Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

Tájékoztatás a Szolgáltatásvásárlási szerződés 2. számú mellékletének módosításáról

Tisztelt Közszolgáltatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szolgáltatásvásárlási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 2. számú melléklete, illetve az abban vállalt éves hulladékmennyiségek tárgyév augusztus 1-jét követően – akár több alkalommal is – módosíthatók.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a módosítási kérelem részeként az indokolást és a módosítani kívánt új 2. számú mellékletet 3 eredeti, cégszerűen aláírt példányban – a havi jelentéstől elkülönítetten – postai úton, valamint az új 2. mellékletet excel formátumban digitális úton is szükséges részünkre megküldeni. A papír alapon beküldött 2. melléklet és az elektronikus úton megküldött 2. melléklet közötti eltérés esetén a papír alapon megküldött 2. melléklet tartalma az irányadó.

A 2. melléklet újabb módosítása csak akkor kezdeményezhető, amennyiben a korábbi módosítás elfogadása az OKTF-NHI részéről megtörtént, és az új, mindkét fél részéről cégszerűen aláírt 2. mellékletet a Közszolgáltató igazoltan átvette.

Kérjük figyelembe venni a Szerződés alábbi rendelkezéseit:

A Szerződés 4.3. pontja alapján az OKTF NHI – a pénzügyi keretétől függően – a Közszolgáltató által vállalt éves mennyiség tárgyhónapra eső időarányos részének legfeljebb 110 %-át fogadhatja be. Az e fölötti módosítások kérelmezése esetén egyéni mérlegelés és elbírálás alapján döntünk a módosított mennyiség befogadásról, amire OKTF NHI-nek 60 napja van. A kifizetés csak a szerződéskötés negyedévének első napjától az elszámolással érintett hónap végéig esedékes időarányos mennyiségre (de legfeljebb ennek a 110 %-ig) történhet. Az e fölötti rész a következő elszámolási időszakban figyelembe vehető, valamint a vállalt éves mennyiség augusztus 1-jét követő módosításával kérelmezhető.

A Szerződés 9.8. pontja alapján amennyiben a Közszolgáltató a vállalt mennyiség legalább 95 %-át nem teljesíti, és nem kezdeményezte a 2. melléklet módosítását, úgy hibás teljesítési kötbér terheli.