Letölthető nyomtatványok

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Letölthető nyomtatványok menüpont alatt megtalálhatják a megfelelő formanyomtatványokat, adatlapokat.

Ügyfélfogadási idő

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Ügyfélszolgálati iroda menüpont alatt megtalálja az ügyfélfogadási idejét.

AM logo

Minősítési eljárás bemutatása

A minősítési alapeljárás (új kérelem)

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: minősítő) a minősítés során közigazgatási hatósági jogkörben jár el.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítésének általános szabályairól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény rendelkezik.

Bővebben...

Minősítési osztályok

Az Mtv. tartalmazza az egyes minősítési osztályokba, illetve azon belül az egyes kategóriákba és fokozatokba sorolás szempontrendszerét, az egyes osztályok eléréséhez szükséges követelményrendszert.

Az egyes minősítési osztályhoz előírt követelményrendszert az Mtv. 1-4. mellékletei tartalmazzák. Az egyes minősítési osztályok alapvetően két összetevőből állnak:

  1. a minősítési kategóriából és
  2. a minősítési fokozatból.

Bővebben...

Kérelem, csatolandó dokumentumok

A kérelmező a minősítési eljárást, az OHÜ által rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával kérelmezi. A kérelmet és mellékleteit a minősítő részére papíralapon egy példányban kell benyújtani. Az adatok feldolgozásának megkönnyítése érdekében a kérelmet és mellékleteit a minősítő részére elektronikus adathordozón is meg kell küldeni.

Bővebben...

Igazgatási szolgáltatási díjak

Az igazgatási szolgáltatási díj részletes szabályait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakrólszóló 71/2013. (VIII.15.) VM rendelet (a továbbiakban: díjrendelet) tartalmazza.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300071.VM&celpara=#xcelparam

Bővebben...

Helyszíni szemle

Az OHÜ (Minősítési Hatósági Főosztály / Kabinet Jogi Iroda) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) és az Mtv.-ben előírtak alapján a minősítési eljárásban a kérelmező tevékenységi területén helyszíni szemlét tarthat.

A helyszíni szemle célja:

Bővebben...

Közszolgáltatói minősítés konferencia

Hatályos minősítési törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényt 2013. július 04-én hirdették ki (Magyar Közlöny 115. szám).

(A hatályos jogszabály megnyitásához kattintson ide.)

Konzultációs lehetőség

A minősítést kérelmező ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében, valamint tekintettel arra, hogy a minősítési eljárás teljesen új hatósági eljárásként jelenik meg, az OHÜ a minősítési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. §. (1)-(3) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettségen túlmenően szakmai és jogi jellegű szóbeli konzultációs lehetőséget biztosít.

Előzetes bejelentkezés, kapcsolatfelvétel: minosites@ohukft.hu.