A Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Koncepció, az OHT és az OKTF-NHI-FPR kapcsolata

Az eddigiek során bemutatott, egymásra épülő fejlesztési tervek kapcsolatrendszerét az alábbi táblázat mutatja be:

#

Hulladékgazdálkodási Fejlesztési
Koncepció

OHT II.

OKTF-NHI FPR

1.

1. főcél: A közösségi szerepvállalás megerősítése a hulladékgazdálkodás területén

  • A hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez szükséges jogi-szervezeti háttér továbbfejlesztése
3. főcél: Elkülönített gyűjtés kialakítása és fejlesztése 1. főcél: Hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése

2.

2. főcél: Előrelépés a hulladékok keletkezésének megelőzése tekintetében

  • A hulladék keletkezésének megelőzését célzó fejlesztések kidolgozása és megvalósítása
  • Az újrahasználat ügyének előmozdítása

2. főcél: Hulladékképződés csökkentése

4. főcél: A hulladékká vált termékek újrahasználható összetevőinek elkülönítése, javítása és ismételt felhasználása

 

3.

3. főcél: A hulladékok hasznosításának komplex továbbfejlesztése

  • A hulladékkezelés területén a hasznosítás előtérbe helyezése, ehhez kapcsolódóan az EU normákhoz igazodó modern, környezetbarát, fenntartható hulladékkezelési technológiák elterjesztése
  • A korszerű települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási rendszer továbbfejlesztése
1. főcél: Hasznosítási arányok növelése

2. főcél: Gumiipari hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

3. főcél: Elektromos és elektronikai hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

4. főcél: Csomagolási hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

4.

4. főcél: A hulladéklerakás rendszerének véglegesítése

  • A korszerűtlen hulladéklerakók bezárását és rekultiválását megvalósító program befejezése

 

 

A különféle szintek célrendszerét áttekintve az alábbi megállapítások tehetők.

A Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Koncepcióban megfogalmazott feladatok közül a lerakással kapcsolatos részfeladatokat külön nem tartalmazza se az OHT, se az OKTF-NHI-FPR rendszere. Ennek egyszerű oka, hogy a lerakó bezárási és rekultivációs munkálatok a 2003-ban átfogóan megtervezett programnak megfelelően zajlanak, valamint az új lerakó kapacitások kiépítéséhez fejlesztési támogatást, összhangban az Európai Uniós gyakorlattal, nem kíván nyújtani az állam az elkövetkezendőkben.

A Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Koncepcióban megfogalmazott feladatok közül a közösségi szerepvállalás megerősítését szolgáló fejlesztések, valamint a hulladékhasznosítással összefüggő feladatok átvezetésre kerültek mind az OHT, mind az OKTF-NHI-FPR rendszerébe.

A Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Koncepcióban megfogalmazott feladatok közül a hulladékkeletkezés megelőzését szolgáló fejlesztések jelenleg csak az OHT szintjéig kerültek átvezetésre, az OKTF-NHI-FPR ezzel a feladatcsoporttal még nem számol. Ennek egyszerű oka, hogy a képződő és évente lerakott közel 3 millió tonna hulladékkal összefüggő problémákat kell első lépésben kezelni, és annak megnyugtató elrendezését követően lehet rátérni a hulladék keletkezését megelőző, csökkentő intézkedések sorozatára. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy egyes lépések a hulladékhasznosító alrendszer fejlesztése tekintetében megalapozzák a későbbi újrahasználati rendszerfejlesztéseket.