Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

EM cimeres logo ARANY HU

Nyilatkozatminták a 2021. évi hulladék anyagáram közbeszerzési szerződésekhez

 

A nyertes ajánlattevőkkel kötendő szerződések

  • VIII.2. pontja és a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a Hulladékkezelő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen, cégszerűen aláírt és papír alapon benyújtott nyilatkozat formájában az ITM-nek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében;
  • X.4. pontja alapján a Hulladékkezelő köteles nyilatkozni, hogy kíván-e élni az előleg igénylési lehetőséggel. Hulladékkezelő a nemleges nyilatkozatot is köteles benyújtani.

A fentieknek megfelelően az alvállalkozók bejelentéséhez az ITM 2 db, az előleg igényléséhez 1 db nyilatkozatmintát készített, amelyeket a http://www.szelektivinfo.hu/2021-evi-kozbeszerzesi-eljarasokhoz-kapcsolodo-nyomtatvanyok menüpont alatt a nyertes ajánlattevők rendelkezésére bocsát.