Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

2013. évi közszolgáltatói elszámoláshoz kapcsolódó nyomtatványok

Tisztelt Közszolgáltatók!

Feltöltésre került a havi jelentés 2.1.-es legfrissebb verziója.

Frissítések:

 • Kiválasztható az 500 és 2000 sorral bővített havi jelentés
 • A főlap tájékoztatórész oszlop neve átjavítva (vállalt 2 sz. mell.)
 • Tájékoztatórészbe figyelmeztető üzenet jeleni meg az időszaki teljesítésre
 • „Hiánypótlás iktatószám" szöveg javítva OHÜ hiánypótlás....
 • Minden lap bal oldalára került a „Kifizetési kérelem" és a „hiánypótlás" szövegezés, iktatási hely miatt
 • Alul-túl_telj_módosítással_ segéd tábla feltöltésre kerül

III. ÖKOINDUSTRIA szakkiállítás

okoindustria logo

2013. szeptember 25-27. között a SYMA Rendezvényközpontban kerül megrendezésre az ÖKOINDUSTRIA III. A Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. Több mint 100 kiállító hazai és külföldi szakcég és a kísérő rendezvények sora várja az érdeklődőket. A „Megelőzés, újrahasználat" konferencia a szakkiállítás első napján kerül megtartásra. Részletes program a Szakkiállítás honlapján: www.okoindustria.hu

A kiállításra és a konferenciákra a belépés díjmentes, de regisztrációhoz kötött.

 Forrás: kszgysz.hu

 

 

Közszolgáltatói teljesítések ábrázolása hisztogramok segítségével

Bevezetés

A hazai termékdíj köteles termékekből képződött hulladékok egy teljes naptári évre keletkező mennyiségének nyomon követésére, gyűjtésére, szállítására és hasznosítására vonatkozó feladatok teljesítése az OHÜ számára törvény által előírt kiemelt feladat, melynek érdekében elkészíti az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet. Ez a dokumentum tartalmazza az OHÜ által a tárgyév során elérendő országos gyűjtési és hasznosítási mennyiségeket (a továbbiakban: célérték). Az elérendő célértékek dinamikus tervezési folyamat eredményeként kerülnek meghatározásra, mely során az OHÜ megvizsgálja a kibocsátási és a hasznosítási oldal tényadatait is. A pontos termék kibocsátási adatok is alapvető jelentőségűek a hulladékbegyűjtés és hasznosítás tervezéséhez, az előírt célok teljesítéséhez.

Bővebben...

Közszolgáltatók elszámolási nyomtatványai

Tisztelt Közszolgáltatók!

Feltöltésre került a havi jelentés 2.0.-as legfrissebb verziója.

Frissítések:

 • főlap tájékoztató adatat táblába a vállalt mennyiség a vegyes papírnál automatikusan kiszámolja 39%-ot, a kitöltőnek elegendő a szerződésben vállalt bruttó mennyiséget beírni
 • a tájékoztató részbe beépült a figyelmeztetés ha a tárgyhónapban elszámolt mennyiség túl lépi az 1/12-et, fontos, hogy ezt a figyelmeztetést a korábbi időszakról áthozott göngyölítéseknél nem kell figyelembe venni
 • az allapon a hulladékgazdálkodás típusa választási lehetőségeibe visszakerült a KERESKEDÉS a törvényi változásoknak megfelelően
 • 4. sz. mellékleten a nyilatkozat szövege javításra került (mennyiség)
 • Alul-túl teljesítés segéd tábla feltöltésre kerül

Felhívás szakmai konferenciára

Tisztelt Partnereink!

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. meghívja Önt a „Közszolgáltatói Havi Jelentés összeállítása" című bemutató előadására.

Konferencia helye: Budapest 1095, Kvassay Jenő út 1. (http://www.szelektivinfo.hu/kapcsolat)
Konferencia időpontja: 2013. július 4. 10:00

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Tisztelt Közszolgáltató!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 78. § (3) bekezdése alapján – a települési önkormányzattal egyeztetett – közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet a Közszolgáltatónak az OHÜ részére be kell nyújtania.

Kérjük, hogy a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet – annak elkészültét követő 30 napon belül – a 1380 Budapest, Pf. 1172 címre küldjék meg egy példány nyomtatott formátumban, valamint cd-n.

Alkategóriák