Általános információk

Lakossági információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság határozatai

ÜFB ülés
sorszáma
Határozat
sorszáma
Határozat vagy döntés szövege
1/2011 1/2011. (09.02.) Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság egyhangúlag megszavazza Jártas Antalt az OHÜ Ügydöntő Felügyelő Bizottsága elnökének.
1/2011 2/2011. (09.02.) Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta az OHÜ Ügydöntő Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét, melyet jóváhagyásra továbbít az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos. Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
3/2011 3/2011 (09.19.) Az FB egyhangúlag elfogadta, hogy az OHÜ hivatalos dokumentumait megjelentető forrás a Magyar Nemzet országos terjesztésű napilap legyen.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
4/2011 4/2011. (10.09) Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet, melynek sarokszámai a következők: 2012. évre 41.667.400. ezer forint termékdíjra számít, és az OHÜ 17.167.400 ezer forinttal számol.
Az FB felhatalmazza Jártas Antal elnököt, hogy az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet jóváhagyásra továbbítsa az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
6/2011 5/2011. (11.11) Az FB egyhangúlag elfogadja a jelen jegyzőkönyvben ill. FB DÖNTÉS-eiben megfogalmazott módosítási igényeivel az OHÜ Kft. 2011. évre vonatkozó Üzleti Tervét azzal, hogy megbízza Jártas Antal FB elnököt,  vizsgálja meg, vajon az üzleti terv véglegesítésekor a fent nevezett módosítások valóban megtörténtek-e.
Amennyiben Jártas Antal FB elnök megállapítja, hogy a szükséges korrekciók megtörténtek, akkor és csak akkor hozzájárul, hogy az üzleti tervet továbbítsák jóváhagyásra az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
6/2011 6/2011. (11.11) Az FB egyhangúlag elfogadja az OHÜ Kft. 2011. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervét, valamint felhatalmazza Jártas Antal FB elnököt, hogy Vámosi Oszkár ügyvezetővel együtt jóváhagyás céljából továbbítsa azt a döntéshozó Tulajdonos részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
8/2011 7/2011. (12.08) Az FB egyhangúlag elfogadja az OHÜ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Az FB hozzájárul, hogy az SzMSz-t az FB útján továbbítsák az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
8/2011 8/2011. (12.08) Az FB megszavazza, hogy a Jártas Antal elnök megkívánt és az FB ülésen megtárgyalt és elfogadott változtatásokat az ügyvezető a Közbeszerzési Szabályzat szövegében átvezesse.
Az FB egyhangúlag elfogadja az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. Közbeszerzési Szabályzatát a jelen határozatban foglalt módosítások megtörténtét követően.
Amennyiben Jártas Antal elnök megállapítja, hogy a szükséges korrekciók megtörténtek, akkor és csak akkor, az FB hozzájárul, hogy a Közbeszerzési Szabályzatot továbbítsák az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás aránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
Elektronikus szavazás 2012.05.09. 2/E/2012 (05.09) Az FB egyhangúlag megszavazza, hogy az OHÜ ügyvezetője a KKB 2/2012 sz. közbeszerzési eljárás (Te szedd ! 2012) összegzését a nyertes ajánlattevőnek megküldje és felhívja szerződéskötésre, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az OHÜ ügyvezetője a már korábban az ÜFB elé beterjesztett szerződést a nyertes ajánlattevővel megkösse.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás aránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
7/2012 3/2012 (05.24) Az FB egyhangúlag elfogadja az OHÜ Nonprofit Kft.-nek a független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2011. évi beszámolóját és üzleti jelentését, a 2011. október 7-től december 31-ig terjedő időszakra, 194.313 e Ft mérleg főösszeggel, 0 Ft mérleg szerinti eredménnyel.
Az FB hozzájárul, hogy a 2011. évi beszámolót továbbítsák az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
7/2012 4/2012 (05.24) Az FB egyhangúlag elfogadja az OHÜ Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentését, a 2011. október 7-től december 31-ig terjedő időszakra, 194.313 e Ft mérleg főösszeggel, 0 Ft mérleg szerinti eredménnyel.
Az FB hozzájárul, hogy a 2011. évi közhasznúsági jelentést továbbítsák az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
7/2012 5/2012 (05.24) Az FB egyhangúlag elfogadja az OHÜ Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét 2.807.519. e Ft mérlegfőösszeggel, 0,- Ft mérleg szerinti eredménnyel a fent írt módosítások teljesítését követően.
Az FB hozzájárul, hogy a 2012. évi üzleti tervet továbbítsák az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
7/2012 7/2012 (05.24) Az FB egyhangúlag elfogadja, hogy az OHÜ Nonprofit Kft. módosított Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervének (OGYHT) Alapító részére történő felterjesztését, az OHÜ bevétel tekintetében bruttó 13.542.000 e Ft összeggel, és társadalmi tudatformálásra nézve bruttó 947.940 e Ft összeggel.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
12/2012 7/2012 (09.27.) Az ÜFB egyhangúlag utasítja a belső ellenőrzést, hogy haladéktalanul kezdje meg az OHÜ közszolgáltatókkal kapcsolatos elszámolási rendjének vizsgálatát, tárja fel az esetleges hiányosságokat, tegyen javaslatot annak érekében, hogy az elszámolási rend pontos és ellenőrizhető legyen. A belső ellenőrzés és az ellenőrzési osztály 2012. december 31-ig tervezett ellenőrzési menetrendjét mutassa be, ill. a 2013. évre vonatkozó ellenőrzési terveiket készítsék el és az ügyvezető útján terjesszék az FB elé. Az ellenőrzési ütemtervet a FB havi bontásban kéri azzal, hogy a negyedévet követő első FB ülésre a negyedéves jelentéseket mindkét osztály az ügyvezető útján terjessze az FB elé.
Az utólagos ellenőrzések során az egyes kifizetésekért való felelősség utólag is megállapítható legyen az elszámolási rendszerben. Ennek keretében legalább tíz konkrét kifizetés bonyolítását ellenőrizzék, és jelentésben mutassák be az FB részére.
Felelős: Vámosi Oszkár. Határidő: 2012. október 30.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
A szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
13/2012 8/2012. (10.08) Az ÜFB egyhangúlag elfogadja az előterjesztett Közbeszerzési Tervet azzal, hogy az irodabútor beszerzésnél az összeget 32 millió forintra korrigálják.
Az ÜFB hozzájárul, hogy a Közbeszerzési Tervet az ÜFB előzetes jóváhagyása után alapítói döntésre felterjesszék az Alapító részére.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
3/2013 1/2013 (04.11.) Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság az OGyHT módosítását megtárgyalta és – a javasolt verziót - elfogadta, az előkészítő anyag elkészítését döntésével támogatta, valamint az ügyvezetőt az ÜFB elnökkel együtt ügy továbbvitelére az felhatalmazza.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
5/2013 2./2013. (04.30)  Az OHÜ Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi Üzleti Tervét, és azt 4.446.545 ezer Ft mérlegfőösszeggel elfogadja, oly módon, hogy az ülésen megtárgyalt módosítások átvezetését követően véglegesített üzleti tervet be kell mutatni az ÜFB elnökének.
Az üzleti terv kizárólag az ÜFB elnökének jóváhagyását követően terjeszthető fel az Alapító részére.
A véglegesített üzleti terv elfogadásáról az ügyvezető tájékoztatja a további ÜFB tagokat is.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
6/2013 3./2013. (05.23)  Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága elfogadja az OHÜ Nonprofit Kft-nek, az ügyvezető által előterjesztett, független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott, 2012. december 31-i fordulónapra elkészített, 2012. évre vonatkozó éves beszámolóját és üzleti jelentését, annak mellékleteivel (ide értve a közhasznúsági mellékletet is) 9.310. 980 ezer Ft főösszeggel, 0,- Ft mérleg szerinti eredménnyel.
Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az OHÜ Nonprofit Kft. 2012. évre vonatkozó éves beszámolóját jóváhagyásra továbbítsák az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
7/2013 4./2013. (07.04.)  Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága az OHÜ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatát megtárgyalta, azt előzetesen jóváhagyta, valamint az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.
Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Javadalmazási Szabályzatot továbbítsák az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
7/2013 5./2013. (07.04.)  Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága (ÜFB) korábbi ülésén elfogadta az OHÜ 2013. éves Üzleti Tervét, melynek részét képezte az OHÜ 2013. évi Közbeszerzési Terve.
Az ÜFB jelen határozatában ismételten, külön döntésben is elfogadja az OHÜ 2013. évi Közbeszerzési Tervét, az üzleti terv változatlan, akkori állapotának megfelelő tartalommal, valamint javasolja az Alapító általi jóváhagyását.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
Elektronikus szavazás 2013.09.02. 6./E/2013. (09.02.)  Az OHÜ Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága elfogadja az OHÜ Nonprofit Kft. módosított Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervét (OGYHT’13 v3), valamint jóváhagyja annak az Alapító részére történő felterjesztését, a „Gyűjtés + hasznosítás” tekintetében bruttó 10 321 124 eFt összeggel, a „Társadalmi tudatformálás”-ra nézve bruttó 842 027 eFt összeggel, az „Iparfejlesztés” vonatkozásában bruttó 700 000 eFt összeggel, valamint a „Rendszerfejlesztés és –irányítás” tekintetében bruttó 165 807 eFt összeggel, vagyis mindösszesen bruttó 12 028 958 eFt összeggel.”
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
8/2013 7./2013. (09.03.)  Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága az OHÜ Nonprofit Kft. 2013. évi módosított Közbeszerzési Tervét megtárgyalta és elfogadta azzal, hogy az ügyvezető emelje meg 10.000 tonnára a „fa csomagolási hulladék” anyagáramot, valamint hozzájárul ahhoz, hogy azt jóváhagyásra továbbítsák az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
9/2013 8./2013. (09.19.)  Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága az Alapító Okiratnak az előterjesztés szerinti módosítását jóváhagyja, valamint felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy az Alapító Okirat módosítását terjessze fel Alapítói jóváhagyásra.
Ennek értelmében támogatja, hogy az Alapító Okiratban rögzítésre kerüljenek az alábbiak:
a) A társaság éves beszámolójának közhasznúsági tevékenységéről szóló mellékletét oly módon kell elkészíteni és az Felügyelő Bizottság elé terjeszteni, hogy a Felügyelő Bizottság döntését követően az legkésőbb május hónap tízedik napjáig – amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanapig – az Alapító felé elfogadás céljából előterjesztésre kerüljön.
b) A vonatkozó jogszabályi környezetben történt változásoknak megfelelően az Alapító Okirat szövegezése aktualizálásra kerüljön.
c) Az ügyvezető lakcímének változása átvezetésre kerüljön.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
  9./E/2013. (11.28.)  Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága elfogadja az OHÜ Nonprofit Kft. módosított Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervét (OGyHT’13 11.25-i módosítás), valamint jóváhagyja annak az Alapító részére történő felterjesztését, a „Gyűjtés + hasznosítás” tekintetében bruttó 10 280 968 eFt összeggel, a „Társadalmi tudatformálás”-ra nézve bruttó 885 021 eFt összeggel, az „Iparfejlesztés” vonatkozásában bruttó 1 246 360 eFt összeggel, valamint a „Rendszerfejlesztés és –irányítás” tekintetében bruttó 230 807 eFt összeggel, vagyis mindösszesen bruttó 12 643 156 eFt összeggel.
12/2013 10./2013. (12.05.)  Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága elfogadja Bizottsága megtárgyalta és elfogadta az OHÜ Nonprofit Kft. éves közbeszerzési tervének módosítását, valamint kéri az Alapító általi jóváhagyását.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
13/2013 11./2013. (12.16.) Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága az Alapító Okirat 9.1 és 14. pontjának módosítását, továbbá az Alapító Okiratnak a 2011. évi CLXXV. törvényben megfogalmazott követelményeknek való megfelelést biztosító aktualizálását - a betekintés rendjének pontosítása mellett - jóváhagyja, valamint felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a módosított Alapító Okiratot terjessze fel Alapítói jóváhagyásra.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
  1./E/2014.03.19. Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága egyhangú szavazattal elfogadja a 2014. évi OGyHT-t.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
6/2014 2./2014. (04.02.) Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága az Alapító Okirat 11.4. pontja alapján az ügyvezető által előterjesztett 2014. évi közbeszerzési tervet megtárgyalta és elfogadta, valamint javasolja annak Alapító általi jóváhagyását.
Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi közbeszerzési tervet továbbítsák az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
7/2014 3./2014. (05.05)  Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága elfogadja az OHÜ Nonprofit Kft-nek, az ügyvezető által előterjesztett, független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott, 2013. december 31-i fordulónapra elkészített, 2013. évre vonatkozó éves beszámolóját és üzleti jelentését, annak mellékleteivel (ide értve a közhasznúsági mellékletet is) 6.232.654 ezer Ft főösszeggel, 68.736,- Ft mérleg szerinti eredménnyel.
Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság eredményfelosztás keretében javaslatot tesz arra, hogy az OHÜ 4,5 millió Ft-t fordítson törzstőke emelésre, a többit pedig helyezze eredménytartalékba.
Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az OHÜ Nonprofit Kft. 2013. évre vonatkozó éves beszámolóját jóváhagyásra továbbítsák az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
7/2014 4./2014. (05.05)  Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága elfogadja az OHÜ Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét 2.770.152 eFt mérlegfőösszeggel, a beterjesztett számokkal és felosztással.
Az ÜFB kéri a 77. oldalon szereplő táblázatban szereplő elírás kijavítását.
Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi Üzleti Tervet továbbítsák az Alapító részére.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
8/2014 5./2014. (06.17.) Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy az OHÜ új székhelye a 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1/A. szám alatti ingatlan legyen.
Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság kéri a határozatának felterjesztését az Alapító határozat meghozatala céljából.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
8/2014 6./2014. (06.17.) Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy – összhangban a VM részéről e tárgyban érkezett levél tartalmával - az OHÜ törzstőkéje az eredménytartalék terhére 2,5 millió Ft-tal, azaz 500.000,- Ft-ról 3 millió Ft-ra megemelésre kerüljön.
Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a törzstőke emeléssel kapcsolatos döntését felterjesszék az Alapító részére az Alapító határozat meghozatala céljából.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
10/2014 7./2014. (09.18.)  Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói záradékkal ellátott, 2014. évi közbenső beszámolóját, azt jóváhagyta, és 5.423.615e Ft mérlegfőösszeggel és 4.786e Ft mérleg szerinti eredménnyel az Alapítónak elfogadásra javasolja, egyben megkéri az ügyvezetőt, hogy jelen döntését terjessze fel az Alapító részére.
Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága jóváhagyja az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 500.000,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra történő megemelését, és azt az Alapítónak elfogadásra javasolja, egyben megkéri az ügyvezetőt, hogy jelen döntését terjessze fel az Alapító részére.
Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága jóváhagyja az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új székhelyének 1095 Budapest, IX. ker. Kvassay Jenő út 38086/78 HRSZ-re történő módosítását, és azt az Alapítónak elfogadásra javasolja, egyben megkéri az ügyvezetőt, hogy jelen döntését terjessze fel az Alapító részére.
Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új Ptk. szerinti továbbműködésről szóló alapítói döntés tervezetét az Alapítónak elfogadásra javasolja, egyben megkéri az ügyvezetőt, hogy jelen döntését terjessze fel az Alapító részére.
Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a módosításokat felterjessze alapítói jóváhagyásra.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.
10/2014 8./2014. (09.18.) Az OHÜ Nonprofit Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága elfogadja az OHÜ Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Befektetési Szabályzatát, valamint felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a Szabályzatot terjessze fel az Alapítóhoz jóváhagyásra.
Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos.
Szavazás számaránya: egyhangú szavazás.
A határozatot a www.ohukft.hu oldalon hozzák nyilvánosságra.