Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

Ajánlattételi felhívás - Szenyér Község Önkormányzata

Szenyér Község Önkormányzata (8717 Szenyér, Simon J. u. 1.) nem közbeszerzési eljárásban ajánlattételi felhívást tett közzé „Szenyér község közigazgatási területén települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése" címmel. A nyertes ajánlattevőnek 100 t/év települési szilárd hulladékot kell elszállítania, és elhelyeznie a Marcali Regionális Hulladéklerakón.

Ajánlattételi határidő: 2013. május 2. (csütörtök) 10.00 óra.

Az ajánlattételi felhívás letölthető ide kattintva.

Ajánlattételi felhívás - Nemeskisfalud Község Önkormányzata

Nemeskisfalud Község Önkormányzata (8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3.) nem közbeszerzési eljárásban ajánlattételi felhívást tett közzé „Nemeskisfalud község közigazgatási területén települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése" címmel. A nyertes ajánlattevőnek 25 t/év települési szilárd hulladékot kell elszállítania, és elhelyeznie a Marcali Regionális Hulladéklerakón.

Ajánlattételi határidő: 2013. május 2. (csütörtök) 10.00 óra.

Az ajánlattételi felhívás letölthető ide kattintva.

Tájékoztató levél a Közszolgáltatók részére

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon is közzétett 2013. évi hatályos OGYHT-ben, a csomagolószerből képződött hulladékok – 2013 évi begyűjtés és hasznosítás, maximális egységárakra vonatkozó táblázatban, a lakosságtól elkülönítetten történő gyűjtés fém, nem alumínium oszlopban sajtóhiba miatt lemaradt a 10 Ft/kg-os egységár. A vegyes hulladékból utóválogatással kinyert fém, nem alumínium csomagolószer egységára 8 Ft/kg.

Az OGYHT'13 javítása ennek megfelelően folyamatban van, a javított változat jóváhagyásáig kérjük szíves türelmüket!

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmüket, hogy a továbbiakban is gyűjtsék elkülönítetten a nem alumínium csomagolóanyagokat, ugyanis a módosított OGYHT'13 elfogadását követően az így gyűjtött mennyiségek után a 2. melléklet módosításával lehetőségük lesz a fentiekben említett szolgáltatási díj igénylésére.

Vámosi Oszkár
ügyvezető

Elszámolási nyomtatványok megjelentetése

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013. évi közszolgáltatói szerződés elszámolási nyomtatványait a "Közszolgáltatói havi jelentés nyomtatványok" menüpontban tudják letölteni.

Felhívjuk tisztelt Partnereink figyelmét, hogy a havi elszámolások benyújtásakor valamennyi nyomtatványt töltsék ki, és a szükséges mellékletekkel együtt nyújtsák be az elszámoláshoz. A nyomtatványok meghatározott matematikai összefüggéseket tartalmaznak, a rovatok levédésre kerültek, ezért kérjük ne változtassanak az egyes rovatokon, rovatösszefüggéseken.

Köszönjük!

Költözik az OHÜ

Ezúton értesítjük partnereinket, hogy az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. március 4-től a 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. szám alá költözik.

A költözéssel kapcsolatban a telefax számunk is megváltozik. Az új faxszámunk: 06-1-215-6140/2457-es mellék.

Az OHÜ postacíme nem változott. (1380 Budapest, Pf. 1172)

Későbbi intézkedésig szintén változatlan az OHÜ bejegyzett székhelye is (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.), ezért kérünk mindenkit, hogy a számlákon, bevallásokon, stb. továbbra is ezt a címet tüntesse fel.

2013. évi szolgáltatás-vásárlási szerződésminta

Tisztelt közszolgáltatók!

A mai nappal letölthető formában elkészült az OHÜ szolgáltatás megrendelési szerződésmintájának végleges változata. Amennyiben szerződés kívánnak kötni az OHÜ-vel, kérjük töltsék ki, lássák el hiteles aláírással, és a mellékletekkel együtt postai úton küldjék be az OHÜ címére: 1380 Budapest Pf. 1172.

Kérjük, hogy amennyiben a szerződés értelmében erre szükség van, a közszolgáltatók a minta alapján szerezzék be az önkormányzattól a „Nyilatkozat önkormányzatok részére a közszolgáltatás ellátásáról" nyilatkozatot.

Alkategóriák