Letölthető nyomtatványok

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Letölthető nyomtatványok menüpont alatt megtalálhatják a megfelelő formanyomtatványokat, adatlapokat.

Ügyfélfogadási idő

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Ügyfélszolgálati iroda menüpont alatt megtalálja az ügyfélfogadási idejét.

AM logo

Minősítési osztályok

Az Mtv. tartalmazza az egyes minősítési osztályokba, illetve azon belül az egyes kategóriákba és fokozatokba sorolás szempontrendszerét, az egyes osztályok eléréséhez szükséges követelményrendszert.

Az egyes minősítési osztályhoz előírt követelményrendszert az Mtv. 1-4. mellékletei tartalmazzák. Az egyes minősítési osztályok alapvetően két összetevőből állnak:

 1. a minősítési kategóriából és
 2. a minősítési fokozatból.

A szolgáltatás biztonságának növelését leképező minősítési kategóriákat „A”, „B” és „C” betűkkel,  a szolgáltatás minőségi fejlettségéhez igazodó minősítési fokozatokat az I., II. és III. római számok jelölik.

Az Mtv. 1. melléklete alapján ezek kombinációja adja ki az A/I. és A/II., B/I., B/II. és B/III., valamint C/I., C/II. és C/III. minősítési osztályokat.

A minősítési rendszerben a legalacsonyabb osztály az A/I., a legmagasabb a C/III. minősítési osztály. Az osztályozási alapmátrixot a következő táblázat mutatja:

Minősítési kategória:

„A”

„B”

„C”

Minősítési fokozat

I.

A/I. B/I. C/I.

II.

A/II. B/II. C/II.

III.

- B/III. C/III.

A gazdálkodó szervezetek vertikális, I-III. fokozatok szerinti megkülönböztetése a tevékenység szakmai színvonalát hivatott tükrözni, a horizontális differenciálást és a szolgáltatásbiztonsági funkciót az A-C kategóriák jelölik.

Az A/I. minősítési osztály elérése valamennyi olyan gazdálkodó szervezet számára biztosított, amely legalább hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik.

Az „A" minősítési kategória

 • Közszolgáltatási hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, de
 • a hulladék gyűjtésére, kezelésére alkalmas eszközzel (pl.: gépjármű) nem rendelkezik,
 • hulladékkezelési létesítménye nincs,
 • minden lépést jellemzően alvállalkozókkal végeztet el,
 • lényegében szervezési/fővállalkozói feladatokat végez.

A „B” minősítési kategória

Az „A” kategóriára vonatkozó követelményeknek megfelel, továbbá:

 • Rendelkezik hulladékot szállító közösségi tulajdonban álló gépjárművekkel:
  • a kérelmező tulajdonában, vagy
  • állami vagy önkormányzati tulajdonban, vagy
  • a kérelmező tulajdonában és állami vagy önkormányzati tulajdonban
 • A magasabb („C") kategóriának nem felel meg.

A „C” minősítési kategória

A „B" minősítési kategóriának megfelel, továbbá:

 • A felsorolt közösségi tulajdoni kategóriáknak megfelelő hulladékkezelési létesítmény egy vagy több típusával rendelkezik pl.
  • hulladékhasznosító,
  • hulladékártalmatlanító létesítmény
 • C/II. és C/III. osztályoknál már kötelező a hatósági működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakó!

Követelmények az egyes minősítési osztályokhoz - I. fokozat

  A/I. B/I. C/I.
I. minősítési fokozat A kérelmező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik.  1. A kérelmező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik. 1. A kérelmező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik.
2. A kérelmező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges szállító eszközökkel (gépjárművekkel) rendelkezik, a meghatározott tulajdoni kategóriáknak megfelelően

2. A kérelmező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges

a) szállító eszközökkel (gépjárművekkel), továbbá

b) az e törvény szerinti hulladékkezelő létesítménnyel

rendelkezik, amely eszközök és létesítmények teljes mértékben megfelelnek a meghatározott tulajdoni kategóriáknak

 

Követelmények az egyes minősítési osztályokhoz - II. fokozat

  A/II. B/II. C/II.
II. minősítési fokozat

Az A/I. minősítési osztályon  felül:

- érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es (vagy EMAS tanúsítvánnyal rendelkezik);

- alvállalkozóit az ISO 9001 és 14001 (vagy EMAS) szerinti irányítási rendszerek, tanúsítására ösztönzi;

- ügyfelei elégedettségét és környezeti tudatosságát javítja; 

- a 5. melléklet szerint bírság mentességnek vagy bírságfizetési kötelezettségének eleget tett

A B/I. és az A/II. minősítési osztályokon felül: 

- EURO 4 minősítésű motorral rendelkező gépjárművek arányának növelése; 

- földrajzi helymeghatározó és nyomkövető rendszer (GPS) alkalmazása;

- Mtv. szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény mennyiségi arányának növelése;

- házhoz menő gyűjtés arányának növelése;

- települési hulladék hasznosításra történő átadásának  aránynövelése

A C/I. és B/II. minősítési osztályokon felül: 

- legalább egy, az Mtv. szerinti tulajdoni kategóriáknak megfelelő települési szilárd hulladék lerakóval;

- hulladék lerakással történő kezelési arányának csökkentése;

- hulladék anyagában történő hasznosítási arányának növelése;

- hulladék kezelési arányának növelése az Mtv szerinti tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben;

- hulladék továbbértékesítéséből vagy egyéb kezeléséből (pl.: depóniagáz) származó bevételek növelése

  5 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt kell teljesíteni 4 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt kell teljesíteni

Követelmények az egyes osztályokhoz - III. minősítési fokozat

  B/III. C/III.
III. minősítési fokozat

A B/II. minősítési osztályon felül:

- EURO 5 minősítésű motorral rendelkező gépjárművek arányának növelése;

- földrajzi helymeghatározó és nyomkövető rendszer (GPS) alkalmazása;

- Mtv. szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény mennyiségi arányának növelése;

- házhoz menő gyűjtés arányának növelése;

- települési hulladék hasznosításra történő átadásának  aránynövelése

A C/II. minősítési osztályon felül:

- hulladék lerakással történő kezelési arányának csökkentése;

- hulladék anyagában történő hasznosítási arányának növelése; 

- hulladék kezelési arányának növelése az Mtv szerinti tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben;

- hulladék továbbértékesítéséből vagy egyéb kezeléséből (pl.: depóniagáz) származó bevételek növelése

5 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt kell teljesíteni 4 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt kell teljesíteni

 

Példa: A B/II. minősítési osztály 1. környezetirányítási célja

Az EURO 4 minősítésű motorral rendelkező gépjárművek arányának növelése a közszolgáltatási területen, a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban

 • Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló gépjárművek.
 • Kezdeti érték: 10%, de legalább egy EURO 4-es motorral
  rendelkező gépjármű.
 • Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10%-os aránynövekedés (itt tíz éves a program)
 • Célérték: az EURO 4-es motorral rendelkező gépjárművek 100%-os aránya a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban

A B/II. osztály 1. környezetirányítási céljának jó teljesítése

Hulladékszállítást végző gépjármű a forgalmi engedély adatai alapján.

Arány számítása: Arányszám%≥ EURO4-gyel szerelt TGK x 100 / Összes TGK

Fejlesztési ütem: (Ha 10-nél kevesebb tehergépkocsi: a minősítéskor legalább 1 db EURO 4-es.)

Év Min. EURO 4-es motorok %-os aránya
1. 10%
2. 20%
3. 30%
4. 40%
5. 50%
6. 60%
7. 70%
8. 80%
9. 90%
10. 100%

 

Egyenetlen, de elfogadható fejlődési ütem:  

b II 1 cel jo

Egyenetlen, és nem elfogadható fejlődési ütem:  

b II 1 cel rossz

 

Példa: a C/II. osztály 1. környezetirányítási célja

A kérelmező által a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított hulladék lerakással történő kezelési arányának csökkentése

 • Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a szolgáltatási területen közszolgáltatás keretében összegyűjtött,
  szállított hulladék mennyisége
 • Kezdeti érték: 100 tömegszázalék.
 • Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez viszonyítva évente 10 tömegszázalékos aránycsökkenés.
 • Célérték: a lerakással ártalmatlanított hulladék maximum 50 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen összegyűjtött,
  szállított összes hulladékmennyiséghez viszonyítva.

 A C/II. osztály 1. környezetirányítási céljának jó teljesítése

Lerakásra vonatkozó adatok az éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásból:
D5: Lerakott hulladék mennyisége

Arány számítása: Arányszám (tömeg %) ≤ Lerakott hulladék (t) x 100 / Összes kezelt hulladék (t)

Kiindulási arány lehet 100%: összes kezelt hulladék lerakása

Fejlesztési ütem:

Év A lerakással kezelt hulladék mennyiségének maximális aránya
1. 100%
2. 90%
3. 80%
4. 70%
5. 60%
6. 50%

 

Egyenetlen, de elfogadható fejlődési ütem:  

c II 1 cel jo

Egyenetlen, és nem elfogadható fejlődési ütem:  

c II 1 cel rossz

Közszolgáltatói minősítés konferencia

Hatályos minősítési törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényt 2013. július 04-én hirdették ki (Magyar Közlöny 115. szám).

(A hatályos jogszabály megnyitásához kattintson ide.)

Konzultációs lehetőség

A minősítést kérelmező ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében, valamint tekintettel arra, hogy a minősítési eljárás teljesen új hatósági eljárásként jelenik meg, az OHÜ a minősítési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. §. (1)-(3) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettségen túlmenően szakmai és jogi jellegű szóbeli konzultációs lehetőséget biztosít.

Előzetes bejelentkezés, kapcsolatfelvétel: minosites@ohukft.hu.