Letölthető nyomtatványok

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Letölthető nyomtatványok menüpont alatt megtalálhatják a megfelelő formanyomtatványokat, adatlapokat.

Ügyfélfogadási idő

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Ügyfélszolgálati iroda menüpont alatt megtalálja az ügyfélfogadási idejét.

AM logo

Általános bemutatás

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók szakmai szempontú minősítése új intézmény, a 2013. január 1-én hatályba lépett, hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) vezette be. A törvény felhatalmazta az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget (továbbiakban: OHÜ), hogy elvégezze a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók minősítési tevékenységét.

Az új intézmény bevezetésének célja olyan minősített hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer létrehozása, amely hosszú távon biztosítja a hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztonságát, segítve egyúttal a közszolgáltatás folyamatos minőségi fejlesztését.

A Ht. időközben módosult, és az Országgyűlés elfogadta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítéséről szóló törvényt (a továbbiakban: Mtv), amely részletesen meghatározza azokat a szabályokat, amelyeket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező közszolgáltatók minősítése során alkalmazni kell.

Az Mtv. által az OHÜ-re delegált feladatokra az OHÜ-n belül megalakult a Minősítési Hatósági Főosztály / Kabinet Jogi Iroda, amely a következő feladatokat látja el:

 1. A közigazgatási hatósági jogkörben ellátott feladatai:
  1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók minősítésével kapcsolatos jogszabályokban meghatározott közigazgatási hatósági feladatok ellátása, a hatósági döntések meghozatala;
  2. a közszolgáltatók minősítésével összefüggő hatósági ügyekben az ügyfelek (kérelmezők) tájékoztatása, az ügyfélfogadás biztosítása;
  3. a közszolgáltatók minősítésével kapcsolatos szakmai munka irányvonalának megalapozása, a minősítési követelmény - és feltételrendszer kidolgozása és időszakos felülvizsgálata; 
  4. a Minősítési Módszertani Kézikönyv, valamint a Hatósági Eljárási Kézikönyv elkészítése és folyamatos aktualizálása;
  5. a minősítők (ügyintézők)  és a minősítési hatósági ellenőrök összehangolt tevékenységének irányítása, a helyszíni szemlék koordinálása, a közszolgáltatók minősítési osztályba sorolása, a minősítő okiratok kiadása, közzététele és a minősítő okiratok jegyzékének vezetése;
  6. a közigazgatási hatósági ügyek jogorvoslat útján történő megtámadása esetén a közigazgatási peres és nemperes eljárások során a jogi képviselet ellátása, illetve a jogi képviseleti megbízások előkészítése, kiadása és a megbízások nyomon követése.
 2. A szabályozási jogkörben vállalt feladata:
  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók minősítésével és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő jogalkotási tevékenység időszakos felülvizsgálatának kezdeményezése, a jogalkotás korszerűsítése, az előkészítő normaalkotási tevékenység koordinálása.
 3. Egyéb feladata továbbá:
  1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók minősítésével összefüggő belső és külső szakmai egyeztetések kezdeményezése és lefolytatása, az engedélyező hatósággal, a minisztériumokkal, az érdekképviseleti szervezetekkel és az érintett közszolgáltatói csoportok képviselőivel (megbeszéléseken, konferenciákon, előadásokon való részvétel);
  2. szakmai tájékoztatás és konzultáció nyújtása, amelynek érdekében felkérésre szakmai segítséget nyújt és véleményt alkot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást és minősítést érintő kérdések egyeztetése során, maga is kezdeményez országos, regionális vagy helyi szintű  szakmai tanácskozásokat;
  3. a közigazgatási hatósági minősítésben résztvevő szakemberek folyamatos továbbképzése.

A Minősítési Hatósági Főosztály / Kabinet Jogi Iroda vezetői:

 • Dr. Hajdók János - Minősítési Hatósági Főosztály főosztályvezetője
 • Szabó Andrea - Minősítési Osztály osztályvezetője
 • Dr. Gazdóf Angéla - Hatósági Osztály osztályvezetője

 

Közszolgáltatói minősítés konferencia

Hatályos minősítési törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényt 2013. július 04-én hirdették ki (Magyar Közlöny 115. szám).

(A hatályos jogszabály megnyitásához kattintson ide.)

Konzultációs lehetőség

A minősítést kérelmező ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében, valamint tekintettel arra, hogy a minősítési eljárás teljesen új hatósági eljárásként jelenik meg, az OHÜ a minősítési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. §. (1)-(3) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettségen túlmenően szakmai és jogi jellegű szóbeli konzultációs lehetőséget biztosít.

Előzetes bejelentkezés, kapcsolatfelvétel: minosites@ohukft.hu.