Letölthető nyomtatványok

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Letölthető nyomtatványok menüpont alatt megtalálhatják a megfelelő formanyomtatványokat, adatlapokat.

Ügyfélfogadási idő

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Ügyfélszolgálati iroda menüpont alatt megtalálja az ügyfélfogadási idejét.

Megérkeztek a minősítő okirat időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló első kérelmek

Az első minősítő okiratok tavaly szeptember és október során, majd egészen év végéig egyre nagyobb számban kerültek kibocsátásra. Időbeli hatályuk a törvény értelmében egy évre szól. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősítő okirattal rendelkező közszolgáltatók vizsgálják meg minősítő okiratuk időbeli hatályának lejártát, mivel gondoskodniuk kell az okirat időbeli hatályának meghosszabbításáról. A meghosszabbításról szóló eljárást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 13. § (1)-(4) bekezdése szabályozza.

A kérelmező a minősítő okirat hatályának lejárta előtt legkésőbb 90 nappal benyújtott kérelmével kezdeményezheti a meghosszabbítást. Érdemes tudni, hogy a meghosszabbításáról szóló határozat jogerőre emelkedéséig a kérelmező a hatályos - korábbi - minősítő okirat alapján végezheti a tevékenységét.

Lényeges, hogy a kérelmet nem elegendő határidőben postára adni, annak meg kell érkeznie a minősítési hatósághoz, a kérelmező a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem terjeszthet elő. Késedelem esetén új minősítési eljárást kell kezdeményezni, amelyről a hatóság alapeljárásban dönt. A határidő betartása érdekében a hatóság minden hónap 20-áig tájékoztató leveleket küld azon ügyfelek részére, amelyeknek az adott hónapban kérelmet kell előterjeszteniük. Ez azonban nem tartozik a hatóság előírt kötelezettségei közé, ennek esetleges elmaradása nem mentesít a következmények alól.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyfelek a minősítési osztály módosítására irányuló eljárást is kezdeményezhetnek, erre az eljárásra nem irányadó az említett 90 napos határidő, azonban felhívjuk a figyelmüket, hogy ha a kérelmező módosítási eljárást kezdeményez, de a módosítás feltételeinek nem felel meg, és a meghosszabbítási eljárás kezdeményezésére irányadó 90 napos határidőt ezáltal elmulasztotta, akkor szintén új minősítési kérelmet kell előterjeszteni, amelyről a hatóság alapeljárásban dönt.

Javasoljuk, hogy a módosítási kérelem előterjesztése esetén feltétlenül kezdeményezzenek konzultációt.

A minősítő okirat meghosszabbítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja az új kérelem minősítési fokozattól függő díjának 80%-a:

  • A/I., B/I. és C/I. minősítési osztály esetén 120.000 Ft,
  • A/II., B/II. és C/II. minősítési osztály esetén 264.000 Ft,
  • B/III. és C/III. minősítési osztály esetén 376.000 Ft.

A minősítési osztály módosítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja az új kérelem minősítési fokozattól függő díjának 50%-a:

  • A/I., B/I. és C/I. minősítési osztály esetén 75.000 Ft,
  • A/II., B/II. és C/II. minősítési osztály esetén 165.000 Ft,
  • B/III. és C/III. minősítési osztály esetén 235.000 Ft.

Budapest, 2014.09.23.

Minősítési Hatósági Főosztály (KJI)

Közszolgáltatói minősítés konferencia

Hatályos minősítési törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényt 2013. július 04-én hirdették ki (Magyar Közlöny 115. szám).

(A hatályos jogszabály megnyitásához kattintson ide.)

Konzultációs lehetőség

A minősítést kérelmező ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében, valamint tekintettel arra, hogy a minősítési eljárás teljesen új hatósági eljárásként jelenik meg, az OHÜ a minősítési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. §. (1)-(3) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettségen túlmenően szakmai és jogi jellegű szóbeli konzultációs lehetőséget biztosít.

Előzetes bejelentkezés, kapcsolatfelvétel: minosites@ohukft.hu.