Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

Megjelent a 2019. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv módosítása

A 2019. évi terv módosítását az indokolta, hogy a kormány elfogadta A környezetvédelmi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésének, kezelésének és fejlesztésének finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló határozatát, melynek értelmében a hulladékgazdálkodási feladatok támogatására a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítettekhez képest 3 milliárd forint többletforrást biztosít.  

 A 2019. évi Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv v2 változata itt érhető el.

Megjelent a 2018. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv módosítása

Az OGyHT’18 02 változatának elkészítését az indokolta, hogy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által 2018-ban indított közbeszerzési eljárások eredményeinek, valamint a 2017. évi OGyHT teljesítése során fel nem használt összeg ismeretében meghatározhatóvá váltak a hulladékáramok tekintetében a még szükséges finanszírozási feladatok és a rendelkezésre álló források.

 A 2018. évi Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 02 változata itt érhető el.

 

Megjelent a 2019. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

A terv a magyarországi környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséggel érintett termékekből képződött hulladékok egy teljes naptári évre keletkező mennyiségének nyomon követésére, gyűjtésére és előkezelésére/hasznosítására vonatkozó feladatok teljesítését tartalmazza, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LVIII. törvény 21. § által meghatározott feltételeknek megfelelően. A terv bemutatja, hogy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet az adott évre vonatkozóan milyen hulladékgazdálkodási mennyiségekkel számol.

A 2019. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv itt érhető el.

Elkészült a 2018. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

A tervet a hazai termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékok egy teljes naptári évre keletkező mennyiségének nyomon követésére, gyűjtésére, szállítására, előkezelésére, hasznosítására vonatkozó feladatok teljesítése érdekében szükséges összeállítani, mely bemutatja, hogy a Kormány az adott évre vonatkozóan milyen gyűjtési és hulladékgazdálkodási mennyiségekkel számol.

A 2018. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv itt érhető el.

A 2015. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT’15)

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség feladata az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv elkészítése. A tervet a hazai termékdíj köteles termékekből képződött hulladékok egy teljes naptári évre keletkező mennyiségének nyomon követésére, gyűjtésére, szállítására és hasznosítására vonatkozó feladatok teljesítése érdekében kell összeállítani. A terv világosan bemutatja, hogy a Kormány az adott évre vonatkozóan milyen gyűjtési, hasznosítási mennyiségekkel számol, továbbá milyen fejlesztési potenciál marad az alapfeladatok ellátása felett a rendszerben.


(hatályos: 2015. 01. 15. - 2015. 04. 09. )


(hatályos: 2015. 04. 10. -   )

Jogszabály változások

A következőkben összefoglaljuk a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság működését meghatározó jogszabályokat, illetve azok változásait.

 • 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről.
 • 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról.
  1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása
  2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
  3. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
  4. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
  5. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
  6. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
  7. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása
  8. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
  9. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
  10. Az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló 533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítás
  11. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása
  12. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

    

 • 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról.
 • 2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
 • 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről (438/2012 Korm. rendelet helyett; a közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályok, a települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok, a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó szabályok, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék szállítására vonatkozó szabályok, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére vonatkozó szabályok; hatályát veszti a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.), valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet.
 • 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról.
 • 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről (XII. fejezet, 20. cím, 2 alcím 11. jogcsoport: hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása).
 • 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról.
  - 14. és 108.: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása.
  - 15. és 94.: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása.
  - 16.: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása.
  - 17.: Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosítása.

 

A hulladékról szóló törvény és végrehajtási rendeletei:

 

Egyéb meghatározó jogszabályok: