Az OKTF-NHI-FPR célrendszere

Az OKTF NHI – hasonlóan a 2012-2013-as finanszírozási években – 2015-ben is részletes piacelemzést hajtott végre az egyes, általa részfinanszírozott hulladékáramok tekintetében, az adott terület állapotának megismerése céljából. Az elemzés és rendelkezésre álló forráskeret alapján az OKTF-NHI 2015-ben két fő fejlesztési irányt határozott meg, melyek mindegyikre illeszkedik a korábban kidolgozott célrendszerhez:

1.    Üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztése

2.    Hulladékká vált papír anyagában történő hasznosítására alkalmas gépsor beszerzése

A főbb célokhoz kapcsolódóan az alábbi célrendszer került kialakításra:

a)    1. főcél: Üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztése

o    1.1. cél: Közszolgáltatók gyűjtési rendszerének fejlesztése (Üveg csomagolási hulladék házhoz menő gyűjtőrendszerének fejlesztése)

o    1.2. cél: Ipari szereplők gyűjtési rendszerének fejlesztése (Áruházláncokkal, vendéglátóipari egységekkel és szálláshely-szolgáltatással foglalkozó gazdasági társaságokkal együtt történő üveg csomagolási hulladék gyűjtőrendszerének fejlesztése)

b)    2. főcél: Hulladékká vált papír anyagában történő hasznosítására alkalmas gépsor beszerzése

A 2012-2013-as elemzés alapján - a hazai hulladékhasznosítás akkori állapotára tekintettel - az OKTF NHI akkor négy fő iparfejlesztési irányt határozott meg:

 • 1. főcél: Hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése
 • 2. főcél: Gumiipari hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések
 • 3. főcél: Elektromos és elektronikai hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések
 • 4. főcél: Csomagolási hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

Az alábbiakban mutatjuk be az egyes fő fejlesztési irányok részletes céljainak kibontását.

 • 1. főcél: Hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése
  • 1.1. cél: Elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése
   • 1.1.1. részcél: A hazai elkülönített hulladékgyűjtés országos rendszer kiterjesztését megvalósító projekt kidolgozása és megvalósítása
   • 1.1.2. részcél: Városias lakókörnyezet vizuális szennyezését okozó hulladékok gyűjtését megvalósító projekt kidolgozása és megvalósítása
  • 1.2. cél: Vegyes hulladékgyűjtési rendszerek utóválogatási alrendszerének fejlesztése
   • 1.2.1. részcél: Vegyes hulladékból fémkomponensek utólagos kiválogatását biztosító műszaki megoldás kidolgozása és válogatóüzem kialakítása
   • 1.2.2. részcél: Vegyes hulladékból üvegkomponensek utólagos kiválogatását megvalósító innovatív műszaki megoldás kidolgozása és válogatóüzem kialakítása
   • 1.2.3. részcél: Vegyes hulladékból elektromos és elektronikai berendezések utólagos kiválogatását megvalósító innovatív műszaki megoldás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása
   • 1.2.4. részcél: Vegyes hulladékból kézi elemek és akkumulátorok utólagos kiválogatását megvalósító innovatív műszaki megoldás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása
  • 1.3. cél: Hulladéklogisztikai rendszerek optimalizálása
   • 1.3.1. részcél: Országos, illetve regionális hatókörű hulladéktároló (gyűjtőközpont, feldolgozómű, lerakó, átrakó, stb.) pontok optimalizálása szükséges darabszám és elhelyezkedés tekintetében
 • 2. főcél: Gumiipari hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések
  • 2.1. cél: Gumiabroncs őrléssel történő hasznosítási eljárásainak fejlesztése
   • 2.1.1. részcél: Gumiabroncs textilkomponens anyagában történő hasznosítási technológia kidolgozása
   • 2.1.2. részcél: Gumiabroncsból képzett gumiőrlemény közvetlen abroncsgyártásba történő visszaforgatását megvalósító, legalább 500 tonna/év kapacitásszintű üzem kialakítása
  • 2.2. cél: Gumival kombinált építőipari termékek kidolgozása és üzemesítése
   • 2.2.1. részcél: Gumibitumen előállítását megvalósító, legalább 500 tonna/év kapacitásszintű üzem kialakítása
   • 2.2.2. részcél: Gumibeton előállítását megvalósító, legalább 500 tonna/év kapacitásszintű üzem kialakítása
  • 2.3. cél: Gumiabroncs anyagában történő hasznosítása levegőtől elzárt hevítéssel történő feldolgozásával
   • 2.3.1. részcél: Pirolitikus eljárások során visszamaradó piro-koksz haszonanyaggá alakítását megvalósító technológia kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása
  • 2.4. cél: Műszaki gumi anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése
   • 2.4.1. részcél: Halogénmentes műszaki gumik anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása
   • 2.4.2. részcél: Halogéntartalmú műszaki gumik anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása
  • 2.5 cél: Gumiabroncs újrahasználat előmozdítása 
   • 2.5.1. részcél: Gumiabroncs újrafutózását megvalósító üzem létrehozása, illetve fejlesztése
 • 3. főcél: Elektromos és elektronikai hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések
  • 3.1. cél: Komplex E+E hasznosító üzem megvalósítása
   • 3.1.1. részcél: Nemesfémek innovatív visszanyerését biztosító technológia kidolgozása elektromos és elektronikai berendezésekből
   • 3.1.2. részcél: Speciális, jelentős világpiaci értékkel rendelkező, nem nemesfém anyagok és vegyületek visszanyerését biztosító innovatív technológiák kidolgozása elektromos és elektronikai berendezésekből
   • 3.1.3. részcél: Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) műanyag komponens innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 1000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében ezen hulladékokat feldolgozó üzem kialakítása
    • Megjegyzés: A pályázat beadható egy 4.3.2. vagy 4.3.3. részcélhoz kapcsolódó pályázatban is, az itt meghatározott alapanyagból, valamint minimális részkapacitással
  • 3.2. cél: Ólom, higany és más nehézfém vegyületek visszanyerése elektromos és elektronikai berendezésekből
   • 3.2.1. részcél: Higanyvisszanyerés és anyagában hasznosítás megvalósítása képcsöves berendezésekből képződött hulladékokból és kísérleti üzem kialakítása
   • 3.2.2. részcél: Innovatív ólomvisszanyerés és anyagában hasznosítás megvalósítása képcsöves berendezésekből képződött hulladékokból és kísérleti üzem kialakítása
   • 3.2.3. részcél: Innovatív nehézfém visszanyerés és anyagában hasznosítás megvalósítása nem képcsöves elektromos és elektronikai berendezésekből képződött hulladékokból és kísérleti üzem kialakítása
  • 3.3. cél: Nem képcsöves (LED, LCD, plazma, stb.) képalkotási technológiát tartalmazó elektromos és elektronikai berendezések képalkotó rendszerének anyagában hasznosítása
   • 3.3.1. részcél: Innovatív eljárás kidolgozása nem képcsöves (LED, LCD, plazma, stb.) képalkotási technológiát tartalmazó elektromos és elektronikai berendezésekből képződött hulladékok képalkotó rendszerének anyagában történő hasznosítására és kísérleti üzem kialakítása
  • 3.4. cél: Egyéb E+E berendezések és eszközök anyagában hasznosítása
   • 3.4.1. részcél: Innovatív eljárás kidolgozása vegyi anyagok visszanyerésére kézi akkumulátorokból
   • 3.4.2. részcél: Fénycsövek és világítótestek anyagában történő hasznosítását megvalósító üzem kialakítása
 • 4. főcél: Csomagolási hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések
  • 4.1. cél: Fa és papírcsomagolás anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése
   • 4.1.1. részcél: Facsomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében facsomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása
   • 4.1.2. részcél: Papírcsomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében papírcsomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása
   • 4.1.3. részcél: Papírcsomagolási hulladékok feldolgozása során képződő nagy volumenű, anyagában hasznosítható hulladékfrakciók innovatív anyagában történő továbbhasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű üzem kialakítása
    • Megjegyzés: A pályázat beadható egy 4.3.1., 4.3.2. vagy 4.3.3. részcélhoz kapcsolódó pályázatban is, az itt meghatározott alapanyagból, valamint minimális részkapacitással
   • 4.1.4. részcél: Italkarton hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 1000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében italkarton hulladékot feldolgozó üzem kialakítása
  • 4.2. cél: Fém csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése
   • 4.2.1. részcél: Vasfém csomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében vasfém csomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása
   • 4.2.2. részcél: Élelmiszeripari minőségű alumínium csomagolási hulladékok anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében alumínium csomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása
  • 4.3. cél: Műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése
   • 4.3.1. részcél: Meglévő polietilén-tereftalát (PET) csomagolás feldolgozó üzemek anyag- és termékminőség javító fejlesztése
   • 4.3.2. részcél: Meglévő polipropilén (PP), polietilén (PE, HDPE, LDPE), polisztirol (PS, HIPS), akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) csomagolás feldolgozó üzemek anyag- és termékminőség javító fejlesztése
   • 4.3.3. részcél: Polipropilén (PP), polietilén (PE, HDPE, LDPE), polisztirol (PS, HIPS), akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) csomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 1000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében csomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása
   • 4.3.4. részcél: Poliuretán (PU) csomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása
   • 4.3.5. részcél: Polivinilklorid (PVC) csomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása
   • 4.3.6. részcél: Egyéb, a 4.3.1. – 4.3.5. részcélokban nem említett alapanyagú csomagolási hulladékok (pl. Poliamid (PA), Polikarbonát (PC), stb.) innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása
   • 4.3.7. részcél: Vegyes és /vagy szennyezett műanyag csomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása
   • 4.3.8. részcél: Biológiailag megújuló alapanyagból előállított műanyagok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása
  • 4.4. cél: Üveg csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése
   • 4.4.1. részcél: Üvegcsomagolási hulladékok nem csomagolási célú hasznosítását megvalósító, legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében üvegcsomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása
   • 4.4.2. részcél: Üvegcsomagolási hulladékok csomagolási célú hasznosítását megvalósító, legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében üvegcsomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása
   • 4.4.3. részcél: Innovatív üvegcsomagolás anyagában hasznosítási eljárás kidolgozása és az ezen alapuló kísérleti üzem kialakítása
  • 4.5. cél: Papír csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése
   • 4.5.1. részcél: Csomagolási és egyéb papírhulladék olyan anyagában hasznosítását megvalósítóv kísérleti üzem, félüzem vagy üzem kialakítása, amely nem papír végterméket állít elő, valamint a keletkező végtermék nem kerül termikus hasznosításra
   4.6. cél: Vegyes hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése
   • 4.6.1. részcél: A Budapesti Hulladékégető által képzett égetési maradékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű feldolgozó üzem kialakítása
   • 4.6.2. részcél: Vegyes hulladékból anyaghasznosítási céllal kinyert vegyi anyagok hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű feldolgozó üzem kialakítása

E célok megvalósítása 3-6 éves távlatban lehetséges, több tízmilliárd forint ráfordítással, melyre a várható, illetve lehetséges források fedezetet nyújthatnak. Az így meghatározott pályázati célrendszer elérése érdekében az OHÜ akár általában, akár egy-egy főcélhoz / célhoz / részcélhoz kapcsolódó Pályázatokat hirdet meg.

Az OKTF NHI – hasonlóan a 2012-2013-as finanszírozási években – 2015-ben is részletes piacelemzést hajtott végre az egyes, általa részfinanszírozott hulladékáramok tekintetében, az adott terület állapotának megismerése céljából. Az elemzés és rendelkezésre álló forráskeret alapján az OKTF-NHI 2015-ben két fő fejlesztési irányt határozott meg, melyek mindegyikre illeszkedik a korábban kidolgozott célrendszerhez:

1.    Üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztése

2.    Hulladékká vált papír anyagában történő hasznosítására alkalmas gépsor beszerzése

A főbb célokhoz kapcsolódóan az alábbi célrendszer került kialakításra:

a)    1. főcél: Üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztése

o    1.1. cél: Közszolgáltatók gyűjtési rendszerének fejlesztése (Üveg csomagolási hulladék házhoz menő gyűjtőrendszerének fejlesztése)

o    1.2. cél: Ipari szereplők gyűjtési rendszerének fejlesztése (Áruházláncokkal, vendéglátóipari egységekkel és szálláshely-szolgáltatással foglalkozó gazdasági társaságokkal együtt történő üveg csomagolási hulladék gyűjtőrendszerének fejlesztése)

b)    2. főcél: Hulladékká vált papír anyagában történő hasznosítására alkalmas gépsor beszerzése

A 2012-2013-as elemzés alapján - a hazai hulladékhasznosítás akkori állapotára tekintettel - az OKTF NHI akkor négy fő iparfejlesztési irányt határozott meg:

·    1. főcél: Hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése

·    2. főcél: Gumiipari hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

·    3. főcél: Elektromos és elektronikai hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

·    4. főcél: Csomagolási hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

Az alábbiakban mutatjuk be az egyes fő fejlesztési irányok részletes céljainak kibontását.

·    1. főcél: Hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése

o  1.1. cél: Elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése

§ 1.1.1. részcél: A hazai elkülönített hulladékgyűjtés országos rendszer kiterjesztését megvalósító projekt kidolgozása és megvalósítása

§ 1.1.2. részcél: Városias lakókörnyezet vizuális szennyezését okozó hulladékok gyűjtését megvalósító projekt kidolgozása és megvalósítása

o  1.2. cél: Vegyes hulladékgyűjtési rendszerek utóválogatási alrendszerének fejlesztése

§ 1.2.1. részcél: Vegyes hulladékból fémkomponensek utólagos kiválogatását biztosító műszaki megoldás kidolgozása és válogatóüzem kialakítása

§ 1.2.2. részcél: Vegyes hulladékból üvegkomponensek utólagos kiválogatását megvalósító innovatív műszaki megoldás kidolgozása és válogatóüzem kialakítása

§ 1.2.3. részcél: Vegyes hulladékból elektromos és elektronikai berendezések utólagos kiválogatását megvalósító innovatív műszaki megoldás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása

§ 1.2.4. részcél: Vegyes hulladékból kézi elemek és akkumulátorok utólagos kiválogatását megvalósító innovatív műszaki megoldás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása

o  1.3. cél: Hulladéklogisztikai rendszerek optimalizálása

§ 1.3.1. részcél: Országos, illetve regionális hatókörű hulladéktároló (gyűjtőközpont, feldolgozómű, lerakó, átrakó, stb.) pontok optimalizálása szükséges darabszám és elhelyezkedés tekintetében

·    2. főcél: Gumiipari hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

o  2.1. cél: Gumiabroncs őrléssel történő hasznosítási eljárásainak fejlesztése

§ 2.1.1. részcél: Gumiabroncs textilkomponens anyagában történő hasznosítási technológia kidolgozása

§ 2.1.2. részcél: Gumiabroncsból képzett gumiőrlemény közvetlen abroncsgyártásba történő visszaforgatását megvalósító, legalább 500 tonna/év kapacitásszintű üzem kialakítása

o  2.2. cél: Gumival kombinált építőipari termékek kidolgozása és üzemesítése

§ 2.2.1. részcél: Gumibitumen előállítását megvalósító, legalább 500 tonna/év kapacitásszintű üzem kialakítása

§ 2.2.2. részcél: Gumibeton előállítását megvalósító, legalább 500 tonna/év kapacitásszintű üzem kialakítása

o  2.3. cél: Gumiabroncs anyagában történő hasznosítása levegőtől elzárt hevítéssel történő feldolgozásával

§ 2.3.1. részcél: Pirolitikus eljárások során visszamaradó piro-koksz haszonanyaggá alakítását megvalósító technológia kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása

o  2.4. cél: Műszaki gumi anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése

§ 2.4.1. részcél: Halogénmentes műszaki gumik anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása

§ 2.4.2. részcél: Halogéntartalmú műszaki gumik anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása

o  2.5 cél: Gumiabroncs újrahasználat előmozdítása 

§ 2.5.1. részcél: Gumiabroncs újrafutózását megvalósító üzem létrehozása, illetve fejlesztése

·    3. főcél: Elektromos és elektronikai hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

o  3.1. cél: Komplex E+E hasznosító üzem megvalósítása

§ 3.1.1. részcél: Nemesfémek innovatív visszanyerését biztosító technológia kidolgozása elektromos és elektronikai berendezésekből

§ 3.1.2. részcél: Speciális, jelentős világpiaci értékkel rendelkező, nem nemesfém anyagok és vegyületek visszanyerését biztosító innovatív technológiák kidolgozása elektromos és elektronikai berendezésekből

§ 3.1.3. részcél: Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) műanyag komponens innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 1000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében ezen hulladékokat feldolgozó üzem kialakítása

§ Megjegyzés: A pályázat beadható egy 4.3.2. vagy 4.3.3. részcélhoz kapcsolódó pályázatban is, az itt meghatározott alapanyagból, valamint minimális részkapacitással

o  3.2. cél: Ólom, higany és más nehézfém vegyületek visszanyerése elektromos és elektronikai berendezésekből

§ 3.2.1. részcél: Higanyvisszanyerés és anyagában hasznosítás megvalósítása képcsöves berendezésekből képződött hulladékokból és kísérleti üzem kialakítása

§ 3.2.2. részcél: Innovatív ólomvisszanyerés és anyagában hasznosítás megvalósítása képcsöves berendezésekből képződött hulladékokból és kísérleti üzem kialakítása

§ 3.2.3. részcél: Innovatív nehézfém visszanyerés és anyagában hasznosítás megvalósítása nem képcsöves elektromos és elektronikai berendezésekből képződött hulladékokból és kísérleti üzem kialakítása

o  3.3. cél: Nem képcsöves (LED, LCD, plazma, stb.) képalkotási technológiát tartalmazó elektromos és elektronikai berendezések képalkotó rendszerének anyagában hasznosítása

§ 3.3.1. részcél: Innovatív eljárás kidolgozása nem képcsöves (LED, LCD, plazma, stb.) képalkotási technológiát tartalmazó elektromos és elektronikai berendezésekből képződött hulladékok képalkotó rendszerének anyagában történő hasznosítására és kísérleti üzem kialakítása

o  3.4. cél: Egyéb E+E berendezések és eszközök anyagában hasznosítása

§ 3.4.1. részcél: Innovatív eljárás kidolgozása vegyi anyagok visszanyerésére kézi akkumulátorokból

§ 3.4.2. részcél: Fénycsövek és világítótestek anyagában történő hasznosítását megvalósító üzem kialakítása

·    4. főcél: Csomagolási hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

o  4.1. cél: Fa és papírcsomagolás anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése

§ 4.1.1. részcél: Facsomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében facsomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása

§ 4.1.2. részcél: Papírcsomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében papírcsomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása

§ 4.1.3. részcél: Papírcsomagolási hulladékok feldolgozása során képződő nagy volumenű, anyagában hasznosítható hulladékfrakciók innovatív anyagában történő továbbhasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű üzem kialakítása

§ Megjegyzés: A pályázat beadható egy 4.3.1., 4.3.2. vagy 4.3.3. részcélhoz kapcsolódó pályázatban is, az itt meghatározott alapanyagból, valamint minimális részkapacitással

§ 4.1.4. részcél: Italkarton hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 1000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében italkarton hulladékot feldolgozó üzem kialakítása

o  4.2. cél: Fém csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése

§ 4.2.1. részcél: Vasfém csomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében vasfém csomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása

§ 4.2.2. részcél: Élelmiszeripari minőségű alumínium csomagolási hulladékok anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében alumínium csomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása

o  4.3. cél: Műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése

§ 4.3.1. részcél: Meglévő polietilén-tereftalát (PET) csomagolás feldolgozó üzemek anyag- és termékminőség javító fejlesztése

§ 4.3.2. részcél: Meglévő polipropilén (PP), polietilén (PE, HDPE, LDPE), polisztirol (PS, HIPS), akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) csomagolás feldolgozó üzemek anyag- és termékminőség javító fejlesztése

§ 4.3.3. részcél: Polipropilén (PP), polietilén (PE, HDPE, LDPE), polisztirol (PS, HIPS), akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) csomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és legalább 1000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében csomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása

§ 4.3.4. részcél: Poliuretán (PU) csomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása

§ 4.3.5. részcél: Polivinilklorid (PVC) csomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása

§ 4.3.6. részcél: Egyéb, a 4.3.1. – 4.3.5. részcélokban nem említett alapanyagú csomagolási hulladékok (pl. Poliamid (PA), Polikarbonát (PC), stb.) innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása

§ 4.3.7. részcél: Vegyes és /vagy szennyezett műanyag csomagolási hulladékok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása

§ 4.3.8. részcél: Biológiailag megújuló alapanyagból előállított műanyagok innovatív anyaghasznosítási eljárás kidolgozása és kísérleti üzem kialakítása

o  4.4. cél: Üveg csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése

§ 4.4.1. részcél: Üvegcsomagolási hulladékok nem csomagolási célú hasznosítását megvalósító, legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében üvegcsomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása

§ 4.4.2. részcél: Üvegcsomagolási hulladékok csomagolási célú hasznosítását megvalósító, legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű, részben, vagy egészében üvegcsomagolási hulladékot feldolgozó üzem kialakítása

§ 4.4.3. részcél: Innovatív üvegcsomagolás anyagában hasznosítási eljárás kidolgozása és az ezen alapuló kísérleti üzem kialakítása

o  4.5. cél: Papír csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése

§ 4.5.1. részcél: Csomagolási és egyéb papírhulladék olyan anyagában hasznosítását megvalósítóv kísérleti üzem, félüzem vagy üzem kialakítása, amely nem papír végterméket állít elő, valamint a keletkező végtermék nem kerül termikus hasznosításra

o  4.6. cél: Vegyes hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése

§ 4.6.1. részcél: A Budapesti Hulladékégető által képzett égetési maradékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű feldolgozó üzem kialakítása

§ 4.6.2. részcél: Vegyes hulladékból anyaghasznosítási céllal kinyert vegyi anyagok hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és legalább 5000 tonna/év kapacitásszintű feldolgozó üzem kialakítása

E célok megvalósítása 3-6 éves távlatban lehetséges, több tízmilliárd forint ráfordítással, melyre a várható, illetve lehetséges források fedezetet nyújthatnak. Az így meghatározott pályázati célrendszer elérése érdekében az OKTF NHI akár általában, akár egy-egy főcélhoz / célhoz / részcélhoz kapcsolódó Pályázatokat hirdet meg.