Általános információk

Lakossági információk

Vállalati információk

Archív információk az OKTF NHI-ről

Partnereink

Hulladékgazdálkodásért Díj

12/2013. számú Alapítói Határozat

12/2013. számú
ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV tv. 19.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII tv. 2.§ (1) bekezdés d.) pontja, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-, és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 94. § k) pontja szerint a környezetvédelemért felelős miniszterként a Magyar Állam képviseletében megalapított

OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(OHÜ Nonprofit Kft.)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

alapítójaként a taggyűlés jogkörében eljárva a következő határozatot hozom:

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV tv. 20.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladat ellátásához Iparfejlesztési Pályázati Bizottságot hozok létre.

Az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság három főből - az OHÜ Nonprofit Kft. ügyvezetőjéből, az Ügydöntő Felügyelő Bizottság elnöknéből, továbbá a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről delegált személyből - áll.

Az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság tagjai:

  1. Vámosi Oszkár, az OHÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője
    (2085 Pilisvörösvár, Szőlőkert u. 2.; an.: Szilágyi Klára);
  1. Jártas Antal, az Ügydöntő Felügyelő Bizottság elnöke
    (1112 Budapest XI. Oltvány árok u. 4.; an.: Sós Margit);
  1. Daróczi László, a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről delegált személy
    (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 113/B.; an.: Kovács Anna).

Az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság elnöke Jártas Antal.

Az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

Az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság megbízatása visszavonásig érvényes, tagjai bizottsági feladataikat díjazás nélkül látják el.

Az Iparfejlesztési Pályázati Bizottság feladat és hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában a Felügyelő Bizottság nem rendelkezik döntési jogkörrel.

Budapest, 2013. december 16.  

Dr. Fazekas Sándor
miniszter