Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

EM cimeres logo ARANY HU

Megjelent a 2019. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv módosítása

A 2019. évi terv módosítását az indokolta, hogy a kormány elfogadta A környezetvédelmi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésének, kezelésének és fejlesztésének finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló határozatát, melynek értelmében a hulladékgazdálkodási feladatok támogatására a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítettekhez képest 3 milliárd forint többletforrást biztosít.  

 A 2019. évi Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv v2 változata itt érhető el.

Megjelent a 2018. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv módosítása

Az OGyHT’18 02 változatának elkészítését az indokolta, hogy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által 2018-ban indított közbeszerzési eljárások eredményeinek, valamint a 2017. évi OGyHT teljesítése során fel nem használt összeg ismeretében meghatározhatóvá váltak a hulladékáramok tekintetében a még szükséges finanszírozási feladatok és a rendelkezésre álló források.

 A 2018. évi Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 02 változata itt érhető el.

 

Megjelent a 2019. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

A terv a magyarországi környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséggel érintett termékekből képződött hulladékok egy teljes naptári évre keletkező mennyiségének nyomon követésére, gyűjtésére és előkezelésére/hasznosítására vonatkozó feladatok teljesítését tartalmazza, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LVIII. törvény 21. § által meghatározott feltételeknek megfelelően. A terv bemutatja, hogy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet az adott évre vonatkozóan milyen hulladékgazdálkodási mennyiségekkel számol.

A 2019. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv itt érhető el.

Elkészült a 2018. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

A tervet a hazai termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékok egy teljes naptári évre keletkező mennyiségének nyomon követésére, gyűjtésére, szállítására, előkezelésére, hasznosítására vonatkozó feladatok teljesítése érdekében szükséges összeállítani, mely bemutatja, hogy a Kormány az adott évre vonatkozóan milyen gyűjtési és hulladékgazdálkodási mennyiségekkel számol.

A 2018. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv itt érhető el.

A 2015. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT’15)

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség feladata az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv elkészítése. A tervet a hazai termékdíj köteles termékekből képződött hulladékok egy teljes naptári évre keletkező mennyiségének nyomon követésére, gyűjtésére, szállítására és hasznosítására vonatkozó feladatok teljesítése érdekében kell összeállítani. A terv világosan bemutatja, hogy a Kormány az adott évre vonatkozóan milyen gyűjtési, hasznosítási mennyiségekkel számol, továbbá milyen fejlesztési potenciál marad az alapfeladatok ellátása felett a rendszerben.


(hatályos: 2015. 01. 15. - 2015. 04. 09. )


(hatályos: 2015. 04. 10. -   )

Jogszabály változások

A következőkben összefoglaljuk a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság működését meghatározó jogszabályokat, illetve azok változásait.

 • 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről.
 • 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról.
  1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása
  2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
  3. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
  4. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
  5. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
  6. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
  7. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása
  8. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
  9. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
  10. Az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló 533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítás
  11. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása
  12. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

    

 • 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról.
 • 2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
 • 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről (438/2012 Korm. rendelet helyett; a közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályok, a települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok, a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó szabályok, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék szállítására vonatkozó szabályok, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére vonatkozó szabályok; hatályát veszti a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.), valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet.
 • 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról.
 • 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről (XII. fejezet, 20. cím, 2 alcím 11. jogcsoport: hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása).
 • 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról.
  - 14. és 108.: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása.
  - 15. és 94.: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása.
  - 16.: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása.
  - 17.: Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosítása.

 

A hulladékról szóló törvény és végrehajtási rendeletei:

 

Egyéb meghatározó jogszabályok:

A 2014. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT’14)

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség feladata az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv elkészítése. A tervet a hazai termékdíj köteles termékekből képződött hulladékok egy teljes naptári évre keletkező mennyiségének nyomon követésére, gyűjtésére, szállítására és hasznosítására vonatkozó feladatok teljesítése érdekében kell összeállítani. A terv világosan bemutatja, hogy a Kormány az adott évre vonatkozóan milyen gyűjtési, hasznosítási mennyiségekkel számol, továbbá milyen fejlesztési potenciál marad az alapfeladatok ellátása felett a rendszerben.

Tájékoztató, az országhatárt átlépő (export) hulladék szállítására vonatkozó szabályokról

Tisztelt Partnereink! Az Önök munkájának megkönnyítése érdekében, tájékoztató jelleggel készítettünk egy összefoglalót, a hulladék országhatárt átlépő (export) szállításával kapcsolatos kötelezettségekről (bejelentési kötelezettségek, engedélykérelmek, kitöltendő nyomtatványok).

A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT’13)

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség feladata az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv elkészítése. A tervet a hazai termékdíj köteles termékekből képződött hulladékok egy teljes naptári évre keletkező mennyiségének nyomon követésére, gyűjtésére, szállítására és hasznosítására vonatkozó feladatok teljesítése érdekében kell összeállítani. A terv világosan bemutatja, hogy a Kormány az adott évre vonatkozóan milyen gyűjtési, hasznosítási mennyiségekkel számol, továbbá milyen fejlesztési potenciál marad az alapfeladatok ellátása felett a rendszerben.

A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT'13) (változat: 01/2013) (hatályos: 2013. 01. 01. - 2013. 03. 30.)


(hatályos: 2013. 03. 31. - 2013. 11. 24. )

 


(hatályos: 2013. 11. 25. - )

2012. évre érvényes Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség feladata az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv elkészítése. A tervet a hazai termékdíj köteles termékekből képződött hulladékok egy teljes naptári évre keletkező mennyiségének nyomon követésére, gyűjtésére, szállítására és hasznosítására vonatkozó feladatok teljesítése érdekében kell összeállítani. A terv világosan bemutatja, hogy a Kormány az adott évre vonatkozóan milyen gyűjtési, hasznosítási mennyiségekkel számol, továbbá milyen fejlesztési potenciál marad az alapfeladatok ellátása felett a rendszerben.

A hulladékgazdálkodás jogszabályi háttere

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról és a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
Az Országgyűlés azért alkotta az ezt a törvényt, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetve azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, valamint károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, továbbá elősegítse az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által hazánk, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését.
Törvény letöltése, rendelet letöltése,

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel Magyarországnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból adódó kötelezettségeire, – a fenntartható fejlődés, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosítása, – az energia- és nyersanyagfogyasztás mérséklése, a felhasználás hatékonyságának növelése, a hulladék mennyiségének csökkentése, – az emberi egészség, a természeti és épített környezet, hulladék okozta terhelésének mérséklése érdekében – az Alaptörvénnyel összhangban – alkotta meg ezt a törvényt.
Letöltés

A végrehajtási rendeletek:

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez, hogy a civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös értékeink mindennapi megvalósulásához; hogy az egyesülési szabadság érvényesülése, valamint a civil szervezetek működési alapjainak megteremtése, társadalmilag hasznos és közösségteremtő tevékenységük elismerése, közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük támogatása érdekében – összhangban az Alaptörvénnyel, valamint az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának rendelkezéseivel – alkotta meg ezt a jogszabályt.
Letöltés

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat szabályait a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében. E törvény és a végrehajtása alapján alkotott jogszabályok célja továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítése.
Letöltés

2000. évi C. törvény a számvitelről
A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre. E törvény olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek összhangban állnak az Európai Közösségnek e jogterületre vonatkozó irányelveivel, figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli elvekre, és amelyek alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható e törvény hatálya alá tartozók jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről.
Letöltés