Általános információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

Hiba
  • The page you are trying to access does not exist.
  • The page you are trying to access does not exist.
  • The page you are trying to access does not exist.
  • The page you are trying to access does not exist.

Megjelent a 2023. I. félévre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT'23)

 

A Technológiai és Ipari Minisztérium, mint állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elkészítette a 2023. I. félévre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet, amely bemutatja, hogy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet az adott időszakra vonatkozóan milyen hulladékgazdálkodási mennyiségekkel számol, és az egyes hulladék anyagáramok tekintetében mekkora összegű finanszírozást biztosít, milyen összeget szán e területen iparfejlesztésre és szemléletformálásra.

A 2023. I. félévi Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv itt érhető el.

Szakmai szervezetek

 

Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége (HOSZ)

A hulladékgazdálkodás és -hasznosítás területén dolgozó vagy azt támogató gazdasági társaságok, vállalkozók, szervezetek és szakemberek önkéntes társulásán alapuló – jogi személyiséggel rendelkező – országos jellegű tudományos tanácsadó, kereskedelem-szervező és érdekképviseleti non-profit közhasznú szervezet. Küldetése a környezet védelme és az ipar ellátása másodlagos alapanyagokkal, emellett a hazai szakemberek magas színvonalú (tovább)képzése oktatási tevékenysége keretén belül.

 

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSzGySz)

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége a környezetvédelmi ipar, a zöldipar szakmai érdekképviselete, közhasznú szervezet. Célja a környezeti kultúra fejlesztése, a zöldipar szerepének erősítése, a szakmai érdekek érvényesítése, nemzetközi kapcsolatok erősítése. A Szövetség 1992 végén 26 vállalkozás elhatározásából alakult, jelenleg 265 tagja van. A tagságot a hulladékkezeléssel és hasznosítással, szennyvíztisztítással, levegőtisztaság-védelemmel, zajvédelemmel foglalkozó környezetvédelmi szolgáltató cégek, tervező-szakértő cégek, akkreditált laboratóriumok, e területen kutatási-fejlesztési tevékenységet végzők, a környezetvédelemben használt termékek gyártói, tehát a környezetvédelmi ipar képviselői alkotják. 2009 óta kétévente megszervezi az ÖKOINDUSTRIA nemzetközi környezetipari szakkiállítást.

 

Köztisztasági Egyesülés (KÖZTEGY)

A Köztisztasági Egyesülés 1972-ben alakult, a magyarországi települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató szervezeteket és e tevékenységhez kapcsolódó gyártó,- forgalmazó cégeket tömörítő szervezet.

Megjelent a 2022. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT'22)

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elkészítette a 2022. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet, amely bemutatja, hogy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet az adott évre vonatkozóan milyen hulladékgazdálkodási mennyiségekkel számol, és az egyes hulladék anyagáramok tekintetében mekkora összegű finanszírozást biztosít, milyen összeget szán e területen iparfejlesztésre és szemléletformálásra.

A 2022. évi Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv itt érhető el.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közreműködésével az ÉMI Nonprofit Kft. a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési támogatás elnyerése érdekében egyedi támogatási programot tett közzé.

 

A támogatás célja, hogy a Magyar Állam az SA.58312 számú bizottsági határozaton alapuló, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével/előkezelésével/hasznosításával foglalkozó, vagy a támogatással létrejövő fejlesztés révén azt megvalósító mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások COVID-19 járvány (koronavírus-járvány) következtében kialakult likviditási nehézségeit enyhítse a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő hazai komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának, fejlesztésének, hatékonyságnövelésének, továbbá a másodnyersanyagok felhasználásának ösztönzése által, a hulladék-újrafeldolgozáshoz nyújtott beruházási támogatás segítségével.

Egyedi kérelem alapján támogathatóak a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok kezelését/előkezelését és további kezelésre történő átadását/hasznosítását végző, vagy a támogatási kérelemben szereplő fejlesztés révén azt megvalósító gazdálkodó szervezetek.

A Tájékoztató, továbbá a támogatási kérelmek benyújtásának feltételei elérhetőek a https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/ZO7T6X.html weboldalon. Az egyedi kérelmek benyújtási határideje 2022. március 7.

 

Tájékoztató a 2021. évi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó támogatói döntésről

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési egyedi támogatásokra nézve 2021. december 3-án meghozta a támogatási döntést. A támogatást a Magyar Állam az Európai Bizottság SA.58312 számú bizottsági határozatán alapuló vissza nem térítendő költségvetési támogatás keretében nyújtja.

Nyertes támogatási igényt benyújtó gazdálkodó szervezet Elnyert támogatás összege (Ft)
ReMat Hulladékhasznosító Zrt.                      333 818 197   
Éltex Kft.                      107 362 500   
Vasi Consulting Kft.                      108 819 357   
TISZA-BÉRC Kft.                        54 545 948   
Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.                        70 454 160   
Green Tyre Zrt.                      136 792 888   
VITA GLASS Kft.                        65 535 740   
DOMBO-TRADE Kft.                        13 979 000   
Sárvári HUKE Kft.                        98 758 559   
UD STAHL Recycling Kft.                      246 897 796   
Fe-Group Invest Zrt.                      119 108 416   
Woodrec Kft.                        17 171 145   
Bv. Holding Kft.                      398 500 000   
Jáger Comp Kft.                        95 000 000   

 

Tájékoztató a 2021. évi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési egyedi támogatásokról

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési támogatás elnyerése érdekében egyedi támogatási lehetőséget tesz közzé.

A támogatás célja, hogy a Magyar Állam az SA.58312 számú bizottsági határozaton alapuló, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével/előkezelésével/hasznosításával foglalkozó, vagy a támogatással létrejövő fejlesztés révén azt megvalósító mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások COVID-19 járvány (koronavírus-járvány) következtében kialakult likviditási nehézségeit enyhítse a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő hazai komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának, fejlesztésének, hatékonyságnövelésének, továbbá a másodnyersanyagok felhasználásának ösztönzése által, a hulladék-újrafeldolgozáshoz nyújtott beruházási támogatás segítségével.

Egyedi kérelem alapján támogathatóak egyrészt a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok kezelését/előkezelését és további kezelésre történő átadását/hasznosítását végző, másrészt e hulladékok kezelését/előkezelését és további kezelésre történő átadását/hasznosítását jelenleg nem végző, de a támogatási kérelemben szereplő fejlesztés eredményeképpen azt megvalósító gazdálkodó szervezetek.

A támogatás a támogatói okirat kiállítását követően egy összegben, támogatási előleg formájában kerül kifizetésre, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

Az egyedi kérelmek benyújtási határideje: 2021. október 21.

1.    Tájékoztató a 2021. évi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési egyedi támogatásokról

2.     Átláthatósági nyilatkozat

3.      Támogatói Okirat sablon és mellékletei

4.      KKV minősítés megállapítására vonatkozó nyilatkozat

5.      Adatkezelési Tájékoztató