Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

A 2014. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT’14)

Dr. Fazekas Sándor miniszter úr Alapítói határozat formájában 2014. április 10-én jóváhagyta a 2014. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (OGyHT'14).

Tájékoztató „Havi Jelentés”-hez kapcsolódó hiánypótlások határidejéről

Tájékoztatjuk a tisztelt partnereinket, hogy a szolgáltatás-vásárlási és a szolgáltatás-megrendelési szerződések alapján benyújtott jelentések hiánypótlási határideje lejárt, amennyiben a hiánypótlás ma – 2014.04.07 – éjfélig e-mailben nem érkezik meg, a jelentéseket a rendelkezésre álló iratanyagok alapján lezárjuk.

2013. évi Közszolgáltatók szolgáltatás-vásárlási szerződés módosítása

Tisztelt Partnerünk!

A 2013. évi szolgáltatás-vásárlási szerződés 10.4. pontja értelmében a Közszolgáltatónak lehetősége van arra, hogy tárgyév augusztus 1-jétől a Szerződésben vállalt éves hulladék mennyiségek módosítását kezdeményezze a 2. melléklet új adatokkal történő benyújtásával. Az OHÜ diszkrecionális joga a módosítás befogadásáról, elutasításáról dönteni, mely döntésről az OHÜ 60 napon belül értesíti a Közszolgáltatót.

Tekintettel az OHÜ által teljesítendő éves jelentés (2014. április 30.) határidejére és a szerződésmódosítás elfogadására biztosított időtartamra, a Szerződésben vállalt éves hulladék mennyiségek módosítására 2014. február 28. napjáig biztosítunk lehetőséget. A fenti határidőt követően benyújtott módosítási kérelmeket nem áll módunkban elbírálni, azok elutasításra kerülnek.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben az OHÜ a megküldött 2. melléklet módosításához hozzájárul, arról írásban tájékoztatjuk Önöket. Elfogadás esetén az eredeti 2. melléklet helyébe – külön szerződésmódosítás nélkül – a módosított 2. melléklet lép.

2014. évi szolgáltatás-vásárlási szerződés - adatlap frissítés

2014. évi szolgáltatás-vásárlási szerződés mellékletét képező adatlap file a mai napon frissítésre került, mivel több közszolgáltató visszajelzése alapján a szerződés 4. számú adatlapján eredetileg megadott 260 sort 400 sorra bővítettük.

Képcsöves berendezések (információs (IT) és távközlési berendezésekhez, valamint szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó képcsöves berendezések - nyomtatványok

Feltöltésre kerültek a „Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható képcsöves berendezések (információs (IT) és távközlési berendezésekhez, valamint szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó képcsöves berendezések) (EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő „
közbeszerzési kiírás elszámoláshoz kapcsolódó nyomtatványok.

Kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések hulladékai - nyomtatványok

Feltöltésre kerültek a „Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 160216) gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013. évi további kezelésre történő átadása"közbeszerzési kiírás elszámoláshoz kapcsolódó nyomtatványok.