Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

Tények az OHÜ kommunikációs feladatok ellátására kiírt közbeszerzési kiírásáról

A hatályban lévő közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.-nek (Kbt.), valamint a kapcsolódó jogszabályoknak megfelel az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) megbízásából közzétett, a kommunikációs feladatok ellátására meghirdetett közbeszerzési kiírás. Ezt az OHÜ az egyes médiumokban megjelent híradás kapcsán jelenti ki, amelyek a tényeket szándékosan és/vagy ismeret hiányában elferdítik és – a vádaskodást sem mellőzve – a kommunikációs közbeszerzési kiírást rossz színben tüntetik föl. Valószínűsíthetően erre alapozva tett – ugyancsak egyes médiumokban megjelent híradások szerint – az LMP „hűtlen, illetve hanyag kezelés" miatt feljelentést a BRFK-nál az OHÜ ellen. A híradásban ugyancsak kifogásolják a gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást, valamint a részvételi felhívás és a jelentkezés közötti, általuk túl rövidnek minősített határidőt.

A vádaskodásokkal, illetve a csúsztatásokkal szemben a tények: az OHÜ a kommunikációs feladatok ellátására szóló közbeszerzési eljárást idén augusztus 10-ei feladással indította el (a Kbt. 4.§ 14. pontja értelmében a közbeszerzés megindításának időpontja a hirdetmény feladásának az időpontja), az európai uniós szakportálon augusztus 16-án jelent meg, itthon a Közbeszerzési értesítő szakportálján pedig augusztus 17-én. (A szakportálokon való megjelenések időzítése nem az OHÜ hatásköre.)

A pályázatra szóló részvételi jelentkezés határideje: augusztus 21. volt, amiből következik, hogy hat, illetve öt naptári nap állt rendelkezésére minden potenciális érdeklődőnek arra, hogy részvételi szándékát hivatalosan közölje, vagyis nem egy kidolgozott kommunikációs pályázati anyagot várt az OHÜ augusztus 21-re, hanem „csak" a részvételre jelentkezést. Erre, vagyis annak eldöntéséhez, hogy „benevez-e" a potenciális pályázó a kommunikációs közbeszerzési kiírásra, tény: öt-hat naptári nap felkészülési ideje, lehetősége volt bárkinek. Ebből adódóan valótlan, illetve csúsztatás az az állítás, hogy az augusztus 21-i határidőig csak egy munkanap állt volna a potenciális jelentkezők rendelkezésére.

Ez a hamis állítás, akárcsak, a vonatkozó jogszabályok részleteinek nem ismerete vagy a jogszabályoknak megfelelő eljárási folyamat szándékos elferdítése lehet az alapja annak, hogy az LMP – az egyes médiumokban megjelent, a gyorsított tárgyalásos eljárást is kifogásoló híradást alapul véve – tett feljelentést „az OHÜ pályázata miatt".

Az OHÜ által a kommunikációs feladatok ellátására szóló közbeszerzési kiírás ugyanis mindenben megfelel a Közbeszerzési törvény 89. §, (1) bekezdésének, amely szerint „a hirdetmény közzétételével indult eljárás olyan két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, melynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, míg az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről".

Az első szakaszban tehát „csak" olyan főbb adatokat kell egy potenciális jelentkezőnek közölnie, amelyek – a komplex kommunikációs feladatok ellátására – feltételezhetően megvannak, például: a kellő referencia s természetesen az olyan alapdokumentációk, mint az aláírási címpéldány másolata s egyéb, a korábbi tevékenységet reprezentáló háttéranyagok –, amelyek akár egy munkanap alatt is, gond nélkül összeállíthatók.

De ebben az esetben öt-hat naptári napja volt minden érdeklődőnek eldöntenie és ténylegesen felkészülnie arra, hogy szándékozik-e jelentkezni a kiírásra.

A pályázatot kiíró szándéka szerint tehát, az első körben eldönthető, hogy a tényleges jelentkező – a benyújtott alapadatai szerint – alkalmas lehet-e vagy alkalmatlan a meghirdetett feladatkör ellátására. A részvételre jelentkezés tehát az eljárás első lépcsőfoka, amelyet – tény: gyorsított eljárás keretében – számos, a jogszabályoknak megfelelő lépés követ. A következő részben kerül csak sor a szakmai ajánlattételre.

A gyorsított eljárást pedig elsődlegesen az indokolja, hogy az OHÜ ősztől szeretné elindítani több, a szelektív hulladékgyűjtésre, az ésszerű hulladékgazdálkodásra szóló, szemlélet- és tudatformáló országos kampányait, ezek előkészületeihez mielőbb hozzá kell kezdeni. A gyorsított tárgyalásos eljárás lebonyolítása azonban az OHÜ részéről nem kerülhet és nem is kerül ellentmondásba, vagyis összeütközésbe az érvényben lévő közbeszerzési törvénnyel és más vonatkozó jogszabályokkal.

Az OHÜ tehát visszautasít minden olyan vádaskodást, amely a kommunikációs közbeszerzési kiírás jogszerűségét vitatja, illetve a kiíró szándékait rossz színben tünteti föl.