AM logo

Az OHU-IFPR-2013-001 sz. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzések megkezdésére vonatkozó tájékoztatás

A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzéseket megkezdésére vonatkozó tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a 800/2008/EK bizottsági rendelet 8. cikk (2) bekezdése alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.

Tekintettel arra, hogy a Pályázati Felhívás módosítása rövidesen várható, kérjük, vegyék fokozottan figyelembe a 800/2008/EK bizottsági rendelet 8. cikk (2) bekezdését és a projekteket a pályázat formai megfelelőségről szóló döntésig a rövid határidők ellenére se kezdjék meg.

Megértésüket és türelmüket megköszönve,

Iparfejlesztési Pályázati Bizottság

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

A pályázati felhívás, valamint a felfüggesztő hirdetmény elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek

 

AZ OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett kérdésekkel kapcsolatos közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz az érdeklődők részéről beérkezett kérdésekkel, megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB).

Azon kérdések megválaszolására nem térünk ki az alábbiakban, amelyekre a választ a pályázati dokumentáció egyértelműen, közvetlenül tartalmazza. Kérjük tisztelt érdeklődőinket, hogy tanulmányozzák át a pályázati dokumentáció minden elemét. Külön jelezzük azon tisztelt érdeklődőinknek, akik olyan kérdést tettek fel, amellyel azonos kérdést az IPB már megválaszolt, hogy ezen válaszokat a pályázati információs rendszerben közzétett közleményekben megtalálják!

A pályázathoz csatolandó hivatalos dokumentumokat a Pályázati Felhívás 6. pontja tartalmazza (2 táblázat). Eredeti, vagy hiteles másolat elfogadható.

 

Bővebben...

Tájékoztatás az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázat egyes feltételeinek módosulásáról

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, leendő pályázókat és érdeklődőket, hogy az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázat Pályázati Felhívása, valamint a kapcsolódó két Pályázati Adatlap megváltozott!

A pályázat keretösszege 1.900 millió forintra bővült.

A pályázat feltételei az alábbiak szerint változtak:

A pályázaton igényelhető támogatás alsó határa 100.000,- Ft-ra módosult. Eredetileg alsó korlát nem lett megadva (1.3 fejezet).

A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke az Pályázati Felhívás 1.4 fejezet d) pontjában megváltozott. Főszabályként az eredetileg általánosan megadott 50% érték megmaradt, de középvállalkozások esetén a Nyugat-dunántúli és a Közép-magyarországi régiók esetében 40%-ra, Budapesten 20%-ra, továbbá nagyvállalkozások esetén a Közép-dunántúli régió esetében 40%-ra, a Nyugat-dunántúli és a Közép-magyarországi régiók esetében 30%-ra, Budapesten 10%-ra mérséklődött.

 

Bővebben...

AZ OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz kapcsolódó közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz beérkezett kérdésekkel kapcsolatos közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázathoz az érdeklődők részéről beérkezett kérdésekkel , megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság (IPB).

Azon kérdések megválaszolására nem térünk ki az alábbiakban, amelyekre a választ a pályázati dokumentáció egyértelműen, közvetlenül tartalmazza. Kérjük tisztelt érdeklődőinket, hogy tanulmányozzák át a pályázati dokumentáció minden elemét.

A pályázatokat az IPB folyamatosan értékeli, az értékelés eredményéről a pályázókat értesíti, valamint közzéteszi azt saját honlapján.

Bővebben...

Pályázattal kapcsolatos közlemény

Az OHU-IFPR-2013-001 számú pályázattal kapcsolatos közlemény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a pályázat 2. melléklete elérhetővé vált!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az OHÜ-IFPR-2013-001 számú ("2013. évi iparfejlesztési pályázat") pályázaton a települési önkormányzatok mellett a megyei önkormányzatok is részt vehetnek!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az OHÜ-IFPR-2013-001 számú ("2013. évi iparfejlesztési pályázat") pályázat pályázóinak a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje, a kiírásban található adatnak megfelelően, legkésőbb 2014. április 30.

A pályázati felhívás elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek

Meghirdetésre került az OHÜ iparfejlesztési pályázata

Egy évi előkészítést követően megjelent az OHÜ iparfejlesztési pályázata

Az OHÜ 2013 tavaszán kezdett hozzá a hazai hulladékgazdálkodás rendszerének áttekintéséhez, mely a nyitánya annak az új koncepciónak, amely az iparágat merőben új, innovatív és perspektivikus pályára kívánja állítani. Az új koncepció gyökeresen szakít a mostani szemlélettel, amely a hulladékot valamiféle eltüntetni való rossznak tekinti, ezzel szemben a hulladékban lappangó kiaknázatlan, 100 milliárd forintokban mérhető, munkahelyteremtő értékre épít, mely az ország minden pontján jelen van, így minden régiónak, megyének és járásnak fejlődési lehetőséget, kitörési pontot nyújthat. Ez a célkitűzés egészen más szemlélet kialakítását igényli a piaci szereplőktől. Mindenkinek át kell térni a gondolkodásnak arra a szintjére, amikor a hulladékban rejlő érték – anyag, energia – kiaknázását tekinti feladatnak, eredménnyel kecsegtető lehetőségnek, nem pedig a közreműködést a hulladékok jól-rosszul történő eltüntetésében, megsemmisítésében. A fejlett országokban már nem „hulladékgazdálkodás”-ról beszélnek a szakemberek, hanem „fenntartható anyaggazdálkodás”-ról. Az OHÜ célja, hogy a hazai hulladékgazdálkodást e szemléletnek megfelelően alakítsa át.

Az OHÜ e célkitűzéséhez kapcsolódóan dolgozta ki a hazai hulladékgazdálkodás fejlesztésének célrendszerét, valamint a hozzá kapcsolódó pályázati rendszert a 2013-as év folyamán. A források megteremtése a pályázati célokra nem volt könnyű feladat, de a Kormány jóvoltából 2013. december elején ez az akadály is elhárult, így örömmel tájékoztathatunk minden érdeklődőt, hogy az OHÜ iparfejlesztési pályázati rendszere a mai napon megnyílt, 1.55 milliárd forint kerettel, 44 támogatható részcéllal! A pályázati lehetőség megismerése céljából minden tisztelt érdeklődőt arra kérünk, hogy alaposan tanulmányozza át a www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes honlapot, a pályázati felhívást és a kapcsolódó dokumentumokat! A pályázatokat 2014.01.10-től fogadja be az OHÜ, a beadási határidő: 2014.02.15.

Minden tisztelt partnerünknek és leendő partnerünknek a pályázaton való sikeres részvételt kívánunk!