Gyakran Ismételt Kérdések

A 2017-év iparfejlasztési pályátattal kapcsolatosan felmerült kérdések:

 

1. A pályázatban megfogalmazott két cél közül külön pályázatban egy cég beadhat-e mind a két célra pályázatot eltérő telephelyre?

A Pályázati felhívás X. pontja értelmében: Egy pályázó szervezet – pályázati célonként – csak egy pályázatot adhat be. Tehát ugyanazon cég 1-1 pályázattal pályázhat főcélonként, függetlenül a telephelyek elhelyezkedésétől. A pályázatokat célonként külön-külön Pályázati adatlapokon szükséges benyújtani.

2. A célokkal kapcsolatban felmerült kérdés: a. Az 1.1-es fő cél értelmében jól értelmezzük-e, hogy új gépet ill. a hozzá kapcsolódó perifériális (pl.: adagoló rendszer stb…) elemek beszerzésének támogatására lehet-e pályázni?  illetve  b. Az 1.2-es fő cél értelmében jól értelmezzük-e, hogy meglévő gépsor perifériális elemeinek (pl.: felhordószalag) a cseréjére lehet támogatásra pályázni?

A Pályázati felhívás III. 1. pontja értelmében:

1.1    főcél: Temékdíjköteles termékekből képződő hulladékok anyagában hasznosításához kapcsolódó minőségjavító fejlesztések támogatása


Műanyag és fa csomagolási hulladék, illetve gumiabroncs hulladék, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak feldolgozásához kapcsolódó, minőségjavítást, a minőségi másodnyersanyagokat előállító kapacitások bővülését eredményező műszaki beruházások támogatása, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletektől a hasznosítás folyamatáig, továbbá tisztító-, mosó-, fertőtlenítő rendszer kiépítéséhez, bővítéséhez kapcsolódó fejlesztések, a mosó- és szennyvízkezelő kapacitások fejlesztésének támogatása.


1.2.    főcél: Termékdíjköteles termékekből képződő hulladékok anyagában hasznosítását elősegítő hatékonyságjavító fejlesztések támogatása


Műanyag és fa csomagolási hulladék, illetve gumiabroncs hulladék, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak tekintetében a meglévő hasznosítási kapacitások energia- és költséghatékonyságának növelését célzó gép-, gépsor-, kiegészítő berendezés korszerűsítés, kiegészítő műszaki eszköz beszerzés (szállítószalagok, adagoló és tárolótartályok, granulálók, fűtő- és hűtőberendezések, stb.) támogatása.

A pályázat kiírója mindkét főcél tekintetében az alábbi eszközök beszerzésének támogatását tarja lehetségesnek a Pályázati felhívás VI.2. pontjában leírtaknak megfelelően:

a)    Technológiai korszerűsítést eredményező új, minden olyan eszköz, melyet a pályázó a Sztv. szerint tárgyi eszközként aktivál beleértve az eszköz működtetéséhez szükséges szoftvereket is, melyek az eszközzel együtt kerülnek aktiválásra.


b)    3 évnél nem régebbi gyártású olyan újszerű, vagy felújított működőképes eszköz, melyet a pályázó a Sztv. szerint tárgyi eszközként aktivál, és melyek esetében az eladó nyilatkozik, hogy az eszköz beszerzéséhez az Európai Unió, illetve más hazai pályázati forrásból támogatásban nem részesült, továbbá legalább 6 hónap garanciát biztosít.


c)    eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő technológiát új termékek előállítására, továbbá a korábbiaktól eltérő minőségű hulladékok feldolgozására, továbbá minőség-, és/vagy hatékonyság javítást eredményez.

 

2.a) pontra válasz: Az 1.1. főcél tekintetében az adott hulladékáramok már meglévő feldolgozási folyamatához kapcsolódó, olyan gépek, berendezések, eszközök beszerzésének támogatására lehet pályázni, melyek a feldolgozási eljárásban minőségjavulást eredményeznek, így pl. beépítésükkel, felszerelésükkel lehetővé válik szennyezettebb hulladék feldolgozása, több vagy új típusú anyagában hasznosítható frakció/termék kinyerése, csökkenthető a termék/másodnyersanyag idegenanyag tartalma, stb.
Ennek keretében lehetőség van a Pályázati felhívás VI.2. a., b., c. pontja szerinti gépek, berendezések, eszközök üzembe állítására.

2.b) pontra válasz: Az 1.2. főcél tekintetében a meglévő hasznosítási kapacitások energia- és költséghatékonyságának növelését célzó gép-, gépsor-, kiegészítő berendezés korszerűsítés, kiegészítő műszaki eszköz beszerzés (szállítószalagok, adagoló és tárolótartályok, granulálók, fűtő- és hűtőberendezések, stb.) támogatására lehet pályázni.

 

Ennek keretében lehetőség van a Pályázati felhívás VI.2. pontja szerinti gépek, berendezések, eszközök üzembe állítására.

3. A pályázat leadása január 29-e, vagyis 29-én 0:01 perctől indul az elektronikus beadási lehetőség vagy egyéb időponthoz van kötve?

Igen, a pályázat elektronikus beadási lehetősége 2018. január 29-én 00:01 perctől indul.

 

4. A Pályázati felhívás XIII. fejezet g) pontja szerint a gazdasági társaság létesítő okiratának eredeti példányának beküldése szükséges.
Ez alatt Kft. esetében az eredeti, aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződést értik? Amennyiben igen, akkor ezt az eredeti dokumentumot a pályázat értékelése után visszakapja a pályázó?

Igen, Kft. esetében az eredeti, aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződést kell benyújtani, mivel azonban a pályázó részéről benyújtott pályázati dokumentációt valamint annak részeit visszajuttatni nem áll módunkban, így az eredeti példány helyett a létesítő okirat HITELES MÁSOLATA IS BENYÚJTHATÓ.

5. Amennyiben egy kisvállalkozás az 1-es főcélra nyújt be pályázatot, úgy bruttó 5Mft-50Mft közötti támogatási összegre nyújthat be igényt biztosíték vállalás nélkül?

A Pályázati felhívás 4. számú melléklete szerinti ÁFA Nyilatkozat kitöltésének megfelelően lehet a benyújtott támogatási igény (az 1. főcél esetében kisvállalkozás részére) biztosíték vállalás nélkül nettó vagy bruttó 5.000.000,- Ft – 50. 000.000,- Ft., ez tehát attól függ, hogy a pályázó nettó elszámoló vagy bruttó elszámoló.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Biztosíték nyújtására a Pályázati felhívás XX. fejezet 8. pontja szerint az ÁRV. 85. § (1) bekezdése alapján jelen pályázati kiírás keretében azon profit érdekelt gazdasági vállalkozások kötelezettek, amelyek számára a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió forintot, a Pályázati felhívás XX. fejezet 7. pontja szerinti Felhatalmazó levelet azonban minden pályázó köteles benyújtani.

6. A Záró kifizetési kérelem benyújtásától számítva mennyi időn belül kerül folyósításra a támogatás?

A nyertes pályázó részére a támogatás folyósítására a Záró Kifizetési Kérelem és a Szakmai Záró Projektjelentés értékelését és az ehhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés lefolytatását követően kerül sor.
A Támogatási szerződés megkötését követően azonban haladéktalanul intézkedünk a megítélt támogatás 50 %-ának mértékéig igényelhető előleg folyósítását illetően, amennyibe a nyertes pályázó az igényét a Pályázati felhívás 6. számú melléklete szerint jelezte. Az előleg kifizetése legkésőbb a szerződéskötést követő 15. napig megtörténik.

7. Bérelt ingatlanon történő kivitelezés esetén megfelelő-e a határozatlan idejű bérleti szerződés?

Igen - a Pályázati felhívás XXIV. pontjában foglaltak alapján - a bérelt ingatlanon történő megvalósítás esetén a határozatlan idejű bérleti szerződést a Támogató megfelelőnek tartja.

8. Támogatás intenzitás kiszámításánál nem tudom eldönteni, hogy mekkora résszel számolhat cégünk. Mikro vállalkozásnak minősülünk és „xxxxx-en” van a cég telephelye. A pályázati felhívás nem említi a mikro vállalkozás kategóriát. Mekkora önerővel kell számolnunk?

Az FM-FPR/2017-01 azonosító számú Pályázati felhívás VII. pontja (Pályázók köre) tartalmazza azon felsorolást, mely jelen pályázat elnyerésére pályázatot benyújtók körét ismerteti. Ennek megfelelően a mikro vállalkozás kategória nem kerül kizárásra.
A Pályázati felhívás V. pontja részletezi többek között a támogatás intenzitásával, annak kiszámításával kapcsolatos részleteket. A csatolt táblázatban a mikro vállalkozásokra a kisvállalkozásra vonatkozó (legmagasabb) támogatási intenzitás értékekből szükséges kiindulni, követve a táblázatban megadott jogszabályi hivatkozás alapján Magyarország adott régiójába tartozó megvalósítási helyszín elhelyezkedését. Ennek megfelelően a megvalósítás helyszínének a hivatkozott jogszabály alapján az adott régióba történő besorolása emelheti az alap támogatási intenzitás értékét +15%-kal vagy +5%-kal.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a támogatási intenzitás meghatározásánál a két kiindulási tényező a megvalósítás helyszíne és a vállalkozás mérete.

9. Mikro vállalkozás is indulhat? Pályázati kiírásban nem láttam ilyen kizáró okot.

Az FM-FPR/2017-01 azonosító számú Pályázati felhívás VII. pontja (Pályázók köre) tartalmazza azon felsorolást, mely jelen pályázat elnyerésére pályázatot benyújtók körét ismerteti. Ennek megfelelően a mikro vállalkozás kategória nem kerül kizárásra.

10. Pályázati kiírásban nem láttam olyan kizáró okot, mely a cég lezárt gazdálkodási adataihoz kötné az elnyerhető támogatási összeget. Például, ha a cégnek 20 millió volt a nettó árbevétele, de kb 50 milliós értékű gépet megvehet?

Az FM-FPR/2017-01 azonosító számú Pályázati felhívás nem tartalmaz a kérdésben megnevezett tartalmú kizáró okot.

11. Pályázati dokumentáció g) pontja. Eredetiben 1 ilyen példány van, van-e lehetőség ennek más módon beküldésére? Pl közjegyző által hitelesítve, másolati példány?

Igen, mivel a pályázó részéről benyújtott pályázati dokumentációt valamint annak részeit visszajuttatni nem áll módunkban, így a Pályázati felhívás XIII. 1.g) pontja szerint csatolandó „gazdasági társaság létesítő okiratának eredeti példánya” helyett a létesítő okirat HITELES MÁSOLATA IS BENYÚJTHATÓ.

 

 Megjelent a 2017. évi iparfejlesztési pályázat