Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

Magyar-portugál összefogás a fenntartható hulladékgazdálkodásért

Mr. Pereira-Vamosi Oszkar a LIPOR-OHU alairason Portoban 20140704Szorosan együttműködik a jövőben az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) és a portugál LIPOR hulladékkezelő szervezet. Erről egy 3 évre szóló keretmegállapodást írt alá Vámosi Oszkár, az OHÜ ügyvezetője és Mr. Aires Henrique do Couto Pereira, a LIPOR elnöke 2014. július 4-én Portóban. A közös munka keretében szakértői csereprogram indul, és folyamatos információcsere kezdődik többek között elkülönített hulladék gyűjtési rendszerek kivitelezése és a lakosság körében a környezettudatosságot a növelő programok kapcsán.

A LIPOR egy nagy múlttal rendelkező, alapvetően hulladékgazdálkodással foglalkozó önkormányzati társulás, amelyet Porto régió 8 önkormányzata hozott létre 1982-ben az integrált hulladékgazdálkodás bevezetése érdekében.

A cég éves szinten egymillió lakos mintegy 500 ezer tonna települési szilárd hulladékát (TSZH) kezeli. Ezek Portugália népességének 10 százalékát, és az országban évente keletkező TSZH 12 %-át jelentik. A LIPOR tevékenységének eredményességét jól érzékelteti, hogy míg a települési szilárd hulladéknak Európában 37 százaléka, Portugáliában pedig 59 százaléka kerül lerakásra, addig a cég működési területén ez az adat mindössze 0,2 százalék, a többi hulladékot a hulladékhierarchia támasztotta elvárásoknak megfelelően használják és hasznosítják újra.

A LIPOR és az OHÜ azonos irányelvek mentén végzi a tevékenységét: a cél a fenntarthatóság, a fenntartható erőforrás-gazdálkodás megvalósítása a hulladékhierarchia figyelembe vételével, eredményközpontú, kreatív, felelősségteljes és tisztességes eszközökkel. A LIPOR-nak ugyanakkor három évtizednyi előnye van az OHÜ-vel szemben, ami lehetőségek sokaságára irányíthatja rá a figyelmünket - fogalmazott az aláírás kapcsán Vámosi Oszkár, az OHÜ ügyvezetője.

Az OHÜ és a LIPOR a keret-megállapodásban foglaltak alapján több területen is szorosan együtt kíván dolgozni a következő években. A szakértői csereprogram mellett az elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek kivitelezése, válogatóművek és válogatási műveletek, illetve kommunikációs kampányok és a környezettudatos gondolkodást a két ország lakossága körében erősítő, népszerűsítő programok témakörében is várható továbblépés.

Emellett folyamatos, rendszeres kapcsolattartás, információcsere indul a két szervezet munkatársai között a biohulladék és a szerves anyagok hasznosítása terén, illetve a hulladékok energetikai célú hasznosításával kapcsolatosan. Továbbá tapasztalatokat cserélnek a felek a hulladékhierarchiát figyelembe vevő árképzés, a kiterjesztett gyártói felelősségvállalás rendszere, valamint a közszolgáltatók minősítési eljárása témakörében.

Az OHÜ és a LIPOR kapcsolatának alakulása

A LIPOR tavaly év eleje óta érdeklődik magyarországi együttműködési lehetőségek, és az OHÜ, valamint annak szakmai tevékenysége iránt. A lisszaboni magyar Nagykövetségen keresztül történt kapcsolatfelvételt követően 2013. november 11-13. között - az OHÜ meghívására - Magyarországon járt egy ötfős portugál delegáció, Fernando Leite igazgató vezetésével. A portugál és a magyar szakemberek egy szakmai workshopon, majd üzemlátogatáson vettek részt Budapesten és több vidéki helyszínen.

Következő lépésként a pénteken aláírt keretmegállapodásban meghatározott együttműködési részterületek felelősei kerülnek kijelölésre, akik közösen a portugál fél által delegált személyekkel az egy-egy részterülethez tartozó alapdokumentumban meghatározzák az elérendő célokat és a feladatokhoz kapcsolódó részhatáridőket, ezzel is biztosítva mindkét fél számára a gyümölcsöző és eredményes együttműködést.

Letölthető sajtóközlemény: