A hazai települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztésének koncepciója

A hazai hulladékgazdálkodás, azon belül kiemelten a TSZH gazdálkodás jelenlegi helyzetét áttekintve megállapítható, hogy olyan mértékű és mélységű változtatásokra van szükség, amely csak két egymást követő fejlesztési ciklusban együttesen valósítható meg. Ezzel összhangban a hulladékgazdálkodás fejlesztésének legfelsőbb szintű feladatstruktúrája a 2014-2027 közötti 14 éves időszakra meghatározásra került a Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Koncepcióban (a továbbiakban HFK). A HFK alapvető célja, hogy meghatározza a hazai TSZH gazdálkodás igényeiből és az Európai Uniós kötelezettségekből kiindulva a 2014-2027-es időszakban szükséges fejlesztések fő irányait és az azokhoz rendelhető forrásokat. A TSZH gazdálkodás fejlesztés fő céljai, összhangban az Európai Uniós kötelezettségekkel és a hazai szabályokkal az alábbiak:

 • 1. főcél: A közösségi szerepvállalás megerősítése a hulladékgazdálkodás területén
  • A hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez szükséges jogi-szervezeti háttér továbbfejlesztése
 • 2. főcél: Előrelépés a hulladékok keletkezésének megelőzése tekintetében
  • A hulladék keletkezésének megelőzését célzó fejlesztések kidolgozása és megvalósítása
  • Az újrahasználat ügyének előmozdítása
 • 3. főcél: A hulladékok hasznosításának komplex továbbfejlesztése
  • A hulladékkezelés területén a hasznosítás előtérbe helyezése, ehhez kapcsolódóan az EU normákhoz igazodó modern, környezetbarát, fenntartható hulladékkezelési technológiák elterjesztése
  • A korszerű települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási rendszer továbbfejlesztése
 • 4. főcél: A hulladéklerakás rendszerének véglegesítése
  • A korszerűtlen hulladéklerakók bezárását és rekultiválását megvalósító program befejezése

A HFK ennek megfelelően az alábbi fejlesztési célokat és ütemezést állapít meg:

#

Rendszerelem

Esedékes fejlesztési feladatok

2014-2020-as időszak

2021-2027-es időszak

1.

Hulladék keletkezését megelőző alrendszer

 • Átfogó és részletes terv kidolgozása
 • Intenzív rendszerfejlesztés
 • Előző időszakban megkezdett fejlesztések befejezése

2.

Hulladékgyűjtő és szállító alrendszer

 • Részletes terv kidolgozása
 • Intenzív rendszerfejlesztés
 • Előző időszakban megkezdett fejlesztések befejezése

3.

Anyagában hasznosító alrendszer

 • Részletes terv kidolgozása
 • Intenzív rendszerfejlesztés
 • Előző időszakban megkezdett fejlesztések befejezése

4.

Termikusan hasznosító alrendszer

 • Átfogó és részletes terv kidolgozása
 • Rendszerfejlesztés előkészítése
 • Intenzív rendszerfejlesztés

5.

Hulladéklerakó alrendszer

 • Előző időszakban megkezdett fejlesztések befejezése
 • Nincs

Forrás: OKTF-NHI

Minden alacsonyabb szintű tervezési feladat meghatározása e célokkal és ütemezéssel összhangban történik. A koncepció által érintett fejlesztési területek:

 • a hulladékgazdálkodás felügyeletét, irányítását és fejlesztését biztosító szervezeti struktúra fejlesztése
 • a hulladék keletkezését megelőző infrastruktúra,
 • TSZH gazdálkodással kapcsolatos, kötelezően ellátandó feladatok,
 • TSZH, ÉBH és egyéb lakossági szolgáltatási körben keletkező hulladékok anyagában és termikus hasznosítása.

A HFK hosszú távú fejlesztési célkitűzéseinek alapvető keretét az egyes Európai Uniós fejlesztési ciklusokhoz kapcsolódóan meghatározott célkitűzések adják. A 2014-2020 közötti fejlesztési időszakára meghatározott célkitűzésekkel összhangban áll a Nemzeti Reform Program és az arra épített uniós forrásfelhasználásra vonatkozó célrendszer. E célrendszeren belül elsősorban az Energia- és erőforrás hatékonyság növelése, valamint A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása nemzeti fejlesztési prioritáshoz kapcsolódik leginkább, de a Foglalkoztatási szint növelése, valamint a Gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása nemzeti fejlesztési prioritások tekintetében is azonosíthatók kapcsolódási pontok.

A TSZH gazdálkodással kapcsolatos fejlesztési célkitűzések megvalósítása jellegénél fogva elsősorban a Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP), illetve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) prioritástengelyeihez kapcsolódik:

 • Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP)
  • Vízvédelemmel, hulladékgazdálkodással, levegőminőséggel és zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések prioritástengely
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
  • KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése prioritástengely
  • Tudásgazdaság fejlesztése prioritástengely
  • Kiemelt növekedési zónák és speciális területek célzott gazdaságfejlesztési programjai prioritástengely
  • Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése prioritástengely