AM logo

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett kérdésekkel kapcsolatos közlemény

 

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz az érdeklődők részéről beérkezett kérdésekkel, megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB).

Azon kérdések megválaszolására nem térünk ki az alábbiakban, amelyekre a választ a pályázati dokumentáció egyértelműen, közvetlenül tartalmazza. Kérjük tisztelt érdeklődőinket, hogy tanulmányozzák át a pályázati dokumentáció minden elemét. Külön jelezzük azon tisztelt érdeklődőinknek, akik olyan kérdést tettek fel, amellyel azonos kérdést az IPB már megválaszolt, hogy ezen válaszokat a pályázati információs rendszerben közzétett közleményekben megtalálják!

A közszolgáltatói státusszal nem rendelkező gazdasági társaságok a pályázaton 50%-os támogatási intenzitással lehetnek kedvezményezettek.

Ha a pályázó a pályázat tárgyához kapcsolódó engedélykérelmet beadta, de még nem kapta kézhez, a pályázaton részt vehet a Pályázati Felhívásban közölt feltételekkel.

 

Bővebben...

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó figyelemfelhívó közlemény

A 2014. április 30-i véghatáridővel kapcsolatos figyelemfelhívás

 

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett pályázatok kiértékelése során tapasztalt nagyszámú ellentmondásra tekintettel az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB) az alábbi figyelemfelhívó közleményt bocsát ki.

Ismételten felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázatban szerepeltetett beszerzésekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2014. április 30, amelyet követően pénzügyi elszámolást semmilyen módon nem fogadunk be. Az elszámolásnak legkésőbb e határnapon be kell érkeznie Ajánlatkérőhöz. Elszámolással, kifizetési igényléssel kapcsolatos ügyintézés személyesen is végezhető. Ismételten felhívjuk arra a tisztelt pályázók figyelmét, hogy ezen határnapig nem csak a beszerzés előkészítési, illetve a kifizetés műveleteit kell lezárni, hanem a beszerzett javak leszállítását a pályázatban megjelölt helyszínre, valamint a tulajdonba / birtokbaadását is teljesíteni szükséges! Járművek esetén a jármű forgalomba helyezése, valamint a forgalmi engedély pályázó nevére történő kiállítása is szükséges, melynek másolatát az elszámoláshoz mellékelni szükséges.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy az előbbiekre tekintettel, azon pályázatok megvalósíthatóságát, amelyek ezt a feltételt nem teljesítik, az IPB nem tekinti biztosítottnak! Különösen vonatkozik ez például arra az esetre, ha a beszerezni kívánt járművekkel kapcsolatos árajánlatokból az állapítható meg, hogy az eszköz/berendezés leszállítására várhatóan 2014. április 30-i határidőt követően kerül sor.

Minden tisztelt érdeklődőnek a pályázaton sikeres részvételt kívánunk!

 

Iparfejlesztési Pályázati Bizottság

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

A pályázati felhívás elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek

Az OHÜ felfüggeszti az iparfejlesztési pályázatát

Tájékoztatás az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázat felfüggesztéséről

 

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, leendő pályázókat és érdeklődőket, hogy az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázatát a mai napon az alábbi feltételekkel felfüggeszti:

A pályázatra 2014. február 04. kedden 24 óráig a pályázati kiírásnak megfelelően feladott pályázatokat az OHÜ befogadja, az ez után feladott pályázatokat már nem.

Önkéntes hiánypótlásra a felfüggesztés határidejéig beküldött pályázatok vonatkozásában továbbra is lehetőség van.

A felfüggesztés indoka: A pályázati keretösszeget meghaladó mértékű igénylés beérkezése.

 

Iparfejlesztési Pályázati Bizottság

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

A pályázati felhívás elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek

AZ OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett kérdésekkel kapcsolatos közlemény

 

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz az érdeklődők részéről beérkezett kérdésekkel, megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB).

Azon kérdések megválaszolására nem térünk ki az alábbiakban, amelyekre a választ a pályázati dokumentáció egyértelműen, közvetlenül tartalmazza. Kérjük tisztelt érdeklődőinket, hogy tanulmányozzák át a pályázati dokumentáció minden elemét. Külön jelezzük azon tisztelt érdeklődőinknek, akik olyan kérdést tettek fel, amellyel azonos kérdést az IPB már megválaszolt, hogy ezen válaszokat a pályázati információs rendszerben közzétett közleményekben megtalálják!

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázatban szerepeltetett beszerzéseket minden esetben árajánlattal kell alátámasztani! Az így alá nem támasztott beszerzéseket a pályázat elbírálása során nem tudjuk figyelembe venni! Amennyiben egy ajánlat nem forintban lett megadva, úgy az ajánlattevő köteles az ajánlatban szereplő, idegen devizában kifejezett mennyiségeket az ajánlat kibocsátásnak napján érvényes MNB árfolyamon forintra átváltani. Az árfolyamváltozás kockázatát a pályázó viseli.

 

Bővebben...

Az OHÜ módosítja és ismételten megnyitja az OHU-IFPR-2013-001 sz. iparfejlesztési pályázatát

Tájékoztatás az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázat módosításáról és ismételt megnyitásáról

 

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, leendő pályázókat és érdeklődőket, hogy az OHU-IFPR-2013-001 (2013. XII. 23.) számú pályázat a mai napon módosul, az alábbi feltételek szerint:

A pályázat 1.1 fejezet 4.1 céljában kikötésre került, hogy a támogatás célja nem lehet szintetikus-szál ipari alkalmazás.

A pályázat 1.1 fejezet 4.3.2 részcéljában kikötésre került, hogy a támogatás csak akkor adható, ha a fejlesztés megfelel az induló beruházás fogalmának.

A pályázat 1.4 fejezet c) pont kiegészült a 2012/21/EU számú bizottsági határozat szerinti (közszolgáltatókra vonatkozó) megkötésekkel, valamint a d) pont (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére nyújtott támogatás esete) kiegészült azzal, hogy a pályázaton nyertes kedvezményezett az elszámolt költségek legalább 25%-át minden támogatástól mentes saját forrásból kell, hogy biztosítsa. Ugyanezen pontban a kis- és középvállalkozás (KKV) fogalma került tisztázásra.

A pályázat 1.6 fejezet kiegészült az önkéntes hiánypótlás szabályainak pontosításával.

 

Bővebben...

AZ OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett kérdésekkel kapcsolatos közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz az érdeklődők részéről beérkezett kérdésekkel, megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB).

Azon kérdések megválaszolására nem térünk ki az alábbiakban, amelyekre a választ a pályázati dokumentáció egyértelműen, közvetlenül tartalmazza. Kérjük tisztelt érdeklődőinket, hogy tanulmányozzák át a pályázati dokumentáció minden elemét. Külön jelezzük azon tisztelt érdeklődőinknek, akik olyan kérdést tettek fel, amellyel azonos kérdést az IPB már megválaszolt, hogy ezen válaszokat a pályázati információs rendszerben közzétett közleményekben megtalálják!

A Pályázati Felhívás 1.4 b) pontban kizárólag a Pályázati Felhívás 3.2.4 a) pontja szerinti eszközök (edények) beszerzése lehetséges. E pont esetében nem vehető figyelembe a Pályázati Felhívás 3.2.4 b) pontja.

 

Bővebben...