szelektivinfo.hu

MenüTartalom

A projekt célja

A OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OHÜ) 100 %-osan állami tulajdonban levő társaság.

Kötelezettsége a környezetszennyezés megelőzése, az ember és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítása, valamint a hulladékok keletkezésének megelőzése.

Tevékenységét a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) és más vonatkozó jogszabályok alapján végzi.

Az OHÜ törvényi felhatalmazás alapján a hazai hulladékgazdálkodásban vele szerződéses kapcsolatban álló gazdasági társaságoktól gyűjti a tevékenységgel kapcsolatos adatokat, ellenőrzi működésüket (a juttatott részfinanszírozások szabályos, hatékony felhasználását). A jelentős számú párhuzamosan zajló folyamat miatt a hulladékmozgások nyomon követéséhez és az értékelés biztosításához fejlett, a telekommunikáció legújabb eszközrendszerét kihasználó informatikai támogatás szükséges.

A HUNOR projekt során olyan hatékony, gyors és biztonságos hulladékgazdálkodási szakrendszer, valamint ehhez szükséges integrált informatikai rendszer (pénzügyi és vezetői információs; irat- és, dokumentumkezelő, workflow; és illetékes hatóságok adatkapcsolati alrendszer) épül ki, amely átlátható, egységes és szabályozott környezetben modern, költséghatékony, informatikai háttérrel támogatott működést tesz lehetővé a szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladékok felügyeletének területén.

 

A projektről bővebben >>

 

A projekt alapvető céljai:

celok

 Lábléc