Letölthető nyomtatványok

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Letölthető nyomtatványok menüpont alatt megtalálhatják a megfelelő formanyomtatványokat, adatlapokat.

Ügyfélfogadási idő

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Ügyfélszolgálati iroda menüpont alatt megtalálja az ügyfélfogadási idejét.

AM logo

Megkezdődött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók minősítési okiratainak kibocsátása

Az elsők között vehette át az ország legnagyobb hulladékgazdálkodási közszolgáltatója: a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF Zrt.), a tevékenységéhez nélkülözhetetlen közszolgáltatói minősítési okiratot. Az  Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatói rendszerre történő áttérés újabb állomásaként, a közszolgáltatók minősítése területén – a nyár közepétől hatályos jogszabály alapján – az ősz elejétől megkezdte a törvény által ráruházott feladatát. Ennek keretében, jelenleg mintegy harminc kérelem elbírálása zajlik. A következő hónapokban az OHÜ várhatóan száznál több cég esetében vizsgálja majd hasonló eljárásban, a kérelmező közszolgáltatók minősítési követelményeinek való megfelelést. A minősítő okirat megléte, egyaránt előfeltétele a közszolgáltatási szerződés megkötésének, akárcsak a közszolgáltatás tárgyában kiírt közbeszerzés során, az érvényes ajánlattételnek.

Bővebben...

Tájékoztató a kérelem formanyomtatvány módosításával kapcsolatban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Letölthető nyomtatványok pont Kérelem alpontja (Kérelem formanyomtatvány v1.3) módosításra került. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a Kérelem formanyomtatványhoz kapcsolódó Kitöltési útmutató is kiegészült újabb információkkal.

Tájékoztató a kihirdetett díjrendeletről

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének és fizetésének részletes szabályait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránt eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013 (VIII.15.) VM rendeletet tartalmazza (Magyar Közlöny 136. szám).
(A közlöny megnyitásához kattintson ide.)

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/
87434be5fed5052fc9e2c343bcd8a098d24ca300/megtekintes

Tájékoztató a kérelem formanyomtatvánnyal kapcsolatban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Letölthető nyomtatványok pont Kérelem alpontja kibővült a kérelemhez szükséges további pótlapokkal. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a Kérelem formanyomtatványhoz kapcsolódó Kitöltési útmutató is kiegészült újabb információkkal.

Módosul a minősítő okirat megszerzésének határideje

A Magyar Közlöny idei, 115. számában, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény kihirdetésétől számított 31. naptól: 2013. augusztus 4-től, a jogszabály – meghatározott esetekben – további türelmi időt ad az érintettek számára a minősítő okirat megszerzéséhez. Ennek magyarázata, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény számos ponton módosítja a 2013-tól hatályos hulladéktörvényt, ez esetben a 90. §. (9) bekezdését. Mindez összhangban van azzal, hogy a jogalkotó figyelembe veszi az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakításának esetenkénti nehézségeit és azt, hogy összetett jogszabályi környezetet kell figyelembe venni.

A hulladéktörvény 90. §. (9) bekezdésének módosítása arra ad lehetőséget, hogy – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, indokolt esetben – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző társaság, legkésőbb 2014. július 1-ig szerezhesse meg a minősítési okiratot. Ezzel azonban a főszabály nem változik: annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző társaság – az egyéb feltételek teljesítésével együtt – 2014. január 1-től zavartalanul folytathassa tevékenységét, érdemes arra törekednie, hogy a minősítő okiratot inkább ez év végéig szerezze be.

Az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) továbbra is azt javasolja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzését jövőre is tervező vállalkozásoknak, hogy még az idén kezdeményezzék a minősítési okirat megszerzését, hogy azt 2013 végéig kézhez kaphassák. A minősítés biztosítja majd, hogy az önkormányzatok a helyi igényekhez, sajátosságokhoz igazodó közszolgáltatás megvalósítására, a legalkalmasabb szolgáltatót választhassák ki.

Emlékeztetőül: a minősítési eljárás során, a szolgáltatókat három (A-B-C) kategóriába és három (I.-II.-III.) osztályfokozatba sorolja be az OHÜ erre megalakított hatósági szervezeti egysége. A minősítésről szóló törvény teljeskörűen tartalmazza mindazokat a szempontokat, amelyek alapján történik majd a besorolás, valamint azokat a követelményeket, amelyeknek meg kell felelni a minősítést kérelmező közszolgáltatónak.

 

Közszolgáltatói minősítés konferencia

Hatályos minősítési törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényt 2013. július 04-én hirdették ki (Magyar Közlöny 115. szám).

(A hatályos jogszabály megnyitásához kattintson ide.)

Konzultációs lehetőség

A minősítést kérelmező ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében, valamint tekintettel arra, hogy a minősítési eljárás teljesen új hatósági eljárásként jelenik meg, az OHÜ a minősítési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. §. (1)-(3) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettségen túlmenően szakmai és jogi jellegű szóbeli konzultációs lehetőséget biztosít.

Előzetes bejelentkezés, kapcsolatfelvétel: minosites@ohukft.hu.