Letölthető nyomtatványok

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Letölthető nyomtatványok menüpont alatt megtalálhatják a megfelelő formanyomtatványokat, adatlapokat.

Ügyfélfogadási idő

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Ügyfélszolgálati iroda menüpont alatt megtalálja az ügyfélfogadási idejét.

AM logo

Közszolgáltatói minősítés – szakmai konferencia, hiteles forrásból

Elsődlegesen a közvetlenül érintettek számára: a hulladékgazdálkodás területén működő közszolgáltatók képviselőinek szervezett október 10-én térítésmentes szakmai konferenciát, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ). Ez a szakmai fórum szervesen illeszkedik az „Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás” konferenciasorozatba.

A Közszolgáltatói minősítés – minőségi közszolgáltatás című konferencia célja az, hogy átfogó és hiteles képet adjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenység minősítésének jelenlegi jogszabályi környezetéről, a minősítés követelményrendszeréről, a minősítési eljárás során eddig szerzett tapasztalatokról.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló, ez év nyár közepétől hatályos törvénynek megfelelően, a jövő évtől – legkésőbb július 1-től – Magyarországon csak olyan cégek végezhetnek az adott területen közszolgáltatást, amelyek rendelkeznek hulladékgazdálkodási engedéllyel, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított minősítő okirattal. Ennek birtokában köthetnek szerződést a települési önkormányzattal a tevékenység ellátására.

A minősítés biztosítja, hogy az önkormányzatok a helyi igényekhez, sajátosságokhoz igazodó közszolgáltatás megvalósítására, a legalkalmasabb szolgáltatót választhassák ki.

A minősítési eljárást az OHÜ hatósági minősítésére megalakított szervezeti egysége folytatja le. Az eljárás során a szolgáltatókat három minősítési kategóriába (A-B-C) és három minősítési fokozatba (I.-II.-III.) sorolják be. Ennek alapja, hogy a közszolgáltató cég – az általa összeállított paraméterek alapján – írásban kérelmezi a minősítési kategóriába, illetve fokozatba besorolást, az OHÜ szakemberei pedig a bemutatott dokumentumokat alaposan megvizsgálva, a jogszabályban meghatározott feltételrendszer szerint bírálják el a kérvényt. Amennyiben a kérelmező által benyújtott dokumentumok megfelelnek a kért minősítési osztálynak, úgy az OHÜ kiadja a minősítési okiratot. Hiányos dokumentum esetén a pótolandó adatokat bekéri, azok teljesítése után adhatja ki a minősítési okiratot az OHÜ.

Annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató társaságok minél pontosabb dokumentációt nyújthassanak be a minősítési okirat megszerzéséhez, az OHÜ térítésmentes szakmai konferenciát hirdetett meg, amelyen az ország valamennyi régiójából másfél százat meghaladó léptszámban vettek részt.

A konferencia kiemelt célja az volt, hogy átfogó, a legfontosabb részletekbe menő tájékoztatást adjon a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatók, a települési önkormányzatok szakmai képviselőinek az új hulladékgazdálkodási rendszer egyik meghatározó követelményéről: a közszolgáltatók törvény által előírt minősítéséről. Ennek jogszabályi háttere a szakmabeliek körében ismert, ám a részletekről, a gyakorlati teendőkről az OHÜ szakmai konferenciáján kaptak tájékoztatást a résztvevők. Az előadásokból megtudhatták, hogy mi indokolta a minősítési rendszer bevezetését, melyek a legfontosabb teendők, milyen hatékony formái lehetnek e téren az együttműködésnek. Ez utóbbira az OHÜ nagy hangsúlyt helyez, a hatósági feladatának ellátásakor minden egyes kérelmezőt partnernek tekint.

Az OHÜ a minősítési eljárással, a vonatkozó jogszabályban újonnan ráruházott hatósági feladatait teljesíti, ugyanakkor a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzők minősítése közvetlenül is érinti hazánk lakosságát, mivel az ilyen társaságok kategóriába sorolása alapján azt is meg lehet tudni, hogy közvetve milyen színvonalú, mennyire biztonságos, folyamatos szolgáltatásra számíthatnak a fogyasztók. Kölcsönös érdek tehát, hogy minél gördülékenyebben folyjon a minősítési eljárás, ennek alapja, hogy a minősítést kezdeményezők tájékozottak legyenek, az OHÜ illetékes munkatársai pedig dinamikusan láthassák el a rájuk váró feladatokat.

A konferencia térítésmentességével az OHÜ azt is jelezni akarta, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a minősítési eljárás során a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók terheit csökkentse, hiszen – törekvése szerint – e konferencián minden fontos információhoz hozzájuthattak a résztvevők. Ez a későbbiekben ahhoz is hozzásegítheti őket, hogy hiánytalan dokumentációt adjanak be, így zökkenőmentesen kaphassák kézhez a minősítési okiratot. Persze az OHÜ továbbra is fölkínálja a szakmai segítséget konzultáció és a felvilágosítás-kérés formájában, mely lehetőséggel eddig több közszolgáltató élt.

Az országszerte százat meghaladó közszolgáltató közül, eddig mintegy félszáz kérte a minősítési okirat kiadását, húsz százalékuk meg is kapta a besorolást. Az OHÜ felkészülten, folyamatosan és gördülékenyen látja el ezt a feladatát. A partnereinkkel együtt közös cél, hogy a közszolgáltatók mielőbb rendelkezzenek a minősítési okirattal, hiszen a jövő évtől kezdődően csak ennek birtokában végezhetnek a lakosságot érintő, hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenységet.

Budapest, 2013. október 10.

Előadások

Közszolgáltatói minősítés konferencia

Hatályos minősítési törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényt 2013. július 04-én hirdették ki (Magyar Közlöny 115. szám).

(A hatályos jogszabály megnyitásához kattintson ide.)

Konzultációs lehetőség

A minősítést kérelmező ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében, valamint tekintettel arra, hogy a minősítési eljárás teljesen új hatósági eljárásként jelenik meg, az OHÜ a minősítési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. §. (1)-(3) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettségen túlmenően szakmai és jogi jellegű szóbeli konzultációs lehetőséget biztosít.

Előzetes bejelentkezés, kapcsolatfelvétel: minosites@ohukft.hu.