teljesítése nem 2013-ban, hanem ettől jóval később esedékes. Újabb kötelezettségek megjelenése prognosztizálható, azok teljesítésének várható határideje már 2020 utánra nyúlik.

A kötelezettségek teljesítése jórészt nem, vagy nagyon lassan megtérülő beruházásokat igényel, ezért üzleti alapon történő megvalósításuk csak korlátozottan lehetséges. Emiatt már a 2007-2013-as Európai Uniós fejlesztési ciklusban is jelentős mértékű uniós forrás került bevonásra, további támogatással pedig a 2014-2020-sa programozási ciklusban is tervezni lehet, hiszen a 2020-ig, valamint az azt követő időszakban esedékes feladatok teljesítéséhez szintén jelentős erőforrásokra lesz szükség, melyhez célszerű ismételten e forrásokat igénybe venni. Emellett az OKTF NHI fejlesztési célú forráskihelyezése a feladatok teljesítésének másik fontos eleme.

Az iparág fejlesztésének keretét, összhangban a felsorolt EU elvárásokkal, az alábbi hazai jogszabályok adják:

  1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
  2. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
  3. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
  4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény
  5. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv