Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

Ünnepélyes sajtótájékoztató

Dr. Illés Zoltán államtitkárOrszágos megállapodás a közszolgáltatókkal a lakossági szelektív hulladékgyűjtésről

Az előzetes számítások szerint idén csaknem 80 ezer tonna lakossági szelektívhulladék gyűjtése várható, ami 20-25 százalékos növekedést jelenthet a tavalyi és a tavalyelőtti mennyiséghez képest. Ennek alapja az a megállapodás-sorozat, amelyet az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. a hazánkban működő lakossági szelektív hulladékgyűjtést végző, közszolgáltató vállalkozásokkal kötött, illetve köt a közeljövőben. A gyűjtésben érintett felek közös érdeke és törekvése, hogy egyrészt a lakosság minél nagyobb arányban vegyen részt a hulladék szelektív gyűjtésében, másrészt az így keletkező hulladékok válogatás, feldolgozás után minél nagyobb arányban legyenek hasznosíthatók.

A tavaly elfogadott és az idén hatályba lépett környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény alapján, 2012-től az állami tulajdonban lévő Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) hatás- és feladatkörébe tartozik a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladék teljes körű gyűjtésének és minél nagyobb – később a lehető legnagyobb – arányú hasznosításának koordinációja, akárcsak a törvényben meghatározott hulladékgazdálkodási célok eléréséhez szükséges eszköz- és feltételrendszerek kidolgozása, valamint az egységes szemléletű rendszer működtetése.

Ennek keretében, ettől az évtől a hazánkban szelektív hulladékgyűjtést végző közszolgáltatókkal az OHÜ köti meg a tevékenységre szóló szolgáltatás-vásárlási szerződést. Ez egyrészt az előző időszak utáni zavartalan átmenetet, a folytonosságot biztosítja, másrészt – szoros együttműködő partnerekként – azt a közös célt szolgálja, hogy a lakosság által kibocsátott települési szilárdhulladék a szelektív gyűjtés eredményeként, a lehető legnagyobb mértékben hasznosuljon.

A szerződő partnerek azt is vállalják, hogy mindent megtesznek a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése érdekében, azaz a lehető legnagyobb mennyiségben gyűjtik vissza és hasznosíttatják a lakosságtól származó csomagolási – a papír, a fém, a műanyag és az üveg, valamint az italos kartondoboz – hulladékokat. Ehhez az OHÜ – a termékdíj-törvény szellemiségének és előírásainak megfelelően – új alapokra helyezte a szelektív hulladékgazdálkodást, amely nem pusztán a minél nagyobb arányú gyűjtés-feldolgozás-hasznosítás hármas követelményrendszerét érvényesíti, hanem – a hatékonyság javítása érdekében – a támogatási rendszert is egységessé tette. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés ugyanis sok esetben – főleg a kisebb vidéki településeken – veszteséges, ezért a közszolgáltatókat anyagilag is ösztönzi az OHÜ, az egyébként közérdekű célok és az európai uniós elvárások teljesítéséhez szükséges arányok elérése érdekében.

Az OHÜ – a tavaly szeptemberi megalapítását és a szervezeti struktúra kialakítását, a szakembergárda megszervezését követően – novemberben Tájékoztatás és felmérés címmel összefoglalót, illetve kérdőívet küldött az országos címlistán szereplő 205 közszolgáltatónak, hogy egyrészt az érintettekkel ismertesse a 2012-től érvényes rendelkezés gyakorlati megvalósításának terveit, ütemezését, másrészt felmérje az egyes közszolgáltatók teljesítési hajlandóságát. Erre is alapozva készült el az OHÜ és az egyes közszolgáltatók közötti együttműködésről szóló szerződés szövege, melynek megvalósításával idén várhatóan 80 ezer tonna körüli mennyiségben gyűjtik össze és juttatják el a hulladék-feldolgozókba, -hasznosítókba a közszolgáltatók a lakosságtól származó, anyagfajtánként különválogatott, csomagolási hulladékokat. Ez a mennyiség a tavalyi és a tavalyelőtti teljesítéshez képest 20-25 százalékos növekedést hozhat.

sajttaj 2Ahhoz, hogy az OHÜ a megalapítását követően rendelkezésre álló szűk időben – a múlt év utolsó negyedében – a 2012-től esedékes, alapvető feladatait el tudta kezdeni és a megállapodásokat elő tudta készíteni, nagy segítséget jelentett a legtöbb közszolgáltatót tömörítő Köztisztasági Egyesülés (KTE) aktivitása. Mind az érintett közszolgáltatókkal folyó előkészítő tárgyalásokon, mind a szerződés szövegének kialakításában széleskörű szakmai egyeztetés zajlott, amelyben a KTE – a tanácsaival, a felek közötti, kiegyensúlyozott hangvétel megalapozásával -, valamint a tagvállalatok képviselői oroszlánrészt vállaltak magukra. Ezzel elősegítették azt, hogy az OHÜ által kezdeményezett szelektív hulladékgyűjtés finanszírozása országosan egységes lehessen.

Az átlátható és kiszámítható rendszer működtetése a jövőben még inkább érdekeltté teszi a közszolgáltatókat, hogy a már kiépített szelektív hulladékgyűjtő hálózatban minél nagyobb arányú, hatékonyabb és rendszeresebb gyűjtést végezzenek, kiterjesztve a szolgáltatást olyan településekre és intézményekre, ahol ez eddig nem vagy csak részben valósult meg.

Az OHÜ és a mintegy 120 közszolgáltató közötti szerződés alapján – a vállalkozások által lefedett területen – országszerte, jelenleg mintegy 8,1 millió lakos számára lesz biztosított a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése, valamint a feldolgozásra és hasznosításra történő előkészítése.

Az eddigi összesítésekből az is kiderül, hogy a jelenleg hat legnagyobb közszolgáltató összesen mintegy 4,1 millió; a 10 legnagyobb pedig mintegy öt millió lakost képes a gyűjtési tevékenységével ellátni. Az ehhez rendelkezésre álló idei keretből valamivel nagyobb összeg fordítható meghatározott csomagolási hulladék-fajták gyűjtésére.

Az OHÜ és a közszolgáltatók konszenzusán alapuló, egységes szerződési feltételek új, tisztább, átláthatóbb szelektívhulladék-gazdálkodási rendszert alapoznak meg. A közszolgáltatókkal történő – szinte naprakész – együttműködés ezentúl azt is elősegíti, hogy az OHÜ-höz a tőlük beérkezett információk rendszerezése után, országos szinten, egységesen értelmezhető adatbázis alakuljon ki, ami alapja a következő évek hulladékgyűjtésre, -hasznosításra szóló tervezéseinek, illetve a vállalható teljesítéseknek. Ez az új, megbízható adatbázis annak is a záloga, hogy az OHÜ hiteles összesítéseket készíthessen akár a kormány, akár a környezetvédelmi szakhatóságok, intézmények számára a magyarországi hulladékképződésről, -gazdálkodásról – ezen belül a szelektív hulladékgyűjtésről, -hasznosításról -, ugyanakkor kijelölje azokat a prioritásokat, meghatározza azokat az ösztönzőket, amelyek e téren az Európai Unió által elvárt teljesítésekhez feltétlenül szükségesek.

Az OHÜ egységes szempontok alapján nyújtott támogatása – valamennyi közszolgáltató számára – nem pusztán anyagi finanszírozást jelent, hanem azt is elősegíti, hogy a szelektív hulladékgyűjtésben a lakosság aktivitása erőteljesen javuljon, vagyis minél többen és minél nagyobb mennyiségben válogassák otthonaikban a csomagolási hulladékot és éljenek a településükön működő szelektív hulladékgyűjtési rendszer adta lehetőségekkel. Az ehhez szükséges szemléletformálásban, a hulladékhasznosítás fontosságának széleskörű megismertetésében az OHÜ aktív szerepet vállal. Ennek keretében az OHÜ – a közszolgáltatók bevonásával – országszerte ismertető, felvilágosító kampányokat is szervez.

Az OHÜ és a közszolgáltatók közötti szerződés ünnepélyes aláírásán a Vidékfejlesztési Minisztériumban, 2012. január 18-án megjelent cégek: az FKF Zrt. (Budapest), a Biokom Kft. (Pécs), az A.K.S.D. Kft. (Debrecen), Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. (Nyíregyháza), az AVE Miskolc Kft. (Miskolc)