Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

Tájékoztatás a Szolgáltatásvásárlási szerződés és a kapcsolódó adatlap módosításáról

Tájékoztatjuk, hogy a honlapra felkerült a 2016. évre vonatkozó módosított szolgáltatás-vásárlási szerződés (SZVSZ), ezért kérjük, hogy ezt a verziót legyenek szívesek 3 példányban, aláírva beküldeni.

A módosítás bizonyos rendelkezéseket pontosított, kiegészített, illetve egyes pontokban a Közszolgáltatók számára kedvezőbbé tette a szolgáltatás-vásárlási szerződés rendelkezéseit, a Közszolgáltatóktól érkezett észrevételeket figyelembe véve.

A főbb SZVSZ változtatások a következők:

  • A szerződés 3.2.5. pontjában a gyűjtőedény mérete 2.500 l-re módosult 1.100 l-ről.
  • A szerződés 6.8. pontjába könnyítésként került bele, hogy az engedélyek hitelesített fordítását is elfogadjuk.
  • A szerződés 9.10. pontban meghatározásra került az az időtartam amelyre kamat szabható ki.
  • A szerződés 10.2. pontjában a kötbér mértéke csökkent.
  • A szerződés 8.2.1. pontjában egyértelműen meghatározásra került a havi jelentéshez kapcsolódó számlák záradékolásának formai követelménye.
  • A loggerrel kapcsolatos rendelkezések kiegészítésre kerültek a felelősség egyértelműsítése érdekében.
  • A loggerrel kapcsolatos nyilatkozat benyújtását töröltük.

Bízunk benne, hogy a megvalósított módosítások a szerződés teljesítésének elősegítését szolgálják.