Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

Figyelemfelhívás közszolgáltató partnereink részére

Tisztelt Közszolgáltató Partnerünk!

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII: 29.) Korm. rendelet 12. §-a alapján:

„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedélyben engedélyezi.”

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 22. §-a értelmében a korábban kiadott minősítő okiratok hatálya legkésőbb 2015. december 31. napján lejár. Erre tekintettel a közszolgáltatóknak legkésőbb 2015. december 31. napjáig be kell szerezniük a minősítési engedélyeket, ehhez be kell nyújtaniuk a minősítési engedély iránti kérelmüket.

Az Mtv. 4. § (2) bekezdés j) pontja a minősítési engedélykérelem kötelező tartalmi elemeként sorolja fel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtájának, típusának, jellegének, mennyiségének (tonnában kifejezve) és összetételének megadását.

Kérjük, hogy a minősítési engedélykérelem benyújtásakor legyenek figyelemmel arra, hogy a cégük által folytatott hulladékgazdálkodási gyakorlat feleljen meg az engedélyekben foglaltaknak. Amennyiben az engedélyezett tevékenységek, mennyiségek és a kialakult gyakorlat között eltérés tapasztalható, kérjük, vizsgálják felül a régi engedélyeket és az új engedélykérelmet már a ténylegesen végzett tevékenységekhez és mennyiségekhez igazítsák, különös tekintettel a keverten gyűjtött szelektív hulladékok mennyiségére. Amennyiben a jelenlegi gyakorlat alapján a mennyiségeket nem tudják pontosan előre meghatározni, úgy javasoljuk, hogy felülbecsült mennyiségre vonatkozóan nyújtsák be engedélykérelmüket.