Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

Hasonlóak a gondok a német és a magyar e+e hulladékhasznosításban

torok szabolcs-1Átfogó képet és a gyakorlatban is jól hasznosítható információkat, tapasztalatokat kaphattak a hulladékká vált elektromos és elektronikai (e+e) eszközök, berendezések gyűjtésének, hasznosításának magyarországi és németországi helyzetéről, tapasztalatairól az Ökotech 2012. II. Nemzetközi környezetvédelmi és kommunális szakkiállítás keretében, a Hungexpón megrendezett magyar-német szakmai konferencián a résztvevők.

 

Az elektronikai hulladékok hasznosítása címmel, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) által szervezett és lebonyolított – mindkét ország szakemberei számára hasznos ismereteket tartalmazó – fórum aktualitását nemcsak az adta, hogy az elhasznált e+e-eszközök gyűjtésének és hasznosításának teljesítési kvótája mindkét ország szakhatóságai és szakemberei számára hasonló gondokat jelent, mint világszerte, hanem az is, hogy a magyarországi e+e gyűjtésének és hasznosításának közbeszerzési pályázatcsomagja hamarosan megjelenik.

A szakmai konferenciára az e+e területet érintő hivatali döntéshozókat, a végrehajtó szervezetek munkatársait, az elektronikai termékeket gyártók és forgalmazók, valamint a tudományos élet képviselőit várták a szervezők.

palotai zoltan
Palotai Zoltán

Az e+e-hulladék magyarországi szabályozásáról Palotai Zoltán, a VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztályának osztályvezetője adott összefoglalót, amelyből az is kiderült, hogy milyen európai uniós előírásokat kell figyelembe vennie valamennyi tagállamnak az e+e hulladékok gyűjtés/hasznosítás teljesítéseihez. Ez az elvárás igencsak nagy feladatot ró a hulladékgazdálkodás e területétnek irányítóira, hiszen négy éven belül Magyarországnak is el kell érnie a kibocsátáshoz képest 60 százalékos hasznosítást. Ugyanakkor azt is megemlítette, hogy – számos más ország mellett – hazánk is kapott haladékot: egyelőre a 40 százalékos hasznosítási arányt kell elérnünk.
A prezentáció megtekinthető ide kattintva.

torok szabolcs-3Török Szabolcs

Török Szabolcs, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) szóvivője a szervezet létrehozásának hátteréről, az eddig elér eredményeiről számolt be a jelenlévőknek, hangsúlyozva azokat az egyedi kereteket, amelyek a korábbi rendszerhez képest egységes szemléletű és átlátható megoldásokat tesznek lehetővé. Tájékoztatójában kiemelte a teljesen új termékdíj-bizottság legfontosabb feladatait, akárcsak azt, hogy az egységes termékdíj-törvény hatályával az is lehetővé válik, hogy a magyar lakosság szemléletformálása ne elszigetelt és alkalmi legyen, hanem „országra szólóan” szervezett kampányokon keresztül tudatosulhasson az emberekben s persze a gyakorlatban is érvényesüljön a szelektív hulladékgyűjtés fontossága.
A prezentáció megtekinthető ide kattintva.

dajka rolandDajka Roland

Részletes adatokkal tarkított előadást tartott – Az elektromos és elektronikai hulladékok kezelése címmel – az e+e hulladékok magyarországi gyűjtési és hasznosítási helyzetéről: a lehetőségekről, a gondokról és megoldási módokról, Dajka Roland, az OHÜ Hasznosítási osztályának főmunkatársa. Összefoglalójában kiemelte, hogy a – négyféle hulladéktermék-körben – hamarosan megjelenő, nyilvános e+e gyűjtési és hasznosítási közbeszerzési pályázatokon nemcsak magyarországi, hanem más európai uniós országok hasonló tevékenységet végző vállalkozásai is indulhatnak. A nyilvános közbeszerzésen – cégmérettől, az alkalmazott technológiától, a földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül – minden olyan cég indulhat, amelyik a kiírás szakmai feltételeinek megfelel, ezért kiélezett versenyre lehet számítani.

Ez annál is inkább fontos, mert – az elmúlt években, jórészt a gazdasági válság hatásaként – jelentős mértékben visszaesett az e+e-termékek kibocsátása, illetve vásárlása, ennek nyomán pedig kevesebb ilyen hulladék keletkezett, ami mind a visszagyűjtésben, mind a hasznosításban, vagyis a kvótateljesítésekben nehézségeket okozott.
A prezentáció megtekinthető ide kattintva.

bjorn bischoffBjörn Bischoff

A németországi szakemberek közül Björn Bischoff, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal tanácsosa, a használt elektronikai készülékekből származó hulladékok kezelésének németországi rendszeréről tartott előadásában részletesebben kifejtette, hogy a gyártói felelősség elvének és gyakorlatának érvényesülésére az egyébként fejlett környezettudatossággal rendelkező Németországban is nagyon oda kell figyelnie a hatóságnak, illetve az ellenőrző szervezetek munkatársainak.

Az elektronikai hulladékok begyűjtésének és hasznosításának kihívásairól, az ilyen eszközök anyagi erőforrásaival való takarékosság fontosságáról beszélt.
A prezentáció megtekinthető ide kattintva.

knut sanderKnut Sander

Knut Sander, az Ökopol Környezet és Politika Intézet igazgatója számadatokkal érzékeltette, hogy az e+e-hulladékokban összességében nagyon fontos fémek nyerhetők ki, amelyek a világpiacon keresettek, ezért jól értékesíthetők, ugyanakkor az újrahasználattal a Föld nyersanyagkészlete is kímélhető.
A prezentáció megtekinthető ide kattintva.

 

 

 

hans jochan luckefettHans-Jochen Lückefett

A szennyező fizessen elv alapján, a gyártói felelősség megerősítésének fontosságáról is beszélt Hans-Jochen Lückefett, aki az Elektrotechnikai és Elektronikai Iparosok Központi szervezetét képviselte a magyarországi konferencián. Előadásában – a németországi tapasztalatok értékelései alapján – hangsúlyozta, hogy körültekintően kell megszervezni és működtetni a hulladékgyűjtés és -hasznosítás piacát, ügyelni kell arra, hogy a versenyhelyzet ezen a területen is megmaradjon, ellenkező esetben, egy monopolhelyzetbe kerülő szervezet nemcsak, hogy elkényelmesedhet és egyoldalú feltételeket diktálhat, hanem a tevékenység költségelemeinek aránytalan meghatározása miatt gátolhatja is a teljesítési folyamatokat.
A prezentáció megtekinthető ide kattintva.

bernhard jehleBernhard Jehle

Elsősorban az e+e-hulladékok gyűjtésének és hasznosításának gyakorlati tapasztalatait ismertette Bernhard Jehle, a Másodlagos Nyersanyag és Ártalmatlanítás Országos Szövetsége képviseletében a Használt elektromos és elektornikai

készülékek szétszerelése és kezelése címmel tartott előadásában. A többi között értékes számadatokkal igazolta, hogy az elektronikai eszközökben, összességében mennyi kincs található. Példaként hozta föl, hogy a Németországban jelenleg forgalomban lévő mintegy 60 millió mobiltelefon összességében három tonna aranyat, 30 tonna ezüstöt, csaknem 1,16 tonna alumíniumot és 1,1 tonna ónt tartalmaz. Ezek újrahasznosítása nélkülözhetetlen, ezért is fontos a legkorszerűbb hasznosítási technológia.

Ugyancsak érdekes adatot osztott meg a jelenlévőkkel: az e+e termékek gyártásához szükséges ritkaföldfémek mintegy 90 százaléka immár kínai bányákból kerül ki, ennek megfelelően diktálhatják a piaci árakat is. Ennek némi ellensúlyozására, az elektronikai ipar számára létkérdés, hogy minél több e+e hulladékból lehessen visszanyerni a ritkaföldfémeket.

Jehle szerint, a világ hulladékiparában az 1970-es évek óta alkalmazott hulladékgazdálkodási gyakorlatot föl kell váltani a nyersanyag-gazdálkodási szemléletű gyakorlattal, mivel a Föld nyersanyagkészletei kifogyóban vannak.

A prezentáció megtekinthető ide kattintva.

dsc09244Jürgen Beckmann

Magyarországon nem ismeretlen „jelenségről” is beszámolt Jürgen Beckmann, a Bajor Környezetügyi Hivatal tanácsosa, a Hűtőgépek hulladékkezelése – Műszaki lehetőségek és felügyelet címmel tartott előadásában. Ami Magyarországon nem ismeretlen, az Németországban is „gyakorlat”: számos szabálytalanságot tárt már fel a helyi környezetügyi hivatal az e+e-készülékek, ezen belül is a hűtőszekrények gyűjtésében és hasznosításában.

Meglepő volt hallani, hogy lomtalanításkor Németországban is eltűnnek az elhasznált és meghirdetetten elszállításra váró hűtőszekrényekből a legfontosabb alkatrészek. Ugyancsak előfordult, hogy felügyeleti szakember jelenlétében a kezelési technológiát súlyosan sértő módon próbálták eltávolítani a hűtőszekrényből a káros gázt. A beszámoló szerint, a negatív jelenségeket akkor lehet a minimálisra csökkenteni, ha növekszik a lomtalanítás házhoz menő rendszere. Ez Németországban átlag 80 százalék körüli arány jelent, ennek növelésére készülnek a bajorok.

A prezentáció megtekinthető ide kattintva.