Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

Fél tucat közbeszerzési pályázat a csomagolási hulladékok gyűjtésére, hasznosítására

A legnagyobb: nettó 5,566 milliárd forintot meghaladó összértékben írt ki – az egyes hulladékáramoknak megfelelően – fél tucat, nyílt közbeszerzési pályázatot az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ), amely ezúttal a csomagolási hulladékok gyűjtésére, illetve előkezelésére, hasznosítására vállalkozó cégektől várja az ajánlatokat. A termékdíj-köteles termékekből keletkezett csomagolási hulladékok köréből hat: a műanyag-, a papír-, az üveg-, a társított-, a fa- és az alumíniumhulladékok gyűjtésének, hasznosításának részfinanszírozását biztosítja majd az OHÜ. Az egyes közbeszerzési kiírások előkészítésénél egyrészt figyelembe vette az OHÜ az itthon alkalmazott/alkalmazható hasznosítási technológiákat, másrészt kiemelt szempont volt, hogy minél több kisebb és közepes méretű vállalkozás pályázhasson, tehessen ajánlatot a vállalásra, illetve a teljesítésre. Ennek érdekében hatféle hulladékáramra, összesen 69 részkiírásra lehet pályázni, ajánlatot beadni.

A csomagolási hulladékok alapvetően három forrásból származnak: „ipari", „fogyasztói" és „lakossági". (A fogyasztói kategória: például a különböző intézményeknél, vendéglátóhelyeken, sportrendezvényeken keletkezett csomagolási hulladékok „lelőhelyét" jelenti.) Az első két kategória esetében az OHÜ a közbeszerzési eljárás keretében a begyűjtést, továbbá mindháromnál – feltéve, hogy rendelkezik hazánk az adott hulladékokat feldolgozó kapacitással –, a begyűjtésből származó hulladékok előkezelését és hasznosítását meghatározott értékben, finanszírozza.

Összesen mintegy 449,65 ezer tonna csomagolási hulladék gyűjtését és hasznosítását várja el az OHÜ, az összmennyiséggel – melynek mutatószámai az érvényben lévő Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terven alapulnak – Magyarország az európai uniós előírások szerinti hasznosítási kötelezettségeit is teljesítheti.

Az egyes csomagolási hulladékok köréből a részfinanszírozásra a legnagyobb összértéket a műanyagok adják: összesen 68 415 tonna gyűjtésére és hasznosítására szól a közbeszerzési kiírás, ennek keretösszege: 2,488 milliárd forint. A műanyaghulladékok gyűjtésére és/vagy hasznosítására összesen 15 részkiírás jelent meg.

A papír esetében összesen 11 részből álló közbeszerzési kiírást hirdetett meg az OHÜ. E hulladékáramból összesen 277 600 tonna teljesítéséért 1,5 milliárd forintot meghaladó a részfinanszírozás keretösszege.

Az üveghulladékoknál a közbeszerzés ipari-, fogyasztói begyűjtésre, illetve a lakossági és a fogyasztói begyűjtésből származók hasznosítására, feldolgozására hirdette meg a közbeszerzést. Az üveghulladékok esetében – az összesen 66 375 tonnára – 13 részkiírás jelent meg, ezen belül az ipari forrásból származó üvegeket két csoportra osztották: a fehér üvegek gyűjtésére kettő, a színes üvegekére három pályázatot hirdetett meg az OHÜ. A fogyasztói körből származó üveghulladékok gyűjtésére, valamint a lakossági begyűjtésből származóak hasznosítására összesen nyolc részkiírás jelent meg. Ezek finanszírozására összesen 991,8 millió forint keretösszeget biztosít az OHÜ.

A társított hulladékok – meghatározóan a korábban italt vagy élelmiszert tartalmazó, összepréselt papír-műanyag-alumíniumfólia dobozok – gyűjtésére és hasznosítására a 14 részkiírással 362,2 millió forint a finanszírozási forrás, összesen 8 925 tonna teljesítése esetén.

A fa csomagolási hulladékok esetében – amit alapvetően fa raklapok és a fa védőcsomagolások alkotnak – csak ipari begyűjtésre írta ki a 13 részből álló közbeszerzési pályázatot az OHÜ. E hulladékáramból összesen 27 300 tonna gyűjtését, hasznosítását várja el az OHÜ, amely összesen 191,1 millió forint részfinanszírozást biztosít e célra.

A három részből álló alumíniumhulladék – jellemzően a kiürült fém italosdobozok – kiírásánál a fogyasztói és a lakossági körből származó alumínium csomagolási hulladékok előkezelését végző cégek jelentkezését várja az ajánlatkérő, amely összesen 26,95 millió forintot biztosít, ha az összesen 1015 tonna begyűjtése igazoltan teljesül. E hulladékáram itthoni hasznosítása teljeskörűen nem megoldott, így a hulladék – a begyűjtését követően – külföldre kerül.

A csomagolási hulladékok gyűjtésére és hasznosítására kiírt közbeszerzési pályázatok nyertesei azok a cégek, amelyek az adott hulladékáramra, illetve az adott részkiírásra a legkedvezőbb árajánlatot teszik, vagyis a legalacsonyabb áron vállalják a teljesítést. Ez a várakozások szerint, jelentős piaci versenyt generál, ám az OHÜ szakemberei – a döntés során – azt is számításba veszik, hogy ne legyen irreálisan alacsony árajánlat, ami a mennyiségi és minőségi teljesítéseket veszélyeztetheti, hiszen az összmennyiséggel az európai uniós kötelezettségeinket is vállaljuk. Ugyanakkor valamennyi kiírásra érvényes, hogy csak a Magyarország közigazgatási területén keletkezett csomagolási hulladékok gyűjtésére, hasznosítására szól.

Az OHÜ az egyes pályázatok elbírálása, majd a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyása után köti meg a nyertesekkel a szerződéseket. Ez – a többi között – tartalmazza azt is, hogy az OHÜ csakis a komplett és ellenőrzött teljesítés alapján téríti meg a közbeszerzési kiírásban meghatározott részfinanszírozási díjakat.

A csomagolási hulladékok gyűjtésére, hasznosítására az OHÜ által kiírt közbeszerzési pályázatok főbb paraméterei

Hulladékáram (hulladékfajta)

Az összes mennyiség [ezer tonna]

A részkiírások száma [db]

A részfinanszírozás összege
[millió Ft] (nettó érték)

Műanyag

  68,42

15

2 488,80

Papír

277,60

11

1 505,60

Üveg

  66,38

13

  991,88

Társított

    8,93

14

  362,25

Fa

  27,30

13

   191,10

Alumínium

     1,02

  3

    26,95

ÖSSZESEN

449,65

69

5 566,58